Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI GIẢNG

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

Biên soạn :

Ths. NGUYỄN DUY PHƯƠNG

Giới thiệu môn học

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

I. GIỚI THIỆU CHUNG
Sự phát triển công nghệ thông tin trong những năm vừa qua đã làm thay đổi bộ mặt
kinh tế xã hội toàn cầu, trong đó công nghệ phần mềm trở thành một ngành công nghiệp
quan trọng đầy tiềm năng. Với sự hội tụ của công nghệ viễn thông và công nghệ thông rin,
tỷ trọng về giá trị phần mềm chiếm rất cao trong các hệ thống viễn thông cũng như các thiết
bị đầu cuối. Chính vì lý do đó, việc nghiên cứu, tìm hiểu, tiến tới phát triển cũng như làm
chủ các hệ thống phần mềm của các kỹ sư điện tử viễn thông là rất cần thiết.
Tài liệu giảng dạy “Kỹ thuật lập trình” cho hệ đào tạo từ xa được xây dựng dựa trên
giáo trình “Kỹ thuật lập trình” đã được giảng dạy tại học viện trong những năm qua với
mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan
tới lập trình.
Thông qua cuốn tài liệu này, chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn đọc về kỹ năng
lập trình cấu trúc và một số thuật toán quan trọng, bao gồm: Đại cương về lập trình cấu trúc;
Duyệt và đệ qui; Ngăn xếp, hàng đợi và danh sách móc nối; Cây; Đồ thị và cuối cùng là Sắp
xếp và tìm kiếm.

II. MỤC ĐÍCH
Môn học cung cấp cho sinh viên kỹ năng lập trình trên các cấu trúc dữ liệu quan trọng
như: stack, queue mlink, tree & graph cùng với phương pháp phân tích, thiết kế, đánh giá
thuật toán.
Sau khi học xong môn học này, sinh viên có khả năng viết được chương trình giải
quyết những bài toán trong thực tế.

III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu các thuật toán cơ bản được sử dụng trong thực tế như các thuật toán tìm
kiếm, các thuật toán liên quan đến đồ thị. Các giải thuật lập trình dựa trên danh sách, cây…
Nghiên cứu cách cài đặt các thuật toán trên máy tính.
Tìm hiểu các lĩnh vực ứng dụng của các thuật toán, phương pháp trong thực tế.

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Để học tốt môn học này, sinh viên cần lưu ý những vấn đề sau:
1. Kiến thức cần trước

Lời nói đầu
- Sinh viên phải có kiến thức cơ bản về toán học cao cấp.
- Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình. Đặc biệt trong cuốn sách này đã sử dụng
ngôn ngữ lập trình C để mô tả thuật toán, vì vậy sinh viên phải nắm được ngôn ngữ lập trình C.
2. Các tài liệu cần có:
Sách hướng dẫn học tập Kỹ thuật lập trình. Ths. Nguyễn Duy Phương, Học viện
Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2006.
Nếu cần sinh viên nên tham khảo thêm:
- Giáo trình Kỹ thuật lập trình. Ts. Lê Hữu Lập, Ths. Nguyễn Duy P...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
BÀI GING
K THUT LP TRÌNH
Biên son : Ths. NGUYN DUY PHƯƠNG
BÀI GIẢNG KỸ THUẬT LẬP TRÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG KỸ THUẬT LẬP TRÌNH - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI GIẢNG KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 9 10 26