Ktl-icon-tai-lieu

30 đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán lớp 2 năm học 2010-2011

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 956 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHÒNG GD GIA VIỄN
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA SINH

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng HS giỏi
NĂM HỌC 2010 – 2011
Môn thi: Toán lớp 2
(thời gian HS làm bài : 40 phút )

MÔN TOÁN: 2
Bài 1: (2 điểm)
- Với 3 chữ số 4, 0, 6. Viết tất cả các số có 2 chữ số
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
- Viết tất cả các số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục kém chữ số hàng đơn vị là 2
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Bài 2:
a) Điền dấu + ; - vào ô vuông ( 2 điểm)
90  80  30  40  20 = 100
16  24  20 = 20
b) Tính nhanh
11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9
27 + 45 – 27 – 45
Bài 3: ( 3 điểm)
tìm 1 số biết rằng số đó cộng với 28 rồi cộng với 17 thì được kết quả là 82
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Bài 4: (2 điểm)
Điền số thích hợp vào  sao cho tổng số ở 3 ô liền nhau = 49

25
Bài 5: Hình bên có (1 điểm)
 hình tam giác
 hình tứ giác

8

PHÒNG GD GIA VIỄN
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA SINH

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng HS giỏi
NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn thi: Toán lớp 2
(thời gian HS làm bài : 40 phút )

Họ và tên....................................................Lớp.........................SBD.............

Bài 1: (4đ) a).Viết các số có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 4:
.....................................................................................................................
b)Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số vừa viết:
.....................................................................................................................
c)Viết tiếp 3 số vào dãy:
19, 16, 13, ......., ........., .........
Bài 2: ( 4đ)
a) Số bé nhất có 3 chữ ...
PHÒNG GD GIA VI N
TR NG TI U H C GIA SINHƯỜ
Đề kiểm tra khảo sát chất lượng HS giỏi
N M H C 2010 Ă 2011
Môn thi: Toán lớp 2
(th i gian HS làm bài : 40 phút )
MÔN TOÁN: 2
Bài 1: (2 điểm)
- Với 3 chữ số 4, 0, 6. Viết tất cả các số có 2 chữ số
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
- Viết tất cả các số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục kém chữ số hàng đơn vị là 2
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Bài 2:
a) Điền dấu + ; - vào ô vuông ( 2 điểm)
90 80 30 40 20 = 100
16 24 20 = 20
b) Tính nhanh
11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9
27 + 45 – 27 – 45
Bài 3: ( 3 điểm)
tìm 1 số biết rằng số đó cộng với 28 rồi cộng với 17 thì được kết quả là 82
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Bài 4: (2 điểm)
Điền số thích hợp vào sao cho tổng số ở 3 ô liền nhau = 49
25 8
Bài 5: Hình bên có (1 điểm)
hình tam giác
hình tứ giác
30 đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán lớp 2 năm học 2010-2011 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
30 đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán lớp 2 năm học 2010-2011 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
30 đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán lớp 2 năm học 2010-2011 9 10 46