Ktl-icon-tai-lieu

Trò chơi lớn

Được đăng lên bởi Cô Độc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 652 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÒ CHƠI LỚN
Trò chơi được xem là kỹ năng là nhu cầu không thể thiếu trong các sinh hoạt và hoạt động
tập thể với thanh thiếu nhi hiện nay. “Trò chơi được coi là một trong những phương tiện giáo
dục lớp trẻ, nhanh nhất, có hiệu quả nhất, dễ tiếp thu nhất”.
Trò chơi không chỉ dừng lại ở mục đích vui chơi giải trí đơn thuần mà trò chơi còn có tác
dụng lớn trong việc rèn luyện con người, nâng cao phẩm chất, phát triển trí tuệ, hình thành
nhân cách và xây dựng đức tính tốt.
Trò chơi lớn là một loại hình tổng hợp nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn của thanh thiếu
nhi. Nó được diễn ra với quy mô lớn (về không gian, thời gian và số lượng người tham gia).
I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ.

1. Lựa chọn đề tài và xác định yêu cầu của cuộc chơi:
- Cần nêu rõ mục đích và yêu cầu của trò chơi là gì? Gắn với vấn đề học tập, một kỳ kiểm
tra chuyên môn, một chương trình rèn luyện kỹ năng dã ngoại,...
- Đặt tên cho trò chơi và chọn đề tài phù hợp với yêu cầu đặt ra. Đề tài gắn với ngày lịch
sử, với những chuyến phiêu lưu, trinh thám, quân sự, hoặc một câu chuyện vui sẽ có nhiều
kích thích đối với người chơi.
2. Tìm hiểu đối tượng và dự tính cách biên chế các đơn vị:
Hiểu được đối tượng sẽ giúp ta thiết kế trò chơi vừa sức với họ.
- Số lượng tham gia? Nam? Nữ? Tuổi tác, trình độ chuyên môn về các nội dung định đưa
ra.
- Kỹ năng chơi của các nhóm tham gia: mới quen hay quen lâu.
- Nên họp các nhóm chơi để quán triệt các nội dung liên quan trước khi chơi.
- Có thể đặt tên cho nhóm chơi liên quan theo đề tài đã chọn (Nên có phù hiệu hoặc bảng
treo của nhóm).
3. Nội dung của trò chơi:
Đây là phần cốt lõi của trò chơi lớn. Thông thường trò chơi lớn chia thành các chặng
đường (trạm) có thử thách riêng biệt từ dễ đến khó dần lên để người chơi vượt qua. Mỗi trạm
có một màu sắc riêng nhưng phải dựa vào nội dung tổng thể của trò chơi lớn.
4. Ấn định thời gian, xem xét địa điểm:
a. Thời gian:
- Quy định thời gian chung cuộc rồi chia ra ở các trạm, ưu tiên thời gian cho những nội
dung chính.
- Trò chơi lớn nên tổ chức vào buổi sáng sớm.
b. Địa điểm:
- Cần xem xét trước hành trình chơi, các điểm đặt trạm.
- Vẽ sơ đồ cụ thể của địa điểm tổ chức trò chơi.
5. Di chuyển trong trò chơi lớn:
- Sử dụng các phương tiện đi lại: đi bộ, xe đạp, xe máy,...
- Cần tính toán các hướng di chuyển của các nhóm: theo một hay nhiều hướng.
- Đi vòng tròn hay đi thẳng.

Trạm 1
Điểm
xuất
phát
T3

T2

Sơ đồ di chuyển theo đường thẳng
T3
Tập kết
Trạm 1

Sơ đồ di chuyên theo vòng tròn
Trạm 2

T2

Trạm 1

Tập kết

Trạm 3

Tr...
TRÒ CHƠI LỚN
Trò chơi được xem kỹ năng nhu cầu không thể thiếu trong các sinh hoạt hoạt động
tập thể với thanh thiếu nhi hiện nay. “Trò chơi được coi một trong những phương tiện giáo
dục lớp trẻ, nhanh nhất, có hiệu quả nhất, dễ tiếp thu nhất”.
Trò chơi không chỉ dừng lại mục đích vui chơi giải trí đơn thuần mà trò chơi còn c
dụng lớn trong việc rèn luyện con người, nâng cao phẩm chất, phát triển trí tuệ, hình thành
nhân cách và xây dựng đức tính tốt.
Trò chơi lớn là một loại hình tổng hợp nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn của thanh thiếu
nhi. Nó được diễn ra với quy mô lớn (về không gian, thời gian và số lượng người tham gia).
I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ.
1. Lựa chọn đề tài và xác định yêu cầu của cuộc chơi:
- Cần nêu mục đích yêu cầu của trò chơi gì? Gắn với vấn đề học tập, một kỳ kiểm
tra chuyên môn, một chương trình rèn luyện kỹ năng dã ngoại,...
- Đặt tên cho trò chơi chọn đề tài phù hợp với yêu cầu đặt ra. Đề tài gắn với ngày lịch
sử, với những chuyến phiêu lưu, trinh thám, quân sự, hoặc một câu chuyện vui sẽ nhiều
kích thích đối với người chơi.
2. Tìm hiểu đối tượng và dự tính cách biên chế các đơn vị:
Hiểu được đối tượng sẽ giúp ta thiết kế trò chơi vừa sức với họ.
- Số lượng tham gia? Nam? Nữ? Tuổi tác, trình độ chuyên môn về các nội dung định đưa
ra.
- Kỹ năng chơi của các nhóm tham gia: mới quen hay quen lâu.
- Nên họp các nhóm chơi để quán triệt các nội dung liên quan trước khi chơi.
- thể đặt tên cho nhóm chơi liên quan theo đề tài đã chọn (Nên phù hiệu hoặc bảng
treo của nhóm).
3. Nội dung của trò chơi:
Đây phần cốt lõi của trò chơi lớn. Thông thường trò chơi lớn chia thành các chặng
đường (trạm) thử thách riêng biệt từ dễ đến khó dần lên để người chơi vượt qua. Mỗi trạm
có một màu sắc riêng nhưng phải dựa vào nội dung tổng thể của trò chơi lớn.
4. Ấn định thời gian, xem xét địa điểm:
a. Thời gian:
- Quy định thời gian chung cuộc rồi chia ra các trạm, ưu tiên thời gian cho những nội
dung chính.
- Trò chơi lớn nên tổ chức vào buổi sáng sớm.
b. Địa điểm:
- Cần xem xét trước hành trình chơi, các điểm đặt trạm.
- Vẽ sơ đồ cụ thể của địa điểm tổ chức trò chơi.
5. Di chuyển trong trò chơi lớn:
- Sử dụng các phương tiện đi lại: đi bộ, xe đạp, xe máy,...
- Cần tính toán các hướng di chuyển của các nhóm: theo một hay nhiều hướng.
- Đi vòng tròn hay đi thẳng.
Sơ đồ di chuyển theo đường thẳng
Trạm 1 T2 T3
Điểm
xuất Tập kết
phát Trạm 1 T2
T3
Sơ đồ di chuyên theo vòng tròn
Trạm 2
Trò chơi lớn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trò chơi lớn - Người đăng: Cô Độc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Trò chơi lớn 9 10 351