Ktl-icon-tai-lieu

thi tìm hiểu về quyền trẻ em

Được đăng lên bởi giangkhue
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 3189 lần   |   Lượt tải: 13 lần
THÀNH
THÀNH PHẦN
PHẦN
BAN
BAN GIÁM
GIÁM KHẢO
KHẢO
1

Thầy Nguyễn Xuân Tùng

2

Cô Phạm Thị Xuân

3

Cô Chu Thị Bích

CÓ
CÓ 33 VÒNG
VÒNG THI
THI

VÒNG 1 KHỞI ĐỘNG
VÒNG 2 THỬ TÀI VỚI ÂM NHẠC THIẾU NHI
VÒNG 3 DIỄN TÌNH HUỐNG

VÒNG 1 KHỞI ĐỘNG
Các sẽ có 3 câu hỏi. Trong vòng 5 giây đội lựa
chọn phải đội thi sẽ lần lượt chọn gói câu hỏi
của mình,mỗi gói trả lời câu hỏi lựa chọn.Trả
lời đúng các đội sẽ được 10 điểm, sai không bị
trừ điểm.
Khi tra lời sai đội khác không được bổ sung.

VÒNG 1 KHỞI ĐỘNG

GÓI 1

GÓI 2

GÓI 3

GÓI 4

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

Công ước có
hiệu lực và là
luật quốc tế từ
ngày tháng năm
nào?

Đáp án: 2/09/1990

Tuyên bố về quyền trẻ em
được đại hội đồng LHQ
thông qua vào năm nào?

Đáp án:1924

Công ước quyền
trẻ em có mấy
nhóm quyền?

Câu 3:

Bốn nhóm quyền

Câu 3:

20\11\1989

Công ước
quyền trẻ em
ra đời ngày
tháng năm
nào?

Việt Nam đã phê
chuẩn công ước về
quyền trẻ em vào
ngày tháng năm nào

20/02/1990

Việt Nam là
nước thứ mấy
phê chuẩn
công ước về
quyền trẻ em?

Thứ 2

Luật chăm sóc và
giáo dục trẻ em có
mấy chương và
bao nhiêu điều?

6 chương, 26 điều

Liên hợp quốc thông
qua tuyên ngôn về
quyền trẻ em vào
năm nào?

Năm:1959

Trong công ước về
quyền trẻ em thì
quyền bảo vệ gồm
có bao nhiêu điều?

13 điều

Điều 35 quy định rằng:
Người dân có trách nhiệm
thực hiện mọi biện pháp để
ngăn ngừa và buôn bán trẻ
em đúng hay sai?

Đáp án: sai

Quyền được tham
gia gồm có các điều
12, 13,15, 17,18
trong công ước về
quyền trẻ em đúng
hay sai

Đáp án: sai

Điều 16: Quyền
được hưởng an toàn
xã hội thuộc nhóm
quyền nào?

A- quyền sống còn
B- quyền tham gia
C- quyền bảo vệ

Tính đến năm năm
1999 đã có bao
nhiêu nước tham
gia công ước?

A- 192
B- 191
C- 201

Việt Nam đã đề ra
chương trình hành
động vì trẻ em gồm
có mấy mục tiêu?

A- 3
B- 4
C- 7

VÒNG 2 THỬ TÀI VỚI ÂM NHẠC THIẾU NHI

1 2 3 4
5 6 7 8

Hãy chọn lấy
con số may
mắn của ban
đi nào.

ở vòng thi này sẽ có 8 bài hát thiếu nhi
cho hai đội thi. Mỗi bài sẽ được phát
một đoạn nhac, trong đoạn nhạc đó sè
có một số từ được ban tổ chức dấu di,
nhiệm vụ của các đội là phải dựa trên
gợi ý có sẵn để đua ra những từ còn
thiếu đó. trả lời dúng các bạn sẽ được
10 điểm, trả lời sai bị trừ 5 diểm. Khi
trả lời sai đội khác có quyền bổ sung
nếu đúng được 5 điểm, sai cũng bị trừ
5 điểm

HÃY LẮNG NGHE VÀ SUY
NGHĨ THẬT KĨ ĐiỂM SẼ
THUỘC VỀ BẠN. CỐ LÊN
NHÉ…………

Bay cao tiếng hát ước mơ:
Bay cao ngàn tiếng hát………………….
…em di di giữa tình thương đi giữa mùa xuân
ngàn hoa thơm ngát hươn...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thi tìm hiểu về quyền trẻ em - Người đăng: giangkhue
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
thi tìm hiểu về quyền trẻ em 9 10 811