Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tin học lớp 6

Được đăng lên bởi Dang Nguyen
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1131 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi: Em hãy nêu sự giống nhau và khác nhau
giữa phím Backspace và phím Delete ?

1

2

Đoạn văn
bản 1 và
2 có gì
khác nhau
?

BÀI 16. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN
1.Định dạng văn bản:
a) Định dạng văn bản là gì?
b) Mục đích của định dạng văn bản
c) Phân loại định dạng văn bản
2. Định dạng kí tự:
a) Định dạng kí tự là gì?
b) Các thuộc tính định dạng kí tự
c) Các cách định dạng

1.Định dạng văn bản:
a)Định dạng văn bản là gì?
Là thay đổi kiểu dáng, vị trí của các kí tự (con chữ,
số, kí hiệu), các đoạn văn bản và các đối tượng khác trên
trang.
b) Mục đích:
Làm cho văn bản:
- Dễ đọc.
- Bố cục đẹp mắt và khoa học.
- Dễ ghi nhớ các nội dung cần thiết.

1.Định dạng văn bản:
c) Phân loại định dạng văn bản:
Định dạng kí tự
2 loại:
Định dạng đoạn văn bản
Lưu ý: Nên định dạng văn bản sau khi đã
hoàn thành nội dung.
Vì:
 Tiết kiệm thời gian.
 Giúp văn bản có 1 định dạng thống nhất, hợp
lí, không phải chỉnh sửa nhiều lần.

2. Định dạng kí tự:
a)Định dạng kí tự là gì?
Là thay đổi dáng vẻ của một hay một nhóm kí tự.
b) Các thuộc tính định dạng cơ bản:
- Phông chữ: Thủ đô
- Cỡ chữ:
Thủ đô

Thủ đô

Thủ đô

Thủ đô

Thủ đô

- Kiểu chữ:

Thủ đô

Thủ đô

Thủ đô

- Màu chữ:

Thủ đô

Thủ đô

Thủ đô

2. Định dạng kí tự:
c) Các cách định dạng kí tự:
Cách 1: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng:
- B1: Chọn phần văn bản cần định dạng.
- B2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng để
định dạng theo nhu cầu.
• Để hiển thị thanh công cụ định dạng (còn gọi là thanh
Formatting): ta vào bảng chọn ViewToolbars Formatting.

2. Định dạng kí tự:
c) Các cách định dạng kí tự:
Cách 1: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định
dạng:

Hộp chọn
cỡ chữ

Hộp chọn
phông chữ

Chữ
đậm

Chữ
nghiêng

Hộp chọn
màu chữ

Chữ
Gạch chân

Cô Tấm của Mẹ

Cô Tấm của Mẹ

Ngỡ từ quả thị bước ra
Ngỡ từ quả thị bước ra
Bé làm cô Tấm giúp bà xâu kim
Bé làm cô Tấm giúp bà xâu kim
Thổi cơm, nấu nước, bế em
Thổi cơm, nấu nước, bế em
Mẹ về khen bé: “Cô tiên xuống trần”Mẹ về khen bé: “Cô tiên xuống trần”
Bao nhiêu công việc lặng thầm
Bao nhiêu công việc lặng thầm
Bàn tay của bé đỡ đần mẹ cha.
Bàn tay của bé đỡ đần mẹ cha.
Bé học giỏi, bé nết na
Bé học giỏi, bé nết na
Bé là cô Tấm, bé là con ngoan
Bé là cô Tấm, bé là con ngoan

2. Định dạng kí tự:
c) Các cách định dạng kí tự:
Cách 2: Sử dụng hộp thoại Font:
- B1: Chọn phần văn bản cần định dạng.
- B2: Mở bảng chọn Format, chọn lệnh Font…
-B3: Sử dụng hộp thoại Font để định dạng theo nhu cầu.
- B4: Nháy nút OK để thực hiện lện...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tin học lớp 6 - Người đăng: Dang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài giảng tin học lớp 6 9 10 74