Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng quy hoạch tuyến tính

Được đăng lên bởi Ugui Tran
Số trang: 144 trang   |   Lượt xem: 2940 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài giảng đang được chỉnh sửa

Quy hoạch

Bài giảng

tuyến tính
Nguyễn Đức Phương

TP. HCM, Ngày 2 tháng 7 năm 2014

Lời nói đầu
Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong
nhận được sự góp ý của các bạn. Sự góp ý của các bạn sẽ giúp các
bản thảo sau ngày càng hoàn chỉnh hơn. Mọi góp ý xin gửi về địa chỉ
nducphuong@gmail.com.

Bảng ký hiệu
R
A
b
c
x
xN
xT
jAj
ŒxT
Aj
ej
j
hxI yi
B D fAk1 I : : : I Akm g
cB D fck1 I : : : I ckm g
B
AB
j

Tập số thực
Ma trận hệ số vế phải của các ràng buộc
Vector hệ số vế phải
Vector hệ số hàm mục tiêu
Phương án chấp nhận được
Phương án tối ưu
Phép chuyển vị
Định thức ma trận A
Tọa độ của vector theo x theo cơ sở T
Cột j của ma trận hệ số A
Vector đơn vị thứ j
Là ước lượng của vector cột Aj
Tích vô hướng của x và y
Hệ vector liên kết
Hệ số hàm mục tiêu có chỉ số k1 ; : : : ; km
Ma trận có các cột là các vector của B
Biểu diễn cột Aj theo cơ sở B

Mục lục
Mục lục

iii

1 Giới thiệu quy hoạch tuyến tính
1.1 Một số ví dụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Các dạng bài toán quy hoạch tuyến tính . . . . . . .
1.2.1 Dạng tổng quát . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2 Dạng chuẩn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3 Dạng chính tắc . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Chuyển bài toán quy hoạch sang dạng chính tắc . .
1.3.1 Đổi chiều bất đẳng thức của các ràng buộc . .
1.3.2 Biến không ràng buộc . . . . . . . . . . . . . .
1.3.3 Chuyển dạng chuẩn sang chính tắc . . . . . .
1.4 Dạng ma trận của bài toán quy hoạch . . . . . . . .
1.5 Phương án chấp nhận được . . . . . . . . . . . . . . .
1.6 Ý nghĩa hình học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.1 Phương pháp đồ thị . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.2 Tính chất của tập phương án chấp nhận được
1.7 Phương án cực biên . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.1 Thành lập phương án cơ bản chấp nhận . . .
1.7.2 Thành lập phương án cực biên . . . . . . . . .
1.7.3 Tìm phương án tối ưu từ phương án cực biên
1.8 Bài tập chương 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1
1
5
5
5
6
8
8
9
10
13
14
16
16
19
21
23
27
30
32

2 Phương pháp đơn hình
2.1 Phương pháp đơn hình cho bài toán chính tắc .
2.1.1 Phương pháp đơn hình . . . . . . . . . .
2.1.2 Dấu hiệu tối ưu . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Thành lập phương án cực biên mới . . .
2.2 Bảng đơn hình . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Thuật toán đơn hình cho bài...
Quy hoạch
tuyến tính
Nguyễn Đức Phương
TP. HCM, Ngày 2 tháng 7 năm 2014
Bài giảng đang được chỉnh sửa
Bài giảng
Bài giảng quy hoạch tuyến tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng quy hoạch tuyến tính - Người đăng: Ugui Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
144 Vietnamese
Bài giảng quy hoạch tuyến tính 9 10 573