Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: kỹ thuật điện

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 252 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỸ THUẬT ĐIỆN
HKI 09-10

GIỚI THIỆU
1. Tên Môn Học: Kỹ Thuật Điện
2. Ngành Học: Không Chuyên Điện
3. Số Tiết:
42
4. Đánh Giá:
• Kiểm Tra giữa Học Kỳ: 20%
• Thi cuối Học Kỳ:
80%
5. Giáo Trình:
[1] Nguyễn Kim Đính – Kỹ Thuật Điện –
Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TPHCM 2007
[2] Nguyễn Kim Đính – Bài Tập Kỹ Thuật Điện
Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TPHCM 2007

NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Khái niệm chung về Mạch Điện
2. Mạch Điện hình sin
3. Các phương pháp giải Mạch Sin
4. Mạch Điện ba pha
5. Khái niệm chung về Máy Điện
6. Máy Biến Áp
7. Động Cơ Không Đồng Bộ Ba Pha
8. Máy Phát Đồng Bộ Ba Pha
9. Máy Điện Một Chiều.

Chương I: Khái Niệm Chung Về Mạch Điện

™ Nguồn Điện:
Phát (Cung Cấp) Điện Năng
™ Đường Dây:
Dẫn (Truyền) Điện Năng.
™ Thiết Bị Biến Đổi: Biến Đổi Áp, Dòng, Tần Số…
™ Tải Điện:
Nhận (Tiêu Thụ) Điện Năng.

1.2 CẤU TRÚC CỦA MẠCH ĐIỆN
™ NHÁNH: Đường duy nhất
gồm n phần tử nối tiếp có
cùng dòng điện
™ NÚT là Điểm Nối của n
nhánh (n ≥ 3)
™ VÒNG là Đường Kín gồm
nhiều nhánh.
™ MẮT LƯỚI: (vòng cơ bản) là
một vòng mà bên trong
không có vòng nào khác.

CHƯƠNG II: MẠCH ĐIỆN HÌNH SIN



...
K THUT ĐIN
HKI 09-10
Bài giảng: kỹ thuật điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng: kỹ thuật điện - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng: kỹ thuật điện 9 10 567