Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Các nguyên tắc và phương pháp dạy học tiếng Việt

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng Các nguyên tắc và phương
pháp dạy học tiếng Việt
Biên tập bởi:
Trịnh Thị Lan

Bài giảng Các nguyên tắc và phương
pháp dạy học tiếng Việt
Biên tập bởi:
Trịnh Thị Lan
Các tác giả:
Trịnh Thị Lan

Phiên bản trực tuyến:


MỤC LỤC
1. Các nguyên tắc giáo dục vận dụng vào dạy học tiếng Việt
2. Các nguyên tắc đặc thù trong dạy học tiếng Việt
3. Các phương pháp dạy học tiếng Việt
3.1. Khái niệm về phương pháp dạy học
3.2. Phương pháp thông báo - giải thích
3.3. Một số thủ pháp thường được sử dụng trong dạy học tiếng Việt
3.4. Một số hình thức thể hiện của phương pháp
4. Vận dụng tri thức lí thuyết vào thực hành
Tham gia đóng góp

1/39

Các nguyên tắc giáo dục vận dụng vào dạy
học tiếng Việt
Nguyên tắc đảm bảo tính tư tưởng
Xem xét hai ngữ liệu sau:
Ngữ liệu 1: Thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái, ghẹo anh Gọng Vó lấm láp vừa ngơ
ngác dưới nước lên.
(Tô Hoài)
Ngữ liệu 2: Thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái, ghẹo anh Gọng Vó lấm láp vừa ngơ
ngác dưới nước lên.Tôi càng tưởng tôi là tay ghê gớm, sắp đứngđầu thiên hạ rồi. Chao
ôi, có biết đâu rằng: hung hăng, hống hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cử
chỉ ngu dại của mình thôi.
(Tô Hoài)
- Theo anh (chị ), khi dạy đơn vị kiến thức từ láy (cấu tạo từ), giáo viên nên chọn ngữ
liệu nào? Vì sao?
Chọn ngữ liệu 2 để đảm bảo tính tư tưởng.
Kiến thức cần nhớ:
Khái niệm “Tính tư tưởng” cần phải được hiểu theo nghĩa rộng, khái quát, không nên
chỉ bó hẹp trong phạm vi chính trị xã hội. Trước hết “Tính tư tưởng” cần được hiểu từ
góc độ phương pháp. Với ý nghĩa này, dạy tiếng phải góp phần giáo dục thế giới quan
khoa học cho học sinh, nghĩa là giáo dục cho các em biết vận dụng một cách linh hoạt,
cụ thể các nguyên lí cơ bản của duy vật biện chứng, duy vật lịch sử vào việc xem xét
những sự kiện ngôn ngữ được tổ chức dạy học. Cụ thể, dạy tiếng phải làm cho các em
không nhìn những sự kiện ngôn ngữ trong trạng thái tĩnh, tách rời môi trường hoạt động
của nó là giao tiếp và tư duy, không tách ngôn ngữ khỏi tư duy và cũng không tách
tư duy khỏi ngôn ngữ. Mỗi khi cần xem xét đánh giá một sự kiện ngôn ngữ nào ( từ,
câu, đoạn, nghĩa...) các em phải biết đặt vào môi trường hành chức của nó (từ trong câu,
trong đoạn...), đặt trong mối quan hệ với các sự kiện và nhân tố có liên quan, xác định
giá trị của các sự kiện ngôn ngữ phải trong những điều kiện lịch sử cụ thể, không coi
giá trị là yếu tố tự thân của sự kiện ngôn ngữ mà hiểu được chính là do những mối quan
hệ mang lại.... Để có thể ...
Bài giảng Các nguyên tắc và phương
pháp dạy học tiếng Việt
Biên tập bởi:
Trịnh Thị Lan
Bài giảng Các nguyên tắc và phương pháp dạy học tiếng Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Các nguyên tắc và phương pháp dạy học tiếng Việt - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Bài giảng Các nguyên tắc và phương pháp dạy học tiếng Việt 9 10 212