Ktl-icon-tai-lieu

7 câu hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 5590 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi ôn thi
Câu 1: Những điều kiện lịch sử xã hội hình thành tư tưởng HCM.
Câu 2: Nguồn gốc ra đời tư tưởng HCM.
Câu 3: HCM quan niệm thế nào là vấn đề dân tộc. Vận dụng tư tưởng của
Người về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay.
Câu 4: Tư tưởng HCM về cách mạng giải phóng dân tộc.
Câu 5: Những quan niệm cơ bản của HCM về đại đoàn kết dân tộc.
Câu 6: Tư tưởng HCM về xây dựng Nhà nước của dân do dân và vì dân
Câu 7: Tư tưởng HCM về những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người VN trong thời đại mới.

Câu 1: Những điều kiện lịch sử xã hội hình thành tư tưởng HCM.
1. Tình hình thế giới:
Giữa thế kỷ 19, Chủ nghĩa Tư bản từ tự do cạnh tranh đã phát triển sang giai đoạn Đế quốc Chủ Nghĩa, xâm lược nhiều thuộc
địa (10 Đế quốc lớn Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan... dân số: 320.000.000 người, diện tích: 11.407.000
km2).
Bên cạnh mâu thuẫn vốn có là mâu thuẫn giữa Tư sản và Vô sản, làm nảy sinh mâu thuẫn mới là mâu thuẫn giữa các nuớc
thuộc địa và các nước Chủ nghĩa Đế quốc, phong trào giải phóng dân tộc dâng lên mạnh mẽ nhưng chưa ở đâu giành được thắng lợi.
Chủ Nghĩa Tư bản phát triển không đều, một số nước Tư bản gây chiến tranh chia lại thuộc địa làm đại chiến Thế giới 2 nổ
ra, Chủ Nghĩa Đế Quốc suy yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho Cách Mạng Tháng 10 nổ ra và thành công, mở ra thời đại mới, thời đại
quá độ từ Chủ Nghĩa Tư Bản lên Chủ Nghĩa Xã Hội, làm phát sinh mâu thuẫn mới giữa Chủ Nghĩa Tư Bản và Chủ Nghĩa Xã hội.
Cách mạng Tháng 10 và sự ra đời của Liên Xô, của quốc tế 3 tạo điều kiện tiền đề cho đẩy mạnh Cách mạng giải phóng dân
tộc ở các thuộc địa phát triển theo xu hướng và tính chất mới.
2. Hoàn cảnh Việt Nam:
Trước khi Pháp xâm lược, nước ta là một nước phong kiến, kinh tế nông nghiệp lạc hậu, chính quyền phong kiến suy tàn, bạc
nhược khiến nước ta không phát huy được những lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên, trí tuệ, không tạo đủ sức mạnh chiến thắng sự xâm
lược của thực dân Pháp.
Từ giữa 1958 từ một nước phong kiến độc lập, Việt Nam bị xâm lược trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến.
Với truyền thống yêu nước anh dũng chống ngoại xâm, các cuộc khởi nghĩa của dân ta nổ ra liên tiếp, rầm rộ nhưng đều thất
bại.
Các phong trào chống Pháp diễn ra qua 2 giai đoạn:
Từ 1858 đến cuối Thế kỷ 19, các phong trào yêu nước chống Pháp diễn ra dưới dự dẫn dắt của ý thức hệ Phong kiến nhưng
đều không thành công: như Trương Định, Đồ Chiểu, Thủ Khoa Huân. Nguyễn Trung Trực (Nam Bộ); Tôn Thất Thuyết, Phan Đình
Phùng, Trần Tấn, Đặn...
Câu hỏi ôn thi
Câu 1: Những điều kiện lịch sử xã hội hình thành tư tưởng HCM.
Câu 2: Nguồn gốc ra đời tư tưởng HCM.
Câu 3: HCM quan niệm thế nào là vấn đề dân tộc. Vận dụng tư tưởng của
Người về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay.
Câu 4: Tư tưởng HCM về cách mạng giải phóng dân tộc.
Câu 5: Những quan niệm cơ bản của HCM về đại đoàn kết dân tộc.
Câu 6: Tư tưởng HCM về xây dựng Nhà nước của dân do dân và vì dân
Câu 7: Tư tưởng HCM về những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người VN trong thời đại mới.
7 câu hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
7 câu hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
7 câu hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 347