Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 40

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1048 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
524
Håi thø bèn m¬i
M«n ®å tinh tó khiÕp oai thÇn
T đã được mc kích nh sư huynh đánh chết lin mt lúc ba tên đại đạo
ti min T Xuyên Tây Tng. Th pháp gã him độc khiến người kinh
hn táng đởm. Tuy nàng gan d vô cùng mà trong lòng không khi nơm np lo s.
Vic A T va dùng rượu độc để th thách sư huynh cũng là mt l lut ca
phái Tinh Tú dùng để đo tài bn đồng môn, ch không phi chuyn tm thường.
Gi t gã mũi sư t chu nhn thua cuc thì bt lun điu kin gì gã cũ ng phi
chu nàng kim chế.
Nhưng đằng này, gã tuyt nhiên không do d, bưng bát rượu độc ung mt
hơi cn sch, nên đúng lý ra thì A T không được phn kháng mt điu gì na.
A T thy tình thế nguy cp, vi níu áo Kiu Phong gi:
- T phu, người này định giết tôi! T phu cu tôi vi! Kiu Phong thy nàng
gi mt điu t phu hai điu t phu thì không khi động lòng, nh ti li di ngôn
ca A Châu đã phó thác nàng cho mình, toan ra tay đánh bi gã mũi sư t đi ngay.
Nhưng trông thy vết máu tươi dưới đất, Kiu Phong li nghĩ đến tâm địa độc ác
ca A T đối vi gã tu bo, nên ông mun để nàng b đau kh cho biết thân, âu đó
cũng là mt cách răn dy con người bướng bnh tàn ác.
Tính toán như vy, ông lin để mt nhìn ra ngoài ca s, không hi han gì đến
A T.
Gã mũi sư t bn ý cũng không mun cùng A T động th, ch ct hăm da
cho nàng biết s, chu ép mt b theo mình v được.
đưa tay phi ra toan nm ly c tay trái Kiu Phong.
Kiu Phong nhác thy vai gã động đậy đã biết ngay là gã định ăn thua vi
mình, song ông c mc k cho gã nm ly tay. Trên da tht cùng trong lòng bàn tay
đều có cht kch độc. Trước này Kiu Phong rt căm gin nhng hng người
dùng thuc độc, nhưng ngoài mt ông vn thn nhiên như không, ch ngm ngm
vn động chân khí ra c tay ri cười, hi:
- Chi vy! Phi chăng các h mun cùng tôi ung bát rượu chơi?
Nói xong tay phi cm b rót đầy rượu vào hai bát ln, nói:
- Nào xin mi các h. Gã mũi sư t đã vn ni lc trước khi nm tay Kiu
Phong mà thy ông vn ung dung như không hay biết gì, gã lm bm:
- Mi đừng đắc ý vi, lát na s biết tay ta.
A
Lục mạch thần kiếm - Hồi 40 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 40 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 40 9 10 702