Ktl-icon-tai-lieu

Ngoài lề EURO 2012

Được đăng lên bởi Kunite Kunite
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngoài lề EURO 2012 

(Dân trí) – Sau thời gian dài chìm trong bóng tối, TBN đã bước lên đỉnh cao nhất ở 3 giải
đấu lớn vào các năm 2008, 2010, 2012. Liệu vinh quang sẽ tiếp tục đến với La Furia Roja
tại World Cup 2014?

T

ây Ban Nha đã

giành thêm 2 đỉnh cao nhất là

một lần vô địch

World Cup 2010 và Eurro 2012.

Euro vào năm 1964

Đích ngắm tiếp theo của TBN chính

nhưng giải đấu đó chua

là World Cup 2014 trên đất brazil.

thực sự được nhiều

Del Bosque vẫn ngồi trên băng ghế

người biết đến. Xứ sở

huấn luận viên. Nhưng nhà vô địch

bò tót chưa bao giờ

Châu Âu vẫn chuẩn bị cho sự thay

thiếu các tài năng

đổi về đội hình thi đấu trong vòng 2

nhưng mâu thuẫn giữa các cầu thủ khiến

năm.

TBN chưa bao giờ tiến xa.

Villa-Puyol-xavi khó có cơ hội góp mặt

Mọi thứ đã thay đổi từ khi Luis

tại World Cup 2014 khi bước sang tuổi

Aragones xây dựng TBN theo phong

34, 35. Alonso cũng khó duy trì phong

cách tiqi-tâc với đỉnh cao là chức vô

độ khi bước sang tuổi 33. Lão tướng duy

địch Euro 2008. Del Bosque kế thừa

nhất Casilas có thể sẽ vẫn chinh chiến dù

thành quả đó và đưa đội tuyển nước này

ở tuổi 34, bởi anh là một thủ môn.

Nhưng đó là chuyện của tương lai, trước mắt người TBN hoàn toàn có thể mơ về những
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÁC TRẬN ĐẤU CỦA TÂY BAN NHA
Ngày
thi đấu với
tỉ số
Ghi chú
10/06/2012...........Italia
1-1
15/06/2012...........Ailen
4-0
24/06/2012...........Pháp
2-0
28/06/2012.Bồ Đào Nha 0-0________thắng pelalty
02/07/2012...........Italia
4-0

EURO
EURO2012
2012

EURO2012
2012
EURO

cuộc ăn mừng thâu đêm suốt sáng tại quê nhà sau những chiến công vĩ đại.

...
(Dân trí) – Sau thời gian dài chìm trong bóng tối, TBN đã bước lên đỉnh cao nhất ở 3 giải
đấu lớn vào các năm 2008, 2010, 2012. Liệu vinh quang sẽ tiếp tục đến với La Furia Roja
tại World Cup 2014?
ây Ban Nha đã
một lần vô địch
Euro vào năm 1964
nhưng giải đấu đó chua
thực sự được nhiều
người biết đến. Xứ sở
bò tót chưa bao giờ
thiếu các tài năng
nhưng mâu thuẫn giữa các cầu thủ khiến
TBN chưa bao giờ tiến xa.
T
Mọi thứ đã thay đổi từ khi Luis
Aragones xây dựng TBN theo phong
cách tiqi-tâc với đỉnh cao là chức vô
địch Euro 2008. Del Bosque kế thừa
thành quả đó và đưa đội tuyển nước này
giành thêm 2 đỉnh cao nhất là
World Cup 2010 và Eurro 2012.
Đích ngắm tiếp theo của TBN chính
là World Cup 2014 trên đất brazil.
Del Bosque vẫn ngồi trên băng ghế
huấn luận viên. Nhưng nhà vô địch
Châu Âu vẫn chuẩn bị cho sự thay
đổi về đội hình thi đấu trong vòng 2
năm.
Villa-Puyol-xavi khó có cơ hội góp mặt
tại World Cup 2014 khi bước sang tuổi
34, 35. Alonso cũng khó duy trì phong
độ khi bước sang tuổi 33. Lão tướng duy
nhất Casilas có thể sẽ vẫn chinh chiến dù
ở tuổi 34, bởi anh là một thủ môn.
Nhưng đó là chuyện của tương lai, trước mắt người TBN hoàn toàn có thể mơ về những
cuộc ăn mừng thâu đêm suốt sáng tại quê nhà sau những chiến công vĩ đại.
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÁC TRẬN ĐẤU CỦA TÂY BAN NHA
Ngày thi đấu với tỉ số Ghi chú
10/06/2012...........Italia 1-1
15/06/2012...........Ailen 4-0
24/06/2012...........Pháp 2-0
28/06/2012.Bồ Đào Nha 0-0________thắng pelalty
02/07/2012...........Italia 4-0
EURO 2012
EURO 2012
E
U
R
O
2
0
1
2
E
U
R
O
2
0
1
2
Ngoài lề EURO 2012
Ngoài lề EURO 2012 - Người đăng: Kunite Kunite
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Ngoài lề EURO 2012 9 10 772