Ktl-icon-tai-lieu

Lời bài hát Big Big World

Được đăng lên bởi trongbinhnguyen6211
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời bài hát Big Big World

I'm a big big girl
In a big big world
It's not a big big thing if u leave me
But I do do feel
That I do do will
Miss u much
Miss u much

*V1*
I can see the first leafs falling
It's all yellow and nice
It's so very cold outside
Like the way I'm feeling inside

*Chorus*
I'm a big big girl
In a big big world
It's not a big big thing if u leave me
But I do do feel
That I do do will
Miss u much
Miss u much

*V2*
Outside it's no raining
And tears are falling from my eyes

Why did it have to happen
Why did it all have to end

*Chorus*
I'm a big big girl
In a big big world
It's not a big big thing if u leave me
But I do do feel
That I do do will
Miss u much
Miss u much

*V3*
I have your arms around me
Warm like fire
But when I open my eyes......
Your gone

*Chorus*
I'm a big big girl
In a big big world
It's not a big big thing if u leave me
But I do do feel
That I do do will
Miss u much
Miss u much

*Repeat Chorus*

I'm a big big girl
In a big big world
It's not a big big thing
If u leave me
But I do
Feel I will
Miss u much
miss u much.

...
Lời bài hát Big Big World
I'm a big big girl
In a big big world
It's not a big big thing if u leave me
But I do do feel
That I do do will
Miss u much
Miss u much
*V1*
I can see the "rst leafs falling
It's all yellow and nice
It's so very cold outside
Like the way I'm feeling inside
*Chorus*
I'm a big big girl
In a big big world
It's not a big big thing if u leave me
But I do do feel
That I do do will
Miss u much
Miss u much
*V2*
Outside it's no raining
And tears are falling from my eyes
Lời bài hát Big Big World - Trang 2
Lời bài hát Big Big World - Người đăng: trongbinhnguyen6211
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lời bài hát Big Big World 9 10 170