Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 63

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 786 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
921
HI TH SÁU MƯƠI BA
TH C BÍ HIM
t bên là Dip Nh Nương mm năm ming mười nói toàn mt ging
phong tình, mt bên Vương Ngc Yến nét mt đỏ gay, va tc va
thn.
Ðoàn D mun nói my câu an i nàng, nhưng không biết nói thế nào cho
phi.
M Dung Phc vn gi v mt lnh lùng, đưa mt lườm Dip nh Nương mt
cái, nhưng không nói gì đến m, Y để hết tinh thn vào Ðoàn Diên Khánh.
Bn Huyn Nn, Cưu Ma Trí, Ðinh Xuân Thu, Tô Tinh Hà, Khang Qung
Lăng cũng chú ý theo dõi hành động ca Ðoãn Diên Khánh.
Ðoàn Diên Khánh mt vn đăm đăm nhìn bàn c. Lão ngưng thn suy nghĩ
hi lâu, lâu lm ri cây trúc trựơng bên tay trái lão thò vào hp con c. Ðu gy ca
lão thò vào hp con c. Ðu gy ca lão ta h như có hp lc hút cht ly mt con
c đen đặt lên bàn.
Huyn Nn khen rng:
- Võ công h Ðoàn nước Ði Lý qu là th võ công độc đáo cõi Thiên Nam.
Tiếng đồn tht đã không ngoa.
Ðoàn D đ ã được xem thái t Diên Khánh ngày trước đấu c vi Hunh Mi
Tăng, nên biết rõ:
chng nhng lão ni công thâm hu mà li rt cao c. Có khi lão phá đưc thế
c này cũng chưa biết chng.
Tô Tinh Hà vn biết là mt thế c thiên biến vn hóa, mi bước đi lão thuc
hết, nên va thy thái t Diên Khánh h c xung đi, lp tc lão ly mt con c
trng đi luôn. Ðoàn Diên Khánh li nghĩ mt lúc ri đi nước khác.
Tô Tinh Hà khen rng:
- Các h đi nước c này tht là cao minh. Nhưng để còn xem nhng nước sau
liu có phá được quan i tìm ra li thoát chăng?
Nói xong lão đặt con c trng xung để cn đường.
Ðoàn Diên Khánh li h con c khác xung.
Nhà sư tr tui chùa Thiếu Lâm là Hư Trúc bng kêu lên:
- Nước này e rng hng mt!
M
Lục mạch thần kiếm - Hồi 63 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 63 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 63 9 10 82