Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 44

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lục Mạch Thần Kiếm

584

Nguyên tác: Kim Dung

HỒI THỨ BỐN MƯƠI TƯ

HẢO HÁN TAY KHÔNG ĐÁNH CHẾT CỌP

T

iêu Phong bước lại gần thêm bước nữa, bổng nhiên giật mình, vì thấy
người A Tử ngập tuyết đầy đến mấy tấc.

Tuyết đóng lại tức là tình trạng y ngyên không tan rữa
Theo lẽ thường thi nhiệt khí trong người A Tử nằm bấy lâu tống ra tuyết bên
mình nàng phải tan thành nước rồi mới phải, thế mà hiện tại không tan chút nào,
hay là nàng chết thật?
Tiêu Phong sợ quá đưa tay sờ vào mặt A Tử, nhưng tay sờ chỗ nào cũng giá
lạnh.
Ông đặt tay lên mũi, cũng thấy ngừng thở rồi.
Tiêu Phong nhớ lại A Tử chết để lừa gạt cả song thân nàng, biết nàng đã học
được thuật "Quy tức công" của phái Tinh Tú, có thể bế tắc hô hấp, nên ông không
hoang mang nữa. Ông đưa ngón tay trỏ điểm huyệt dưới nách.
Nội lực ở trong người ông chuyển vào A Tử. A Tử ú ớ rồi từ từ mở mắt ra.
Nàng vừa nhìn thấy Tiêu Phong đột nhiên hé miệng phun ra một mũi châm rất
nhỏ nhằm bắn vào mí mắt Tiêu Phong.
Tiêu Phong chỉ cách A Tử chừng hơn một thước. Ông không thể ngờ đến nàng
đột nhiên hạ độc thủ. Mũi độc châm bay ra rất nhanh.
Trong lúc bất ngờ lại ở gần gang tấc thì dù võ công ông cao cường đến đâu
muốn né tránh cũng không kịp.
Tiêu Phong nghĩ ngay đến môn ám khí hiểm độc vô song của phái Tinh Tú, ai
đã trúng phải thì tính mạng khó mà hy vọng sống được, ông giơ tay phải lên phóng
ra một chưởng, luồng chưởng phong nầy cực kỳ hùng hậu.
Tiêu Phong ngưng tụ hết công lực phóng ra để tự cứu mình, mũi độc châm
phóng ra nhanh như chớp lại chỉ cách đích có hơn một thước bị luồng chưởng
phong hất đi mất tiêu.
Mũi ông còn thoáng ngửi lấy mùi tanh sặc do mũi độc châm tiết ra bay xít qua
mặt ông cách đầy một tấc, thật là một trường hợp nguy hiểm vô cùng.
Giữa lúc ấy, A Tử bị luồng chưởng phong quá mãnh liệt đánh bật hất ra ngoài
mười trượng.

Converted to PDF by Minh ChínhLục Mạch Thần Kiếm

585

Nguyên tác: Kim Dung

Người nàng rớt xuống đất rồi còn trượt thêm mấy trượng nữa vì mặt tuyết phủ
trơn như mỡ.
Tiêu Phong thoán được tai nạn chỉ còn khe chừng sợ tóc, bất giác âm thầm:
- Thật là hú vía!
Lúc đầu ông nguyền rủa cô gái yêu tinh lòng dạ hiểm sâu đã ngấm ngầm hạ
độc thủ mình một cách tối độc ác! Nhưng nhìn đến A Tử bị luồng chưởng phong
của mình đánh hất ra ngoài mười trượng thì giật mình la lên:
- Trời ơi! Thôi chết rồi! Làm sao cô ta chịu nổi chưởng đó? Krông chừng
mình đánh chết cô ta rồi cũng nên
Ông nhẩy phốc đến bên A Tử thấy nàng hai mắt nhắm nghiền.
Hai khóe mắt đang rỉ máu tươi ra, s...
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
584
HI TH BN MƯƠI TƯ
HO HÁN TAY KHÔNG ĐÁNH CHT CP
iêu Phong bước li gn thêm bước na, bng nhiên git mình, vì thy
người A T ngp tuyết đầy đến my tc.
Tuyết đóng li tc là tình trng y ngyên không tan ra
Theo l thường thi nhit khí trong người A T nm by lâu tng ra tuyết bên
mình nàng phi tan thành nước ri mi phi, thế mà hin ti không tan chút nào,
hay là nàng chết tht?
Tiêu Phong s quá đưa tay s vào mt A T, nhưng tay s ch nào cũng giá
lnh.
Ông đặt tay lên mũi, cũng thy ngng th ri.
Tiêu Phong nh li A T chết để la gt c song thân nàng, biết nàng đã hc
được thut "Quy tc công" ca phái Tinh Tú, có th bế tc hô hp, nên ông không
hoang mang na. Ông đưa ngón tay tr đim huyt dưới nách.
Ni lc trong người ông chuyn vào A T. A T ú ri t t m mt ra.
Nàng va nhìn thy Tiêu Phong đột nhiên hé ming phun ra mt mũi châm rt
nh nhm bn vào mí mt Tiêu Phong.
Tiêu Phong ch cách A T chng hơn mt thước. Ông không th ng đến nàng
đột nhiên h độc th. Mũi độc châm bay ra rt nhanh.
Trong lúc bt ng li gn gang tc thì dù võ công ông cao cường đến đâu
mun né tránh cũng không kp.
Tiêu Phong nghĩ ngay đến môn ám khí him độc vô song ca phái Tinh Tú, ai
đã trúng phi thì tính mng khó mà hy vng sng được, ông giơ tay phi lên phóng
ra mt chưởng, lung chưởng phong ny cc k hùng hu.
Tiêu Phong ngưng t hết công lc phóng ra để t cu mình, mũi độc châm
phóng ra nhanh như chp li ch cách đích có hơn mt thước b lung chưởng
phong ht đi mt tiêu.
Mũi ông còn thoáng ngi ly mùi tanh sc do mũi độc châm tiết ra bay xít qua
mt ông cách đầy mt tc, tht là mt trường hp nguy him vô cùng.
Gia lúc y, A T b lung chưởng phong quá mãnh lit đánh bt ht ra ngoài
mười trượng.
T
Lục mạch thần kiếm - Hồi 44 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 44 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 44 9 10 356