Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập truyện cười dân gian

Được đăng lên bởi wearethesame13
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUYỂN TẬP TRUYỆN CƯỜI DÂN GIAN
Nghề tồi nhất
Bàn chải đánh răng đau khổ:
- Đôi lúc mình thấy cái nghề của mình là tệ nhất thế giới.
Giấy vệ sinh hét:
- Nghĩ lại đi anh bạn!
Nghĩ kĩ rồi
Trời nóng, Nam đến nhà Hùng thấy Hùng đang đắp chăn đọc sách
- Trời nóng thế này mà cậu vẫn còn đắp cái chăn chiên này lên đc
à?
- Tớ nghĩ kỹ rồi, chăn bông còn nóng hơn ấy chứ
- ...
Ra nhà xác mà lịch sự
Một ông ăn đám giỗ ở nhà sui gái, vì ăn vội nên mắc xương.
Khạc ra thì ngượng, ông bèn giả vờ say rồi la lên cố tìm
những từ có âm tương tự như chữ "Khạc" để tống tiễn cái
xương bất trị.
Ông cất tiếng: - Thằng đực nhà tôi với con Út anh sui đây
thật là vừa đôi phải lứa, hợp với nhau về tuổi ta...ác...khờ...
Vẫn chưa hề hấn gì, ông lại tiếp tục:
- Thưa bà con chú ba...ác...khờ. Tôi ngày trước ở rừng
thường trèo non vượt tha...ác ... khờ. Tôi không phải là
một đứa độc ác... khờ...

Mấy bà thấy vậy ôm bụng cười, ông ta tức mình la lớn:
- Đồ đàn bà vô duyên, gì mà cười toang
to...ác...khờ...Không có đám này thì tôi đi đám
kha...ác...khờ...
Ông sui gia biết chuyện, chỉ vào ông sui mắc xương nói
như ra lệnh:
- Nhanh đi ra nhà thương gắp xương ra, ác...ác...vậy hoài
có ngày ra nhà xác.
Mối ăn nhà
Khách đến nhà hồi lâu, đúng bữa mà chủ nhà không hề đoái hoài
tới. Lại lén vào trong ăn ba miếng, uống vài chén rồi cầm khách.
Người khách biết tỏng bụng dạ chủ nhà liền nói:
- Nhà anh có cây cột tốt quá, ngặt bị ba con mối nó ăn thật là uổng.
Người chủ nhà cãi lại:
- Nhà tôi thế này, làm gì có chuyện mối ăn! Khách nói:
- Ăn ở bên trong, nhìn thấu sao đặng. Nói rồi người khách lặng lẽ
bỏ đi.
Đã "đại" thì cấm "tiểu"
Quỳnh nhiều lần dùng trí thông minh, tài đối đáp để trêu chọc chúa
Trịnh, nên trước chúa quý trọng bao nhiêu thì sau lại ghét bấy
nhiêu. Chúa càng ghét, Quỳnh càng trêu tợn.
Một lần, chúa sai lính tới kéo đổ nhà Quỳnh. Thấy lính đến Quỳnh
bảo:

- Chúa sai các anh đến kéo đổ nhà ta, các anh cứ làm, nhưng không
được reo, cười, ai mà reo cười ta cắt lưỡi.
Ở đời, hễ kéo nặng thì phải reo hò, không dô ta, hò khoan sao mà
kéo nổi? Bọn lính
đành chịu thua về trình báo lại. Lần khác chúa sai bọn lính đến ỉa
vào vườn nhà Quỳnh, Quỳnh thản nhiên cầm dao ra bảo:
- Chúa sai các anh đến ỉa thì cứ ỉa nhưng ta cấm đái. Thằng nào đái
thì dao đây, ta cắt.... Ngay!
- Ỉa ai không đái bao giờ?
Bọn lính lại phải về tâu lại. Chúa truyền cho chúng mang gáo dừa
theo và đái vào đó. Quỳnh đành chịu thua nhưng vẫn nghĩ cách
chơi lại chúa. Một tháng sau, Quỳnh ra chợ, thấy người ta bán cải
tốt, liền mua...
TUYỂN TẬP TRUYỆN CƯỜI DÂN GIAN
Nghề tồi nhất
Bàn chải đánh răng đau khổ:
- Đôi lúc mình thấy cái nghề của mình là tệ nhất thế giới.
Giấy vệ sinh hét:
- Nghĩ lại đi anh bạn!
Nghĩ kĩ rồi
Trời nóng, Nam đến nhà Hùng thấy Hùng đang đắp chăn đọc sách
- Trời nóng thế này mà cậu vẫn còn đắp cái chăn chiên này lên đc
à?
- Tớ nghĩ kỹ rồi, chăn bông còn nóng hơn ấy chứ
- ...
Ra nhà xác mà lịch sự
Một ông ăn đám giỗ ở nhà sui gái, vì ăn vội nên mắc xương.
Khạc ra thì ngượng, ông bèn giả vờ say rồi la lên cố tìm
những từ có âm tương tự như chữ "Khạc" để tống tiễn cái
xương bất trị.
Ông cất tiếng: - Thằng đực nhà tôi với con Út anh sui đây
thật là vừa đôi phải lứa, hợp với nhau về tuổi ta...ác...khờ...
Vẫn chưa hề hấn gì, ông lại tiếp tục:
- Thưa bà con chú ba...ác...khờ. Tôi ngày trước ở rừng
thường trèo non vượt tha...ác ... khờ. Tôi không phải là
một đứa độc ác... khờ...
Tuyển tập truyện cười dân gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập truyện cười dân gian - Người đăng: wearethesame13
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Tuyển tập truyện cười dân gian 9 10 631