Ktl-icon-tai-lieu

40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán lớp 6

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 614 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NĂM HỌC 2012 – 2013
Khóa ngày 18 tháng 6 năm 2012

MÔN KIỂM TRA: TOÁN – Phần Trắc nghiệm
Thời gian làm bài: 45 phút
( không kể thời gian giao đề )
Họ, tên thí sinh:…………………………số báo danh danh:……………..

Mã đề thi

Em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau và thể hiện vào phiếu trả
làm bài trắc nghiệm.
Câu 1: Nếu tăng một cạnh của hình lập phương lên 4 lần thì thể tích của hình lập phương đó sẽ tăng
lên:
A. 64 lần

B. 32 lần

C. 16 lần

D. 4 lần

Câu 2: Quãng đường AB dài 7 km. Lúc 8 giờ 45 phút bạn An đi bộ từ A đến B với vận tốc 3,6
km/giờ và đến 10 giờ thì nghỉ một lát. Vậy lúc đó bạn An còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét?
A. 4,82 km

B. 2,5 km

C. 4,14 km

D. 4,5 km

Câu 3: Trong các số sau, số nào chia hết cho cả 2; 5 và 9?
A. 1323

B. 1620

C. 1125

D. 1020

Câu 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 18,75% chu vi của hình đó. Tỉ số phần trăm của chiều
rộng và chiều dài của hình chữ nhật đã cho là:
A. 50%

B. 20%

C. 60%

D. 25%

Câu 5: Giá vé ban đầu dự định bán là 15 000 đồng, nhưng sau đó chỉ bán với 12 000 đồng. Như vậy
người ta đã giảm giá vé so với dự định là bao nhiêu phần trăm?
A. 35%

B. 25%

C. 20%

D. 30%

Câu 6: Số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số mà khi chia số đó cho 2012 được thương và số dư bằng
nhau là:
A. 98637

B. 99999

Câu 7: Chữ số 5 trong số 210,152 thuộc hàng nào?
A. hàng trăm

C. 98588

D. 96624

B. hàng phần mười
C. hàng phần trăm
D. hàng chục
Câu 8: Hình vuông ABCD có cạnh bằng 4 cm.Diện tích phần tô màu ở hình bên là:
B

C

A D
A. 12,44 cm2
B. 4,44 cm2
C. 5,44 cm2
D. 3,44 cm2
Câu 9: Cho hình tam giác ABC có diện tích bằng 250 cm 2. Kéo dài cạnh đáy BC về phía C thêm
một đoạn thẳng CD sao cho BD = Error: Reference source not found BC. Diện tích tam giác ACD
là:
A. 125 cm2

B. 375 cm2

C. 500 cm2

D. 250 cm2

Câu 10: Anh đi từ nhà đến trường mất 30 phút, em đi từ nhà đến trường đó mất 40 phút. Nếu em đi
học trước anh 5 phút thì anh đi bao nhiêu phút sẽ gặp em?
A. 25 phút

B. 15 phút

C. 12 phút

D. 20 phút

Câu 11: Một vé xem phim có giá gốc 20 000 đồng. An mua 4 vé có sử dụng phiếu giảm giá 25%.
Bình mua 5 vé có sử dụng phiếu giảm giá 30%. Vậy mua như thế thì Bình phải trả nhiều hơn An bao
nhiêu tiền?
A. 20 000 đồng

B. 5 000 đồng

C. 10 000 đồng

D. 15 000 đồng

Câu 12: Có ba người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất làm xong công việc
sau 4 giờ, người thứ hai làm xong sau 6 giờ, còn người thứ ba làm x...
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2012 – 2013
Khóa ngày 18 tháng 6 năm 2012
MÔN KIỂM TRA: TOÁN – Phần Trắc nghiệm
Thời gian làm bài: 45 phút
( không kể thời gian giao đề )
Họ, tên thí sinh:…………………………số báo danh danh:……………..
Em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau thể hiện vào phiếu trả
làm bài trắc nghiệm.
Câu 1: Nếu tăng một cạnh của hình lập phương lên 4 lần thì thể tích của hình lập phương đó sẽ tăng
lên:
A. 64 lần B. 32 lần C. 16 lần D. 4 lần
Câu 2: Quãng đường AB dài 7 km. c 8 giờ 45 phút bạn An đi bộ từ A đến B với vận tốc 3,6
km/giờ và đến 10 giờ thì nghỉ một lát. Vậy lúc đó bạn An còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét?
A. 4,82 km B. 2,5 km C. 4,14 km D. 4,5 km
Câu 3: Trong các số sau, số nào chia hết cho cả 2; 5 và 9?
A. 1323 B. 1620 C. 1125 D. 1020
Câu 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 18,75% chu vi của hình đó. Tỉ số phần trăm của chiều
rộng và chiều dài của hình chữ nhật đã cho là:
A. 50% B. 20% C. 60% D. 25%
Câu 5: Giában đầu dự định bán là 15 000 đồng, nhưng sau đó chỉ bán với 12 000 đồng. Như vậy
người ta đã giảm giá vé so với dự định là bao nhiêu phần trăm?
A. 35% B. 25% C. 20% D. 30%
Câu 6: Số tự nhiên lớn nhất 5 chữ số khi chia số đó cho 2012 được thương số bằng
nhau là:
A. 98637 B. 99999 C. 98588 D. 96624
Câu 7: Chữ số 5 trong số 210,152 thuộc hàng nào?
A. hàng trăm
Mã đề thi
40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán lớp 6 - Trang 2
40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán lớp 6 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán lớp 6 9 10 886