Ktl-icon-tai-lieu

Tiếu ngạo giang hồ

Được đăng lên bởi thienanh207
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1522 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 132 : Lệnh Hồ Xung giải cứu Nghi Lâm

Lệnh Hồ Xung tự hỏi:
- Ðại vương gia đã đến chăng, nhưng sao bọn tùy tùng chỉ lèo tèo có mấy người thôi ư?
Chàng nghe mấy con ngựa dong ruổi trên đường lớn. Vó ngựa nện xuống những phiến đá xanh lát
đường bật lên những tiếng côm cốp.
Bỗng một người lên tiếng:
- Bọn mồng béo ở trại 28 hãy nghe đây: Ðại vương gia ở Hoàng Phong trên Loạn Thạch cương có
nhật lệnh: Bất luận già trẻ gái trai ra khỏi cửa lớn rồi thì không bị giết. Còn kẻ nào ở trong nhà nhất
nhất phải rụng đầu.
Hắn vừa quát tháo vừa rổi ngựa trên đường lớn trong thị trấn.
Lệnh Hồ Xung dòm qua khe cửa ra ngoài thì thấy bốn người này đều võ phục sắc vàng. Bốn con
ngựa phi nhanh như gió cuốn, chàng chỉ kịp nhìn thấy bóng sau lưng mà thôi.
Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm trong bụng:
- Bọn kỵ mã này xem chừng võ công hiển nhiên rất cao cường. Nếu chúng chỉ là tiểu lâu la trong
các trại giặc cướp thì làm gì có hạng người như vậy?
Chàng len lén mở cửa ra đúng ở trước thềm quay mặt ra ngoài. Nhìn một lúc rồi cất bước đi xa
chừng hơn mười trượng thì thấy bên một tòa miếu thổ địa có một cây hòe rất cao, cành lá rậm rạp.
Nếu trèo lên ngọn cây này thì cả tòa thị trấn mười có thể nhìn rõ đến tám chín.
Chàng liền tung mình nhảy lên. Tay mặt lấy một cành cây rồi đánh lộn người đi mấy vòng mà lên.
Chàng lên cành cao nhất nằm ngang ra liền ngồi xuống. Nhưng cả bốn bề đều yên lặng như tờ

...
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 132 : Lệnh Hồ Xung giải cứu Nghi Lâm
Lệnh Hồ Xung tự hỏi:
- Ðại vương gia đã đến chăng, nhưng sao bọn tùy tùng chỉ lèo tèo có mấy người thôi ư?
Chàng nghe mấy con ngựa dong ruổi trên đường lớn. Vó ngựa nện xuống những phiến đá xanh lát
đường bật lên những tiếng côm cốp.
Bỗng một người lên tiếng:
- Bọn mồng béo ở trại 28 hãy nghe đây: Ðại vương gia ở Hoàng Phong trên Loạn Thạch cương có
nhật lệnh: Bất luận già trẻ gái trai ra khỏi cửa ln rồi thì không bị giết. Còn kẻ nào ở trong nhà nhất
nhất phải rụng đầu.
Hắn vừa quát tháo vừa rổi ngựa trên đường lớn trong thị trấn.
Lệnh Hồ Xung dòm qua khe cửa ra ngoài thì thấy bốn người này đều võ phục sắc vàng. Bốn con
ngựa phi nhanh như gió cuốn, chàng chỉ kịp nhìn thấy bóng sau lưng mà thôi.
Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm trong bụng:
- Bọn kỵ mã này xem chừng võ công hiển nhiên rất cao cường. Nếu chúng chỉ là tiểu lâu la trong
các trại giặc cướp thì làm gì có hạng người như vậy?
Chàng len lén mở cửa ra đúng ở trước thềm quay mặt ra ngoài. Nhìn một lúc rồi cất bước đi xa
chừng hơn mười trượng thì thấy bên một tòa miếu thổ địa có một cây hòe rất cao, cành lá rậm rạp.
Nếu trèo lên ngọn cây này thì cả tòa thị trấn mười có thể nhìn rõ đến tám chín.
Chàng liền tung mình nhảy lên. Tay mặt lấy một cành cây rồi đánh lộn người đi mấy vòng mà lên.
Chàng lên cành cao nhất nằm ngang ra liền ngồi xuống. Nhưng cả bốn bề đều yên lặng như tờ
Tiếu ngạo giang hồ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếu ngạo giang hồ - Người đăng: thienanh207
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Tiếu ngạo giang hồ 9 10 415