Ktl-icon-tai-lieu

Bài 6. Các Bài Tập Về Nhóm Đẳng Cấu

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 4624 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI SỐ (CƠ SỞ)
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản đã chỉnh sửa

TS Trần Huyên
Ngày 30 tháng 12 năm 2004

Bài 6. Các Bài Tập Về Nhóm Đẳng Cấu
Theo định nghĩa, nhóm X là đẳng cấu với nhóm Y (và viết X ∼
= Y ) nếu tồn tại một ánh xạ
f
đẳng cấu f : X → Y . Để chỉ ra X đẳng cấu với Y theo ánh xạ f , ta viết X ∼
= Y.
Quan hệ đẳng cấu trong lớp các nhóm là quan hệ tương đương, vì
1

X
• Với mọi nhóm X: X ∼
=X

f

f −1

f

g

• Nếu X ∼
= Y thì Y ∼
= X
gf

• Nếu X ∼
=Z
= Z thì X ∼
= Y và Y ∼
Như vậy, để chứng tỏ hai nhóm X, Y là đẳng cấu với nhau ta có thể thiết lập một ánh xạ đẳng
cấu từ X tới Y hay từ Y tới X hoặc có thể thiết lập các ánh xạ đẳng cấu từ X, Y tới một
nhóm thứ ba.
Ví dụ 1: Cho tập hợp các ma trận cấp hai sau
A=

1 a
0 1

:a∈R

a) Chứng minh rằng A là nhóm với phép nhân ma trận.
b) Chứng minh rằng A ∼
= (R+ , ·) trong đó (R+ , ·) là nhóm nhân các số thực dương.
Giải
a) Để chứng minh A là nhóm với phép nhân ma trận ta chỉ cần chứng minh A ⊂n (M2∗ , ·), trong
đó (M2∗ , ·) là nhóm nhân các ma trận cấp hai không suy biến. Xin dành việc kiểm tra chi tiết
cho bạn đọc.
b) Để chứng minh A ∼
= (R+ , ·) ta xây dựng ánh xạ:
f : R+ → A mà ∀a ∈ R+ thì f (a) =

1

1 ln a
0 1

Dễ thấy f là đồng cấu vì ∀a, b ∈ R+ ta có
f (a.b) =
=

1 ln ab
0
1

=

1 ln a
0 1

1 ln a + ln b
0
1

1 ln b
0 1

= f (a)f (b)

Tính
Ker f =

a ∈ R+ : f (a) =

1 ln a
0 1

=

1 0
0 1

= a ∈ R+ : ln a = 0 = {1}
Vậy f đơn cấu.
Hiển nhiên f toàn ánh vì với mọi

1 x
0 1

∈ A, tồn tại a = ex ∈ R+ mà f (a) =

1 x
.
0 1

Vậy f là đẳng cấu: A ∼
= (R+ , ·).
Nhận xét 1: Chúng ta đã khá quen biết với ánh xạ đẳng cấu ln : (R+ , ·) → (R, +), từ
nhóm nhân các số thực dương tới nhóm cộng các số thực, đồng thời từ phép nhân trong
1 a
1 b
1 a+b
A:
=
ta dễ phát hiện ra: A ∼
= (R, +). Vì vậy ta có thể chứng
0 1
0 1
0
1
minh A ∼
= (R+ , ·) thông qua hai đẳng cấu này và thật ra ánh xạ đẳng cấu xây dựng ở trên là
sự kết hợp hai ánh xạ nói trên.
Nhận xét 2: Nếu chúng ta nhớ rằng, một ánh xạ song ánh f từ một nhóm X tới tập Y có trang
bị phép toán hai ngôi mà f bảo toàn các phép toán thì khi đó Y cũng là một nhóm. Và do vậy
trong bài toán trên, kết quả câu (a) có thể được suy trực tiếp từ câu (b) mà không cần phải
kiểm tra độc lập.
Ví dụ 2: Cho nhóm X và A, B là các nhóm con chuẩn tắc của X thỏa A.B = X và A∩B = {e}.
Chứng minh:
a) ∀a ∈ A, ∀b ∈ B : ab = ba
b) X ∼
=A×B

2

Giải
a) Ta có ∀a ∈ A, ∀b ∈ B thì
aba−1 b−1 = (aba−1 )b−1 ∈ B vì B

X

aba−1 b−1 = a(ba−1 b−1 ) ∈ A vì A

X

Như vậy: aba−1 b−1 ∈ A ∩ B ...
ĐẠI SỐ (CƠ SỞ)
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản đã chỉnh sửa
TS Trần Huyên
Ngày 30 tháng 12 năm 2004
Bài 6. Các Bài Tập V Nhóm Đẳng Cấu
Theo định nghĩa, nhóm X đẳng cấu vớ i nhóm Y (và viết X
=
Y ) nếu tồn tại một ánh xạ
đẳng cấu f : X Y . Để chỉ ra X đẳng cấu với Y theo ánh xạ f, ta viết X
f
=
Y .
Quan hệ đẳng cấu trong lớp các nhóm quan hệ tương đương,
Với mọi nhóm X: X
1
X
=
X
Nếu X
f
=
Y thì Y
f
1
=
X
Nếu X
f
=
Y và Y
g
=
Z thì X
gf
=
Z
Như vy, để chứng tỏ hai nhóm X, Y đẳng cấu với nhau ta thể thiết lập một ánh xạ đẳng
cấu từ X tới Y hay từ Y tới X hoặc thể thiết lập các ánh xạ đẳng cấu từ X, Y tới một
nhóm thứ ba.
dụ 1: Cho tập hợp các ma trận cấp hai sau
A =

1 a
0 1
: a R
a) Chứng minh rằng A nhóm với phép nhân ma trận.
b) Chứng minh rằng A
=
(R
+
, ·) trong đó (R
+
, ·) nhóm nhân các số thực dương.
Giải
a) Để chứng minh A nhóm với phép nhân ma trận ta chỉ cần chứng minh A
n
(M
2
, ·), trong
đó (M
2
, ·) nhóm nhân các ma trận cấp hai không suy biến. Xin dành việc kiểm tra chi tiết
cho bạn đọc.
b) Để chứng minh A
=
(R
+
, ·) ta y dựng ánh xạ:
f : R
+
A a R
+
thì f (a) =
1 ln a
0 1
1
Bài 6. Các Bài Tập Về Nhóm Đẳng Cấu - Trang 2
Bài 6. Các Bài Tập Về Nhóm Đẳng Cấu - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài 6. Các Bài Tập Về Nhóm Đẳng Cấu 9 10 556