Ktl-icon-tai-lieu

Bài dự thi : Em yêu lịch sử Việt Nam

Được đăng lên bởi nguyenthinuong8
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 776 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tröôøng THCS Thò Traán Ba
Tri
Lôùp: Taùm1
Hoï vaø teân: Ñaøo Phöông Thaûo

BÀI
BÀIDỰ
DỰTHI
THI
EM
EMYÊU
YÊULỊCH
LỊCHSỬ
SỬVIỆT
VIỆTNAM
NAM
(Trả
(Trảlời
lờicâu
câuhỏi)
hỏi)

Câu 1: Ngày 06/12/2012, UNESCO đã chính thức công nhận một tín ngưỡng ở Việt Nam
là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Anh (chị) hãy cho biết đó là tín
ngưỡng gì? Nêu những điều mà anh (chị) tâm đắc nhất về thời đại là nguồn gốc hình
thành nên tín ngưỡng đó.
Trả lời:
- Ngày 6/12/2012, tại Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về
bảo tồn văn hóa phi vật thể diễn ra tại Paris (Pháp), UNESCO đã chính thức công nhận Hồ sơ
“Tín ngưỡng thờ, cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của
nhân loại. Đây thực sự là một minh chứng khẳng định tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là
một di sản văn hóa độc đáo, trường tồn cùng lịch sử dân tộc ta.
- Những điều mà em tâm đắc nhất về thời đại Hùng Vương và đó cũng là nguồn gốc
hình thành nên tính ngưỡng “Thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, Việt Nam”
+ Truyền thuyết kể rằng: Âu Cơ lấy
Lạc Long Quân được một thời gian thì sinh ra
Bọc trăm trứng, trứng nở ra 100 người con trai.
Khi các con khôn lớn, Lạc Long Quân nói với
Âu Cơ: “Ta là loài rồng, nàng là giống tiên, khó
ở với nhau lâu dài. Nay ta đem năm mươi con
về miền biển, còn nàng đem năm mươi con về
miền núi, chia nhau trị vì các nơi, kẻ lên núi,
người xuống biển, nếu gặp sự nguy hiểm thì báo
cho nhau biết, cứu giúp lẫn nhau, đừng có
quên”. Hai người từ biệt nhau, trăm người con
trai tỏa đi các nơi, trăm người đó trở thành tổ
tiên của người Bách Việt. Người con trưởng ở
lại đất Phong Châu, được tôn làm vua nước Văn
Lang lấy hiệu là Hùng Vương. Vua Hùng chia
ra làm mười lăm bộ, đặt tướng văn, võ gọi là lạc
hầu, lạc tướng. Con trai vua gọi là Quan Lang,
con gái vua gọi là Mỵ Nương. Ngôi vua đời đời
gọi chung một danh hiệu là Hùng Vương. Là tổ
tiên của dân tộc Việt cùng sinh ra từ một bọc
trăm trứng sâu nặng tình nghĩa anh em một nhà.
1

+ Năm 2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng khẳng định mỗi người Việt
Nam đều tự hào mang trong mình dòng máu “con Lạc cháu Hồng”. Tín ngưỡng thờ cúng các
Vua Hùng đã trở thành bản sắc văn hóa, đạo lý truyền thống của người Việt Nam ta, thể hiện
lòng biết ơn của các thế hệ cháu con với công đức của Tổ tiên trong sự nghiệp dựng nước và
giữ nước. Dù làm gì, ở đâu, mỗi người con đất Việt đều hướng về cội nguồn, hướng về Tổ
tiên, với tấm lòng thành kính, tri ân.
+ Như vậy, nhân dân Việt Nam thờ chung một vị Vua Tổ, thể hiện đạ...
Câu 1: Ngày 06/12/2012, UNESCO đã chính thức công nhận một tín ngưỡng Việt Nam
Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Anh (chị) hãy cho biết đó tín
ngưỡng gì? Nêu những điều anh (chị) tâm đắc nhất về thời đại nguồn gốc nh
thành nên tín ngưỡng đó.
Trả lời:
- Ngày 6/12/2012, tại Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về
bảo tồn văn hóa phi vật thể diễn ra tại Paris (Pháp), UNESCO đã chính thức công nhận Hồ sơ
“Tín ngưỡng thờ, cúng Hùng Vương Phú Thọ” Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của
nhân loại. Đây thực sự một minh chứng khẳng định tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là
một di sản văn hóa độc đáo, trường tồn cùng lịch sử dân tộc ta.
- Những điều mà em tâm đắc nhất về thời đại Hùng Vương và đó cũng là nguồn gốc
hình thành nên tính ngưỡng “Thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, Việt Nam”
+ Truyền thuyết k rằng: Âu lấy
Lạc Long Quân được một thời gian thì sinh ra
Bọc trăm trứng, trứng nở ra 100 người con trai.
Khi các con khôn lớn, Lạc Long Quân nói với
Âu Cơ: “Ta loài rồng, nàng giống tiên, khó
với nhau lâu dài. Nay ta đem năm mươi con
về miền biển, còn nàng đem năm mươi con v
miền núi, chia nhau trị c i, kẻ lên núi,
người xuống biển, nếu gặp sự nguy hiểm thì báo
cho nhau biết, cứu giúp lẫn nhau, đừng
quên”. Hai người từ biệt nhau, trăm người con
trai tỏa đi các nơi, trăm người đó trở thành tổ
tiên của người Bách Việt. Người con trưởng
lại đất Phong Châu, được tôn làm vua nước Văn
Lang lấy hiệu ng Vương. Vua Hùng chia
ra làm mười lăm bộ, đặt tướng văn, võ gọi là lạc
hầu, lạc ớng. Con trai vua gọi Quan Lang,
con gái vua gọi Mỵ Nương. Ngôi vua đời đời
gọi chung một danh hiệu Hùng Vương. tổ
tiên của dân tộc Việt cùng sinh ra từ một bọc
trăm trứng sâu nặng tình nghĩa anh em một nhà.
1
BÀI DỰ THI
EM YÊU LỊCH SỬ VIỆT NAM
(Trả lời câu hỏi)
BÀI DỰ THI
EM YÊU LỊCH SỬ VIỆT NAM
(Trả lời câu hỏi)
Tröôøng THCS Thò Traán Ba
Tri
Lôùp: Taùm
1
Hoï vaø teân: Ñaøo Phöông Thaûo
Bài dự thi : Em yêu lịch sử Việt Nam - Trang 2
Bài dự thi : Em yêu lịch sử Việt Nam - Người đăng: nguyenthinuong8
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài dự thi : Em yêu lịch sử Việt Nam 9 10 334