Ktl-icon-tai-lieu

hình họa 1

Được đăng lên bởi hq43101
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 3024 lần   |   Lượt tải: 61 lần
TÓM TẮT BÀI GIẢNG

HÌNH HOẠ I

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
PHÒNG TCCN & DN
NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ
GV BIÊN SOẠN: HÀ THỊ THUÝ HẰNG

LỜI GIỚI THIỆU

Hình họa là môn học nhằm rèn luyện khả năng quan sát, vẽ lại đối tƣợng nhìn thấy. Qua đó,
Hình họa cũng rèn luyện khả năng cảm thụ , cảm xúc và thị hiếu thẩm mỹ về hình. Giúp học
sinh nhận thức vị trí quan trọng của khối cơ bản trong môn Hình họa đồng thời hiểu đƣợc vẻ
đẹp của hình khối, đƣờng nét, đậm nhạt trong tự nhiên và mối quan hệ giữa chúng với nhau.

CHƯƠNG I: KIẾN THỨC CHUNG VỀ HÌNH HOẠ
MỤC TIÊU

5

1. KHÁI NIỆM

5

2. NGUỒN GỐC CỦA HÌNH HOẠ

5

3. VAI TRÒ CỦA HÌNH HOẠ

5

4. CÁC YẾU TỐ NGHIÊN CỨU CỦA HÌNH HOẠ

6

CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP VẼ HÌNH HOẠ
1. PHẦN CHUẨN BỊ

7

2. PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH VẼ

8

3.YÊU CẦU CỦA MỘT BÀI VẼ TỐT

12

CHƯƠNG III: KHỐI CƠ BẢN VÀ VAI TRÒ CỦA KHỐI CƠ BẢN
MỤC TIÊU

13

1. KHÁI NIỆM

13

2. CÁC KHỐI HÌNH CƠ BẢN

13

3. VAI TRÒ CỦA BÓNG

14

CHƯƠNG IV: THỰC HÀNH VẼ CÁC KHỐI CƠ BẢN
MỤC TIÊU

15

1. VẼ KHỐI VUÔNG

15

2. VẼ KHỐI CẦU

16

3. VẼ KHỐI TAM GIÁC

17

4. VẼ KHỐI TRỤ

19

5. VẼ HAI KHỐI CƠ BẢN
VẼ HÌNH VUÔNG VÀ HÌNH TRÒN

20

VẼ HÌNH TAM GIÁC VÀ LỤC GIÁC

22

CHƯƠNG V: THỰC HÀNH VẼ ĐỒ VẬT, HOA QUẢ
MỤC TIÊU
1. VAI TRÒ CỦA VẼ ĐỒ VẬT VÀ HOA QUẢ

23
23

2. VẼ TĨNH VẬT, LỌ HOA, TRÁI CÂY

23

CHƯƠNG VI: THỰC HÀNH VẼ MÔ HÌNH MẮT, MŨI, MIỆNG, TAI, ĐẦU SỌ
MỤC TIÊU

26

1. VẼ KHỐI MẮT

26

2. VẼ KHỐI MŨI

28

3. VẼ KHỐI MIỆNG

30

4. VẼ KHỐI TAI

31

5. VẼ ĐẦU SỌ

32

CHƯƠNG I:

KIẾN THỨC CHUNG VỀ HÌNH HỌA
MỤC TIÊU:
Vẽ tốt các bài vẽ khối cơ bản, các bài tĩnh vật… là một trong những điều kiện đầu tiên cho
việc phát triển khả năng vẽ của ngƣời học.
Giúp học sinh biết cách sử dụng bút chì, que đo, dây dọi và các nguyên tắc, các bƣớc tiến
hành vẽ hình họa khối cơ bản và đồ vật.
1.

KHÁI NIỆM:

Hình họa là phƣơng pháp dựng hình để mô tả đối tƣợng khách quan có thực mà mắt ta quan
sát đƣợc bằng đường nét, mảng, hình khối, sáng tối… để tạo không gian trên mặt phẳng. Không
gian trong hình họa có thể là một màu hoặc nhiều màu.
Có nhiều cách gọi khác nhau về hình họa: Hình họa, Vẽ theo mẫu, Vẽ tả thực, …
2.

NGUỒN GỐC CỦA HÌNH HỌA:

Những bức vẽ đƣợc phát hiện trong hang động An-ta-mi-ra (Tây Ban Nha) năm 1875 đã
đƣợc khẳng định là Nghệ thuật Tiền sử. Bức vẽ đƣợc diễn tả rất thực, sống động với việc vờn bóng
khối, diễn tả ánh sáng… rất công phu.
Ngoài ra, nghệ thuật Tiền sử còn đƣợc tìm thấy ở các hang động ở Tây Ban Nha, Pháp, Đức,
Nga và Châu Phi…
Những hình vẽ tìm thấy ở nƣớc ta đƣợ...
M TT BÀI GING
HÌNH HO I
TRƯỜNG ĐẠI HC TÔN ĐỨC THNG
PHÒNG TCCN & DN
NGÀNH THIT K Đ HO
GV BIÊN SON: HÀ TH THUÝ HNG
hình họa 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hình họa 1 - Người đăng: hq43101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
hình họa 1 9 10 573