Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng sức bền

Được đăng lên bởi Dat Luong
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 966 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2. Nội lực trong bài toán thanh
Nội dung
1. Nội lực trên tiết diện

2. Biểu đồ nội lực

2.1. Nội lực trên tiết diện
2.1.1. Phương pháp mặt cắt:
P3

P2

p

P1

q
Pn

Pi
P2

P3

Nội lực xuất hiện trên mặt cắt:

Thu gọn hệ nội lực về một tâm
R – vectơ chính nội lực
M – moment chính nội lực

P2

P1
P3
R
z
x
P1

y

M

2.1. Nội lực trên tiết diện
Hình chiếu của vectơ chính và moment chính nội lực lên 3 truc tọa
độ chính là các thành phần nội lực:

P2

P1

Nz – lực dọc
Mz
x

My

Qx
y

P1

Qx, Qy – lực cắt

Mx

Qy

z
Nz

Mx, My – moment uốn

Mz – moment xoắn

2.1. Nội lực trên tiết diện
2.1.2. Quy ước dấu của nội lực
- Lực dọc dương khi nó hướng ra ngoài mặt cắt
Nz>0

Nz>0

- Lực cắt dương khi nó quay quanh phân tố theo cùng chiều kim
đồng hồ
Qy>0 Qy>0

- Moment uốn đương khi nó làm căng thớ dưới của vật liệu
Mx>0 Mx>0

- Moment xoắn dương khi nhìn vào mắt cắt, thấy nó quay theo chiều
kim đồng hồ
Mz>0
Mz>0

2.1. Nội lực trên tiết diện
2.1.3. Xác định các thành phần nội lực: nội lực cân bằng với ngoại
lực

Nz

Z Pi

0

Qy

Y Pi

0

Qx

X Pi

0

Mx

mx ( Pi ) 0

My

m y ( Pi ) 0

Mz

P2

P1
Mz
x

My

Qx
y

mz ( Pi ) 0
P1

Mx

Qy

z
Nz

2.1. Nội lực trên tiết diện
Ví dụ 2.1. Cho thanh chịu lực như hình vẽ. Xác định nội lực trên mặt
cắt có tọa độ z
P
P
P
P

q

q

z

z

q

Nz

Phương trình cân bằng:

Z

Nz
Nz

qz P
qz P

0

q

Nz

M zMD

2.1. Nội lực trên tiết diện

M zM , m

Ví dụ 2.2. Cho thanh chịu lực như hình vẽ. Xác định nội lực trên mặt
cắt có tọa độ z
Mz

M

M

z
M

Mz

z

z

Phương trình cân bằng:

mz

M

Mz
Mz

M
M

0

2.1. Nội lực trên tiết diện
Ví dụ 2.3. Cho thanh chịu lực như hình vẽ. Xác định nội lực trên mặt
cắt có tọa độ z

P
P

z

z

x

y

z

z1

y

Phương trình cân bằng:

Y
mo1

Qy
Mx

P

0
Pz1

Qy
0

P

P
Mx

Pz1

O1

Mx

Qy

2.1. Nội lực trên tiết diện
Ví dụ 2.4. Cho thanh chịu lực như hình vẽ. Xác định nội lực trên mặt
cắt có tọa độ z

P

z1

P

z

z

y

x

z

z1

x

My

P
x O1

Phương trình cân bằng:

X
mo1

Qx

P
My

0

Qx

Pz1

0

P
My

Pz1

Qx

2.1. Nội lực trên tiết diện
Ví dụ 2.5. Cho thanh chịu lực như hình vẽ. Xác định nội lực trên mặt
cắt có tọa độ z1

P

q
z1

P q

Mx

z

O1

y

Qy

Phương trình cân bằng:

Y

mo1

Qy

Mx

P qz1

0

Pz1

z1
qz1.
2

Qy

0

P qz1

Mx

Pz1

z12
q
2

2.1. Nội lực trên tiết diện
Ví dụ 2.6. Xác định nội lực trên mặt cắt A-A
P

z
A

Nz M y

A

x

P

P
Phương trình cân bằng:

Z
mC

Nz
My

P

0

Nz

P.0, 65 0

P
My

P.0, 65

2.1. Nội lực trên tiết diện
Ví dụ 2.7. Xác định nội lực trên mặt cắt đi ...
Chương 2. Nội lực trong bài toán thanh
Nội dung
1. Nội lực trên tiết diện
2. Biểu đồ nội lực
bài giảng sức bền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng sức bền - Người đăng: Dat Luong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
bài giảng sức bền 9 10 454