Ktl-icon-tai-lieu

Bài 40 đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát - sinh học 7

Được đăng lên bởi Linky Meo
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1617 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA BÀI CŨ

Sinh học 7
Tiết 42.
Bài 40

ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG
CỦA LỚP BÒ SÁT

Bài 40. ĐA DẠNG VÀ ĐẶC
CHUNG
Cho ĐIỂM
biết hiện
nay
CỦA LỚP BÒ SÁT

bò sát có khoảng
I. ĐA DẠNG CỦA BÒ SÁT
bao nhiêu loài và
chia làm mấy bộ?
Trên thế giới, có khoảng 6500 loài
chia làm 4 bộ:
1. Bộ Đầu mỏ.
2. Bộ Có vảy.
3. Bộ Cá sấu.
4. Bộ Rùa.

Bài 40. ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG
CỦA LỚP BÒ SÁT
Phân biệt 3 bộ thường gặp trong lớp Bò sát

Bài 40. ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG
CỦA LỚP BÒ SÁT
I. ĐA DẠNG CỦA BÒ SÁT

Đặc điểm phân biệt ba bộ của bò sát.
Tên bộ
Bộ có vảy
Bộ cá sấu
Bộ rùa

Đại diện

Môi trường Đặc điểm cơ thể
sống

Bài 40. ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG
CỦA LỚP BÒ SÁT
I. ĐA DẠNG CỦA BÒ SÁT

Đặc điểm phân biệt ba bộ của bò sát.
Tên bộ

Đại diện

Môi trường Đặc điểm cơ thể
sống

Bộ có vảy

Thằn lằn
bóng

Trên cạn

Hàm ngắn có răng, trứng có
màng dai bao bọc

Bộ cá sấu

Cá sấu
xiêm

Nửa nước,
nửa cạn

Hàm dài nhiều răng, trứng có
vỏ đá vôi bao bọc

Bộ rùa

Rùa núi
vàng

Trên cạn

Hàm không có răng, có mai
và yếm

Bài 40. ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG
CỦA LỚP BÒ SÁT
I. ĐA DẠNG CỦA BÒ SÁT
-

Có số loài lớn gồm khoảng 6500 loài.
Được chia làm 4 bộ, trong đó có 3 bộ phổ biến

+ Bộ có vảy (VD thằn lằn, rắn ráo) thích nghi với môi trường sống trên cạn
+ Bộ cá sấu (VD cá sấu xiêm) thích nghi với môi trường sống nửa nước,
nửa cạn
+ Bộ rùa (VD rùa núi vàng, ba ba) thích nghi với môi trường sống trên cạn
- Có môi trường sống phong phú.

Bài 40. ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG
CỦA LỚP BÒ SÁT
II. CÁC LOÀI KHỦNG LONG
1.

Sự ra đời và thời đại phồn thịnh của khủng long

Tổ tiên của bò sát
được hình thành cách
đây khoảng 280 đến
230 triệu năm

Tổ tiên của bò
sát được hình
thành từ bao giờ?

Bài 40. ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG
CỦA LỚP BÒ SÁT
II. CÁC LOÀI KHỦNG LONG
1.

Sự ra đời và thời đại phồn thịnh của khủng long

Nguyên nhân:
Do điều kiện sống
thuận lợi, chưa có kẻ
thù.

Nguyên nhân phồn
thịnh của khủng
long là gì?

Bài 40. ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG
CỦA LỚP BÒ SÁT
II. CÁC LOÀI KHỦNG LONG
Sự ra đời và thời đại phồn thịnh của khủng long
Phiếu học tập
Tìm hiểu về đặc điểm của khủng long thích nghi với đời sống.
1.

Các loài Khủng long cá
Đặc điểm
Đời sống
Đặc điểm
thích nghi

Khủng long
cánh

Khủng long
bạo chúa

Bài 40. ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG
CỦA LỚP BÒ SÁT
II. CÁC LOÀI KHỦNG LONG
Đáp án:
Các loài Khủng long cá

Khủng long
cánh

Khủng long
bạo chúa

Đặc điểm
Đời sống

Dưới nước

Đặc điểm thích -Cơ thể hình cá
nghi
-Chi có dạng
vây cá
-Bơi giỏi

Trên không

Trên cạn

-Cơ

-Chi

thể hình...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 40 đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát - sinh học 7 - Người đăng: Linky Meo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài 40 đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát - sinh học 7 9 10 522