Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 49

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1530 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lục Mạch Thần Kiếm

684

Nguyên tác: Kim Dung

HỒI THỨ BỐN MƯƠI CHÍN

DU THẢN CHI MÊ MẨN TÂM THẦN

T

ên quân Khất Ðan nhảy xuống ngựa để cho A Tử thả "diều người.

A Tử cầm đầu dây rồi phóng ngựa để cho chạy đường vòng tròn.
Nàng sung sương hở tươi cười miệng hô:
- Thú quá! Thú quá!
Nhưng nàng bị ghương mới khỏi mà chưa được bình phục bàn tay vẫn còn yếu
sức rồi mềm nhũn ra tuột mất đầu dây.
Du Thản Chi rớt xuống đất đánh cái "huỵch"một tiếng, trán gã đụng vào cạnh
phiến đá sắc nhọn, bị thương một lỗ, máu chảy ra như suối.
A Tử cụt hứng tức mình la mắng:
- Thằng khốn nạn này sao nặng thế!
Du Thản Chi đã đau xuýt ngất người lại nghe nàng quát mắng vì thân thể vì
quá nặng, những muốn quay lại cãi lộn, nhưng không nói nên lời.
Một tên quân Khất Ðan chạy nới lại dây lọng tròng cổ gã, một tên khác xé vạt
áo buộc vết thương, nhưng máu tươi vẫn tuôn ra ướt hết không thể cầm được.
A Tử nói:
- Các ngươi lại thả diều đi cho ta coi, liệu có thả lên cao bàng nóc nhà được
không?
Du Thản Chi không hiểu tiếng Khất Ðan chỉ thấy họ vừa nói vừa giơ tay chỉ
chỏ lên nóc nhà cũng đoán là chuyện khong hay cho mình.
Quả nhiên một tên quân Khất Ðan nhắc đầu dây lên luồn qua nách rồi bước
lên lưng để khởi làm ngẹn cổ gã rồi quát lên một tiếng:
- Lên đi
Ðoạn phóng ngựa chạy nhanh. Du Thản Chi trước còn chạy lệt sệt dưới đất
mấy vòng rồi tung lên cao dần dần. Tên quân Khất Ðan thả dây mọt lúc lại dài ra.
Người Du Thản Chi dần lên cao. Tên Khất Ðan đột nhiên hô lên một tiếng rồi
buông đầu dây ra. Du Thản Chi tựa hồ như mũi tên bật khỏi dây cung bắn tung lên.
A Tử cùng các quan binh reo ầm lên. Du Thản Chi không gượng được đành để
cho người tung mạnh lên trên không, gã nghĩ bụng:

Converted to PDF by Minh ChínhLục Mạch Thần Kiếm

685

Nguyên tác: Kim Dung

"Phen này chắc chết!." Khi người gã tung lên hết đà, gã chúc đầu xuống chân
ngược lên tưởng chừng như đầu đổ xuống phiến đá xanh đến vỡ óc.
Bốn tên quân Khất Ðan vội tung giây thòng lọng ra tròng lấy lưng gã rồi giật
mạnh ra bốn phía. Du Thản Chi ngất xỉu, bốn luồng sức mạnh giữ gã cứng đơ lơ
lửng trên không, đầu gã chỏ xuống chỉ còn cách mặt đất chừng ba thước.
Trước tình trạng cực kỳ nguy hiểm nếu chỉ một trong bốn tên quân Khất Ðan
chậm giật dây một chút, khiến cho sức mạnh bốn bên không cân nhau thì Du Thàn
Chi sẽ đụng đầu xuống đá vỡ óc ra mà chết.
Bọn Khất Ðan thường ngày vẫn đem người Tống ra làm trò chơi như vậy,
trong mười người bị chết hết chín. Dù là ở trong cánh đồng cỏ mặt đất mềm dẻo
hơn nhưng từ ...
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
684
HI TH BN MƯƠI CHÍN
DU THN CHI MÊ MN TÂM THN
ên quân Kht Ðan nhy xung nga để cho A T th "diu người.
A T cm đầu dây ri phóng nga để cho chy đường vòng tròn.
Nàng sung sương h tươi cười ming hô:
- Thú quá! Thú quá!
Nhưng nàng b ghương mi khi mà chưa được bình phc bàn tay vn còn yếu
sc ri mm nhũn ra tut mt đầu dây.
Du Thn Chi rt xung đất đánh cái "huch"mt tiếng, trán gã đụng vào cnh
phiến đá sc nhn, b thương mt l, máu chy ra như sui.
A T ct hng tc mình la mng:
- Thng khn nn này sao nng thế!
Du Thn Chi đã đau xuýt ngt người li nghe nàng quát mng vì thân th
quá nng, nhng mun quay li cãi ln, nhưng không nói nên li.
Mt tên quân Kht Ðan chy ni li dây lng tròng c gã, mt tên khác xé vt
áo buc vết thương, nhưng máu tươi vn tuôn ra ướt hết không th cm được.
A T nói:
- Các ngươi li th diu đi cho ta coi, liu có th lên cao bàng nóc nhà được
không?
Du Thn Chi không hiu tiếng Kht Ðan ch thy h va nói va giơ tay ch
ch lên nóc nhà cũng đoán là chuyn khong hay cho mình.
Qu nhiên mt tên quân Kht Ðan nhc đầu dây lên lun qua nách ri bước
lên lưng để khi làm ngn c ri quát lên mt tiếng:
- Lên đi
Ðon phóng nga chy nhanh. Du Thn Chi trước còn chy lt st dưới đất
my vòng ri tung lên cao dn dn. Tên quân Kht Ðan th dây mt lúc li dài ra.
Người Du Thn Chi dn lên cao. Tên Kht Ðan đột nhiên hô lên mt tiếng ri
buông đầu dây ra. Du Thn Chi ta h như mũi tên bt khi dây cung bn tung lên.
A T cùng các quan binh reo m lên. Du Thn Chi không gượng được đành để
cho người tung mnh lên trên không, gã nghĩ bng:
T
Lục mạch thần kiếm - Hồi 49 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 49 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 49 9 10 186