Ktl-icon-tai-lieu

angten

Được đăng lên bởi trimaxosx
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ANTEN
TRUYỀN SÓNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.
2.
3.

TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN – LÊ TIẾN THƯỜNG, TRẦN VĂN SƯ
LÝ THUYẾT VÀ KỸ THUẬT ANTEN – PHAN ANH
ANTENNA THEORY ANALYSIS AND DESIGN – CONSTANTINE A.
BALANIS

Phần 1 Anten
•
•
•
•
•

Chương 1 Giới Thiệu Về Anten
Chương 2 Các Đặc Tính Của Anten
Chương 3 Lý Thuyết Anten
Chương 4 Hệ Bức Xạ (Dãy anten)
Chương 5 Giới thiệu một số loại anten

Phần 2 Truyền Sóng
• Chương 6 Ống dẫn Sóng
• Chương 7 Truyền Sóng Qua Cáp Quang
• Chương 8 Truyền Sóng Vô Tuyến

Phần 1 Anten
Chương 1 Giới Thiệu Về Anten

I. GIỚI THIỆU LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA ANTEN
 Định nghĩa Anten:
Anten là thiết bị dùng để bức xạ và (hoặc) thu nhận năng lượng điện từ.
Anten là thiết bị dùng để truyền năng luợng điện từ giữa máy phát và máy
thu mà không cần phương tiện truyền dẫn tập trung.
 Lịch sử phát triển của anten:
 1886 Heinrich Hertz (Đức) đã kiểm tra sự tồn tại của sóng điện từ. Ông đã
phát triển các dipole đơn giản, các anten vòng và các anten có thanh phản
xạ đơn giản.
 1897 Alexader Popov (Nga) Đã thiết lập tuyến anten thật đầu tiên với
khoảng cách 3 dặm.
 1901 Marconi đã thực hiện thông tin vô tuyến xuyên đại tây dương (tần số
60KHz).

 1916 lần đầu tiên tiếng nói được truyền đi bằng vô tuyến (điều biên).
 1920 các hệ thống có thể đạt được đến tần số 1MHz, do đó kích thước
anten được giảm nhỏ.
 1930 các nguồn phát dao động có thể đạt đến tần số hàng GHz (Klistron,
magnetron).
 1934 hệ thống vô tuyến thương mại đầu tiên giữa Pháp và Anh được thiết
lập (1,8GHz).
 1940-1945 nhằm phục vụ thế chiến thứ 2 nhiều phát minh trong việc phát
triển Rada, các anten phản xạ, các anten thấu kính.
 1945- nay: kỷ nguyên của anten hiện đại, với nhiều công nghệ và kỹ thuật
mới đáp ứng cho Mạng lưới thông tin vô tuyến có tính toàn cầu và tốc độ
cao, băng thông rộng : (GPS, GSM, CDMA, WiFi, WiMax, UWB,
MIMO…).

II. CÁC LOẠI ANTEN

• Anten dây (thanh):

Dipole

Anten vòng : tròn, vuông

Anten Helix

• Anten khe

Anten dạng loa kèn hình chóp

Anten dạng loa kèn hình nón (cone)

Ống dẫn sóng với đầu cuối hở

• Anten vi dải (patch - microstrip antennas):

Anten vi dải vuông, kích thích bằng đường truyền vi dải

Anten vi dải tròn, kích thích bằng cáp đồng trục

• Anten phản xạ

Mặt phản xạ parabol với nguồn
kích thích đặt phía trước

2 Mặt phản xạ parabol với nguồn
kích thích đặt phía sau

Mặt phản xạ phẳng

• Anten thấu kính

lồi – phẳng

lồi – lồi

lồi – lõm

Hệ số khúc xạ n>1

Lõm – phẳng

Lõm – lõm
Hệ số khúc xạ n<1

Lõm – lồi

• Hệ thống bức xạ (arr...
ANTEN
TRUYỀN SÓNG
angten - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
angten - Người đăng: trimaxosx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
angten 9 10 704