Ktl-icon-tai-lieu

Thiên Phong Pháo

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 232 trang   |   Lượt xem: 3232 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Tác Giả : Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

1
21/12/2012

Tác Giả : Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

KỶ NĂNG SONG PHÁO

QUYỂN THIÊN PHONG PHÁO LÀ TÊN CHUNG CỦA 7 LOẠI THẾ TRẬN ĐÓ LÀ

1 ) UYÊN ƯƠNG PHÁO
trang 2
2) QUY BỐI PHÁO
trang 46
3)KIM CÂU PHÁO
trang 80
4) ĐIỆP PHÁO
trang 107
5) UYÊN ƯƠNG LỆCH PHÁO ( UYÊN ƯƠNG PHÁO + ĐIỆP PHÁO ) trang 136
6) QÚA CUNG PHÁO và QUA CUNG THẤT PHÁO trang 150+181
Thời gian cập nhật : 21/12/2012

2
21/12/2012

Tác Giả : Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332
1) UYÊN ƯƠNG PHÁO
Cục 1

3
21/12/2012

Tác Giả : Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332
Bàn cờ đươc ký hiệu như kiểu cờ Vua

IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA

O
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vd : H2-E2 tương đương P2-5 (như sách cờ tướng )
H9-G7 tương đương M8.7 (như sách cờ tướng)
! : ký hiệu ăn quân

4
21/12/2012

Tác Giả : Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

5
21/12/2012

Tác Giả : Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

Cục 2
6
21/12/2012

Tác Giả : Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

7
21/12/2012

Tác Giả : Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

Cục 3
8
21/12/2012

Tác Giả : Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

Cục 4
9
21/12/2012

Tác Giả : Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

Cục 5
10
21/12/2012

Tác Giả : Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

Cục 6

11
21/12/2012

Tác Giả : Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

Cục 7
12
21/12/2012

Tác Giả : Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

Cục 8
13
21/12/2012

Tác Giả : Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

Cục 9

14
21/12/2012

Tác Giả : Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

Cục 10
15
21/12/2012

Tác Giả : Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

Cục 11
16
21/12/2012

Tác Giả : Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

Cục 12
17
21/12/2012

Tác Giả : Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

Cục 13

18
21/12/2012

Tác Giả : Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

19
21/12/2012

Tác Giả : Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

20
21/12/2012

Tác ...
Tác Giả : Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332
1
21/12/2012
Thiên Phong Pháo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiên Phong Pháo - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
232 Vietnamese
Thiên Phong Pháo 9 10 286