Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng giải phẫu so sánh động vật

Được đăng lên bởi phuquidang1993
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 4331 lần   |   Lượt tải: 5 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIẢI PHẪU SO SÁNH
ĐỘNG VẬT
Động vật là một thành viên quan trọng của quả đất do hoạt động sống
thường xuyên và tích cực của nó để sống và phát triển. Do đó con người trong
đấu tranh với thiên nhiên đã thường xuyên va chạm với thế giới động vật bao
quanh. Những hiểu biết về thế giới động vật được tích luỹ và ngày càng được
hoàn thiện bằng các môn học khác nhau, trong đó có giải phẫu so sánh động
vật. Bởi vậy, giải phẫu là một môn sinh học gắn liền với các môn sinh học
khác. Nó nghiên cứu tính đa dạng trong cấu trúc cơ thể và cơ quan động vật,
nghiên cứu những biến đổi trong cấu trúc cơ thể và cơ quan của giới động vật
trong quá trình tiến hoá. Trên cơ sở đó tìm ra các quy luật hình thành và giải
thích các nguồn gốc hình thành của cấu trúc cơ thể và cơ quan động vật, các
lập mối quan hệ chủng loại phát sinh của giới động vật và mối quan hệ chủng
loại phát sinh giữa các nhóm động vật với nhau.
II. CÁC BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI ĐỘNG VẬT
1. Động vật đơn bào (Protozoa)
Sau khi sự sống đã xuất hiện trên trái đất, thế giới hữu cơ tiếp tục phát
triển mạnh mẽ, vươn tới những bước đường mới. Và bước quan trọng đầu tiên
là sự hình thành các cấu trúc tế bào. Đứng riêng về giới động vật mà xét, sự
hình thành tế bào đã dẫn đến hình thành một loại động vật ở bậc đơn giản
nhất của giới động vật là các động vật đơn bào (động vật nguyên sinh).
Phần lớn động vật nguyên sinh là những sinh vật đơn bào, nhưng có một
số đại diện của ngành có dạng tập đoàn được cấu tạo từ một hay nhiều tế bào.
Các tập đoàn động vật nguyên sinh chỉ là 1 tập hợp tế bào, chưa có sự hình
thành các mô, nên chưa thể coi là các động vật đa bào. Các tập đoàn động vật
nguyên sinh chỉ là các dẫn liệu vạch lại con đường hình thành động vật đa
bào. Từ đó tới các động vật đa bào nguyên thuỷ còn cả một bước nữa. Động
1

vật nguyên sinh là động vật ở bậc thấp nhất trong giới động vật. Bậc tiến hoá
tiếp theo là động vật đa bào.

Hình 1. Một số trùng roi đơn độc và tập đoàn (theo Hicknam)

2. Hải miên – hình ảnh của đa bào nguyên thuỷ
Phần lớn Hải miên là các tập đoàn sống ở biển. Một ít loài sống trong
nước ngọt. Chúng sống bám trên bám trên các giá thể.
Hình dạng thay đổi tuỳ loài: hình giỏ, hình cầu, hình cốc, hình hũ … có
thể chưa phân biệt đầu, đuôi, trái, phải, mặt lưng, mặt bụng, thậm chí không
phân biệt được hậu môn và miệng. Trên cơ thể có nhiều lỗ để cho chất bả
thoát ra ngoài. Một lỗ trên mình tương ứng với một các thể. Như vậy Hải
miên là 1 tập đoàn nhiều cá thể...
PHẦN MỞ ĐẦU
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIẢI PHẪU SO SÁNH
ĐỘNG VẬT
Động vật một thành viên quan trọng của quả đất do hoạt động sống
thường xuyên và tích cực của nó để sống và phát triển. Do đó con người trong
đấu tranh với thiên nhiên đã thường xuyên va chạm với thế giới động vật bao
quanh. Những hiểu biết về thế giới động vật được tích luỹ và ngày càng được
hoàn thiện bằng các môn học khác nhau, trong đó giải phẫu so sánh động
vật. Bởi vậy, giải phẫu một môn sinh học gắn liền với các môn sinh học
khác. nghiên cứu tính đa dạng trong cấu trúc thểquan động vật,
nghiên cứu những biến đổi trong cấu trúc cơ thể và quan của giới động vật
trong quá trình tiến hoá. Trên sở đó tìm ra các quy luật nh thành giải
thích các nguồn gốc hình thành của cấu trúc thể và quan động vật, các
lập mối quan hệ chủng loại phát sinh của giới động vật và mối quan hệ chủng
loại phát sinh giữa các nhóm động vật với nhau.
II. CÁC BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI ĐỘNG VẬT
1. Động vật đơn bào (Protozoa)
Sau khi sự sống đã xuất hiện trên trái đất, thế giới hữu cơ tiếp tục phát
triển mạnh mẽ, vươn tới những bước đường mới. Và bước quan trọng đầu tiên
sự nh thành các cấu trúc tế bào. Đứng riêng về giới động vật mà xét, s
hình thành tế bào đã dẫn đến hình thành một loại động vật bậc đơn giản
nhất của giới động vật là các động vật đơn bào (động vật nguyên sinh).
Phần lớn động vật nguyên sinh là những sinh vật đơn bào, nhưng có một
số đại diện của ngành có dạng tập đoàn được cấu tạo từ một hay nhiều tế bào.
Các tập đoàn động vật nguyên sinh chỉ 1 tập hợp tế bào, chưa có sự hình
thành các mô, nên chưa thể coi các động vật đa bào. Các tập đoàn động vật
nguyên sinh chỉ c dẫn liệu vạch lại con đường hình thành động vật đa
bào. Từ đó tới các động vật đa bào nguyên thuỷ còn cả một bước nữa. Động
1
Bài giảng giải phẫu so sánh động vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng giải phẫu so sánh động vật - Người đăng: phuquidang1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Bài giảng giải phẫu so sánh động vật 9 10 626