Ktl-icon-tai-lieu

Bài 26 ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

Được đăng lên bởi duongthibay
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sv: Phan Thanh Nhã
Mssv: 1070377
Lớp Vật Lý Công Nghệ_33
Bài 31 :

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG
I.

MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Phát biểu được định nghĩa hệ kín, lấy được ví dụ về hệ kín, viết được
công thức động lượng, nêu được đơn vị đo động lượng, phát biểu và viết được định luật
bảo toàn động lượng đối với hệ hai, nhiều vật, viết biểu thức dạng khác của định luật II
Newton.
2. Kỹ năng: Suy luận được định luật bảo toàn động lượng từ các kiến thức đã biết, sử
dụng được thiết bị đồng hồ cần rung đề tiến hành thí nghiệm tưong tác của hai xe lăn
trên máng, suy ra dạng khác của định luật II Newton, áp dụng được định luật bảo toàn
động lượng cho hệ hai vật.
3. Thái độ : Có thái độ nghiêm túc trong việc tiếp thu kiến thức.
II.

CHUẨN BỊ
Gv: Một máng ; 2 xe lăn ; Băng giấy và bộ cần run ; Máng rảnh và 2 hòn bi .
Hs: Ôn tập lại kiến thức về định luật II và III Newton.

III.
T.G

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt dộng của giáo viên
I. HỆ KÍN
GV : Trước khi vào hệ kín,
các em cho biết hệ vật là gì ?
GV : Xét bàn billard, ngoài
sự tương tác lẫn nhau giữa
các quả bi, còn có lực ma sát
của mặt bàn. Bây giờ ta xét
một hệ vật là các hòn bi đang
lăn trên mặt bàn, ngoài sự
tương tác của các quả bi,
chúng ta coi như lực ma sát
mặt bàn không đáng kể , như
vậy không có lực nào tác
dụng lên quả bi ngoài sự
tương tác giữa chúng. Khi đó
ta nói hệ vật trên là một hệ
kín. Vậy hệ kín là gì?
GV : Hay nói đúng hơn là
các vật trong hệ chỉ chịu tác
dụng của nội lực mà không
chịu tác dụng của ngoại lực.
GV : Ta giã sử như có hai
quả bi đang lăn trên mặt bàn
với lực ma sát không đáng
kể, ngoài sự tương tác giữa
các quả bi lẫn nhau còn có
lực nào tác dụng nữa không ?
GV : Thế hai lực này như thế
nào ?
GV : Chúng có tổng như thế
nào ?
GV : Như vậy khi hệ vật chịu
các ngoại lực tác dụng vào
nó cân bằng nhau hay tổng
các ngoại lực bằng 0 thì hệ
được được coi như là một hệ
kín .
II. CÁC ĐỊNH LUẬT
BẢO TOÀN

Hoạt dộng của học sinh
HS : Là một hệ thống gồm
có nhiều vật, trong đó các
vật tương tác với nhau và
tương tác với các vật ở
ngoài hệ .

Ghi bảng
I. HỆ KÍN


 Fi 0
Hệ vật


 Fngl 0

hệ kín

HS : Hệ kín là hệ mà các
vật trong hệ chỉ tương tác
lực với nhau mà không
tương tác với các vật ngoài
hệ.
HS : Khi đó còn có trọng
lực và phản lực của mặt
bàn tác dụng lên các hòn bi.
II. CÁC ĐỊNH LUẬT
HS : Hai lực này cân bằng BẢO TOÀN
nhau .
HS : Chúng có tổng bằng 0.
Khối lượng
ĐLBT

Năng lượng
Động lượng
Momen ĐL

GV : Trong thế giới vật chất,
khi xét đến hệ kín từ vi mô
đến vĩ mô, mọi thứ đều biến
đổi ...
Sv: Phan Thanh Nhã
Mssv: 1070377
Lớp Vật Lý Công Nghệ_33
Bài 31 :
ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Phát biểu được định nghĩa hệ kín, lấy được ví dụ về hệ kín, viết được
công thức động lượng, nêu được đơn vị đo động lượng, phát biểu và viết được định luật
bảo toàn động lượng đối với hệ hai, nhiều vật, viết biểu thức dạng khác của định luật II
Newton.
2. Kỹ năng: Suy luận được định luật bảo toàn động lượng từ các kiến thức đã biết, sử
dụng được thiết bị đồng hồ cần rung đề tiến hành thí nghiệm tưong tác của hai xe lăn
trên máng, suy ra dạng khác của định luật II Newton, áp dụng được định luật bảo toàn
động lượng cho hệ hai vật.
3. Thái độ : Có thái độ nghiêm túc trong việc tiếp thu kiến thức.
II. CHUẨN BỊ
Gv: Một máng ; 2 xe lăn ; Băng giấy và bộ cần run ; Máng rảnh và 2 hòn bi .
Hs: Ôn tập lại kiến thức về định luật II và III Newton.
Bài 26 ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 26 ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG - Người đăng: duongthibay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài 26 ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG 9 10 867