Ktl-icon-tai-lieu

Ba môn quân sự phối hợp

Được đăng lên bởi mjame4661
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ba môn quân sự phối hợp

Ba môn quân sự phối hợp
Bởi:
Đại học Tôn Đức Thắng

Điều lệ
Đặc điểm và điều kiện thi đấu
1. Đặc điểm: Là một trong những hình thức để xác định chất lượng huấn luyện
thể lực và tình hình hoạt động thể thao của mỗi nhà trường. Học sinh sinh viên
phải thường xuyên luyện tập, đạt các chỉ tiêu đã qui định cho các lứa tuổi và
từng đối tượng. Thi đấu 3 môn quân sự phối hợp có thể tiến hành thi cá nhân,
đồng đội.
2. Điều kiện thi đấu :
◦ Hiểu, nắm vững qui tắc và được luyện tập thường xuyên.
◦ Có chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của bác sỹ.
Trách nhiệm quyền hạn của người dự thi
Trách nhiệm
•
•
•
•

Hiểu rõ điều lệ qui tắc cuộc thi, nghiêm túc tự giác thực hiện đúng.
Có mặt tại cuộc thi đúng thời gian, đủ trang bị và trang phục theo qui định.
Thực hiện đúng hướng dẫn của trọng tài.
Tuân thủ nghiêm qui tắc quản lý và sử dụng súng đạn.

Quyền hạn
• Được bắn thử để kiểm tra súng, luyện tập và thực hiện các bài tập đúng vị trí
qui định của hội đồng trọng tài.
• Chỉ khi thật cần thiết mới được phép báo cáo trực tiếp với trọng tài những vấn
đề có liên quan đến việc tiến hành cuộc thi (các trường hợp khác phải báo cáo
thông qua đoàn trưởng, đội trưởng).

1/4

Ba môn quân sự phối hợp

Trách nhiệm quyền hạn của đoàn trưởng (đội trưởng)
Trách nhiệm
• Hiểu và thực hiện nghiêm qui tắc, qui chế cuộc thi.
• Đưa đoàn đến địa điển thi đấu đúng thời gian, đủ trang bị, trang phục theo qui
định, bảo đảm an toàn mọi mặt cho đoàn.
• Thường xuyên có mặt ở địa điểm thi đấu.
• Thông báo kịp thời cho các vận động viên trong đoàn các quyết định của hội
đồng trọng tài về thời gian, địa điểm thi đấu…
• Báo cáo kịp thời cho hội đồng trọng tài những thay đổi trong danh sách đăng
ký thi đấu của đoàn do sức khỏe hoặc các lý do khác).
• Tham dự các cuộc họp do hội đồng trọng tài triệu tập.
Quyền hạn
• Chuyển đến hội đồng trọng tài các khiếu nại của đoàn mình.
• Đề nghị hội đồng trọng tài kiểm tra lại hoặc giải thích kết quả thi đấu sau khi
thông báo sơ bộ.
Thủ tục khiếu nại
• Tất cả các khiếu nại đều phải đưa đến hội đồng trọng tài trước, trong, và sau
khi thi đấu nhưng không chậm quá sau 1 giờ khi môn thi đấu kết thúc).
• Có thể đưa khiếu nại bằng văn bản chỉ dẫn rõ các điểm, khoản, mục của điều lệ,
qui tắc mà người khiếu nại bị cho là vi phạm.
• Tổng trọng tài phải có trách nhiệm xem xét kỹ lưỡng và kết luận nhanh chóng
chính xác).
• Quyết định của tổng trọng tài về khiếu nại là quyết định cuối cùng không xem
xét lại nữa.
Xác định thành tích và xếp hạng
•
•
•
•

Vô đị...
Ba môn quân sự phối hợp
Bởi:
Đại học Tôn Đức Thắng
Điều lệ
Đặc điểm và điều kiện thi đấu
1. Đặc điểm: Là một trong những hình thức để xác định chất lượng huấn luyện
thể lực và tình hình hoạt động thể thao của mỗi nhà trường. Học sinh sinh viên
phải thường xuyên luyện tập, đạt các chỉ tiêu đã qui định cho các lứa tuổi và
từng đối tượng. Thi đấu 3 môn quân sự phối hợp có thể tiến hành thi cá nhân,
đồng đội.
2. Điều kiện thi đấu :
Hiểu, nắm vững qui tắc và được luyện tập thường xuyên.
Có chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của bác sỹ.
Trách nhiệm quyền hạn của người dự thi
Trách nhiệm
Hiểu rõ điều lệ qui tắc cuộc thi, nghiêm túc tự giác thực hiện đúng.
Có mặt tại cuộc thi đúng thời gian, đủ trang bị và trang phục theo qui định.
Thực hiện đúng hướng dẫn của trọng tài.
Tuân thủ nghiêm qui tắc quản lý và sử dụng súng đạn.
Quyền hạn
Được bắn thử để kiểm tra súng, luyện tập và thực hiện các bài tập đúng vị trí
qui định của hội đồng trọng tài.
Chỉ khi thật cần thiết mới được phép báo cáo trực tiếp với trọng tài những vấn
đề có liên quan đến việc tiến hành cuộc thi (các trường hợp khác phải báo cáo
thông qua đoàn trưởng, đội trưởng).
Ba môn quân sự phối hợp
1/4
Ba môn quân sự phối hợp - Trang 2
Ba môn quân sự phối hợp - Người đăng: mjame4661
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ba môn quân sự phối hợp 9 10 944