Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng lưới điện truyền tải và phân phối

Được đăng lên bởi nguyenthanhsangtdt94
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 961 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
Bộ môn Kỹ thuật điện – điện tử

LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI VÀ
PHÂN PHỐI
Mã môn học: 401018
Biên soạn: ThS. Nguyễn Trung Thắng

6/5/2013

401018 – Giới thiệu môn học

1

MỤC TIÊU MÔN HỌC
• Kiến thức: Môn học mang lại cho sinh viên kiến
thức về lưới truyền tải, phân phối, các phần tử trên hệ
thống điện, các chương trình toán học giải lập trên
mạng điện nhằm tìm thông sốlưới điện và áp dụng
phần mềm phân bố công suất, tính toán lưới điện
• Kỹ năng: Sinh viên có kỹnăng thiết mạng điện được
sửdụng công thức toán học và ứng dụng phần mềm
nhằm so sánh kết quảvới tính toán bằng tay. Ngoài ra
sinh viên có thể đọc sơ đồ lưới điện.
6/5/2013

401018 – Giới thiệu môn học

2

NỘI DUNG MÔN HỌC
Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên
lý vận hành và thiết kế mạng điện truyền tải và phân
phối

6/5/2013

401018 – Giới thiệu môn học

3

TÀI LIỆU HỌC TẬP
• Giáo trình chính:
[1]. Hồ Văn Hiến. Hệthống điện truyền tải và phân phối.
TP.HCM, NXB ĐHQG, 2005.
• Tài liệu tham khảo chính:
[2]. Bùi Ngọc Thư. Mạng cung cấp và phân phối. Hà nội,
NXB KHKT, 2002.
[3]. Phan Thị Thanh Bình, Phan Quốc Dũng, Phạm Quang
Vinh. Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế
IEC - Schneider Electric S.A. Hà nội, NXB KHKT, 2005.

6/5/2013

401018 – Giới thiệu môn học

4

TÀI LIỆU HỌC TẬP (TT)
• Tài liệu tham khảo khác:
[4]. Hadi Saadat. Power system analysis. USA, McGraw Hill
Inc., 1999.
[5]. Nguyễn Văn Đạm. Mạng lưới điện. Hà Nội, NXB Khoa
học và Kỹ thuật, 2001.
[6]. Trần Bách. Lưới điện và hệ thống điện. Hà Nội, NXB
Khoa học và Kỹ thuật, 2006

6/5/2013

401018 – Giới thiệu môn học

5

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập ở nhà.
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.
- Hoàn thành các bài tập và tiểu luận được giao đúng
thời hạn.
- Tham gia kiểm tra giữa kì, thi kết thúc môn học.
- Nghiên cứu và sử dụng phần mềm Power Word và
Matlab

6/5/2013

401018 – Giới thiệu môn học

6

HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ
- Điểm thứ 1: 10% Kiểm tra trên lớp (bài tập nhỏ).
- Điểm thứ 2: 20% Kiểm tra viết giữa kỳ (bài tập nhỏ)
- Điểm thứ 3: 70% Kiểm tra viết cuối kỳ (TN kết hợp
bài tập).

6/5/2013

401018 – Giới thiệu môn học

7

...
ỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI
PHÂN PHỐI
Mã môn học: 401018
Biên soạn: ThS. Nguyễn Trung Thắng
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
Bộ môn Kthuật điện điện t
6/5/2013 1401018 Giới thiệu môn học
Bài giảng lưới điện truyền tải và phân phối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng lưới điện truyền tải và phân phối - Người đăng: nguyenthanhsangtdt94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng lưới điện truyền tải và phân phối 9 10 434