Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng điện tử môn Tập đọc lớp 5

Được đăng lên bởi duong@
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 539 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Câu hỏi: Em hãy chọn ý trả lời đúng nhất:
Nội dung bài “Tranh làng Hồ” là:
A. Ca ngợi và biết ơn những nghệ sĩ làng Hồ đã sáng tạo
ra những bức tranh dân gian độc đáo.
B. Nhắn nhủ mọi người hãy biết quý trọng, gìn giữ
những nét đẹp cổ truyền của văn hóa dân tộc.
C. Cả A và B

Tập đọc

Đất nước

(Nguyễn Đình Thi)

Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ những ngày thu đã xa

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.

TËp ®äc

Đất nước
2. Tìm hiểu bài:

(Nguyễn Đình Thi)

- Ý1: Những ngày thu đã xa đẹp và buồn.
- Ý2: Đất nước trong ngày thu mới đẹp và vui.
- Ý3: Đất nước trong ngày thu mới đầy tự hào và
truyền thống bất khuất của dân tộc.
Nội dung: Bài thơ thể hiện niềm vui, niềm tự
hào về đất nước tự do, tình yêu tha thiết của tác
giả với đất nước, với truyền thống bất khuất của
dân tộc.

TËp ®äc

Đất nước
(Nguyễn Đình Thi)

Nội dung: Bài thơ thể hiện niềm vui, niềm tự hào về đất
nước tự do, tình yêu tha thiết của tác giả với đất nước,
với truyền thống bất khuất của dân tộc.

LuyÖn ®äc diÔn c¶m:
Mùa thu nay khác rồi

Trời xanh đây
đây là của
của chúng
chúng ta
ta

vui nghe
nghe giữa núi đồi
Tôi đứng vui

Núi rừng đây là của chúng ta

phấpphới
phới
Gió thổi rừng tre phấp

thơm mát
mát
Những cánh đồng thơm

thay áo
áo mới
mới
Trời thu thay

bátngát
ngát
Những ngả đường bát

thiếttha
tha
Trong biếc nói cười thiết

Những dòng sông đỏ nặng phù sa.

Học thuộc lòng
Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới

Trời xanh đây là của chúng ta

Tôi nhớ những ngày thu đã xa.

Những cánh đồng thơm mát

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may

Núi rừng đây là của chúng ta
Những ngả đường bát ngát
Những dòng sông đỏ nặng phù sa.

Người ra đi đầu không ngoảnh lại Nước chúng ta,
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.

Mùa thu nay khác rồi
Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi
Gió thổi rừng tre phấp phới
Trời thu thay áo mới
Trong biếc nói cười thiết tha.

Nước những người chưa bao giờ khuất

Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về.

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng điện tử môn Tập đọc lớp 5 - Người đăng: duong@
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng điện tử môn Tập đọc lớp 5 9 10 536