Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
__________KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ_____________

BÀI GIẢNG
THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

NĂM 2012

THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN
- Chương trình môn học thực tập Điện cơ bản được biên soạn dựa trên
cơ sở mục tiêu đào tạo và kế hoạch giảng dạy đã qui định của Trường
Đại Học KTKT Công Nghiệp dùng để đào tạo cho hệ đại h ọc nghanh
công nghê kỹ thuật điện -điện tử.
-Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo phải đảm bảo yêu cầu các bài
tập ,bài thực hành cơ bản.Mỗi sinh viên được làm nhiều lần các bài th ực
hành và bài tập đó.
- Người giáo viên hướng dẫn phải có trách nhiệm hướng
dẫn,kèm cặp,kiểm tra uốn nắn, đôn đốc thực hiện những qui trình của
nhưng bài thực hành cũng như trong sản xuất,phải có các biện phápbảo
vệ an toàn trong quá trinh thực hành. Phải có trách nhiệm,chịu trách nhiệm
về chất lượng,kết quả học tập ,các vấn đề an toàn cho người và thiết
bị,Từ đó kiẻm tra chất lượng sản phảm do học sinh làm ra trong quá trình
thực tập
Tài liệu tham khảo
- Hướng dẫn thực hành Thiết kế - Lắp đặt điện nhà - Trần Duy
Phụng. NXB Đà Nẵng 2006.
- Hướng dẫn thực hành Thiết kế - Lắp đặt điện công nghiệp - Trần
Duy Phụng - NXB Đà Nẵng 2008.
- Giáo trình hướng dẫn thực hành điện công nghiệp - Bùi Hồng
Huế, Lê Nho Khanh - NXB.XD 2002.
- Kỹ thuật quấn dây Máy biến áp - Động cơ vạn năng - Động cơ
điện 1 pha, 3 pha - Trần Duy Phụng - NXB Đà Nẵng 2000.
- Sửa chữa, lắp đặt quạt và Động cơ điện. Đỗ Ngọc Long - NXB.
KH&KT.

Mục lục
Học trình 1: Các thao tác cơ bản trong lắp đặt , kiểm tra và sửa chữa
hệ thống điện
Bài 1: Nội quy và quy tắc an toàn trong sử dụng đồ nghề và thi công
hệ thống điện cơ bản
Bài 2: Sử dụng các dụng cụ đồ nghề
Bài 3 : Sử dụng các dụng cụ đo kiểm U,I,R
Bài 4:Phương phápchế tạo một số phụ kiện trong lắp đặt mạch
điện cơ bản
Bài 5: Phương pháp đấu công tơ 1 pha và công tơ 3pha
Bài 6: Nguyên tắc thi công lắp đặt mạch điện cơ bản – Phương pháp
đặt dây và đi dây
Bài 7: Lắp đặt và sửa chữa mạch điện 1 đèn sợi đốt ,1 công tắc 1 cầu
chì,1 ổ cắm
Bài 8: Lắp đặt và sửa chữa mạch đèn cầu thang
Bài 9 : Lăp đặt và sửa chữa mạch điện điều khiển ở nhiều nơi
Bài 10: Lắp đặt và sửa chữa mạch đèn huỳnh quang và cao áp thủy
ngân
Bài 11: Lắp đặt và sửa chữa mạch điện tồng hợp

HỌC TRÌNH I:

Các thao tác cơ bản trong lắp đặt ,kiểm tra và sửa chữa
hệ thống điện
Bài 1:Nội quy và quy tắc an toàn trong sử dụng đồ nghề và thi
công hệ thống điện cơ bản
I. Mục đích yêu cầu học tập.
- NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña an toµn ®iÖn
- Thực hiện thành thạo c...
B CÔNG TH NG ƯƠ
TR NG Đ I H C KINH T K THU T CÔNG NGHI PƯỜ
__________KHOA ĐI N – ĐI N T _____________
I GI NG
TH C HÀNH ĐI N C B N Ơ
NĂM 2012
BÀI GIẢNG THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI GIẢNG THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN 9 10 871