Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Vi điều khiển

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng: Vi Điều Khiển
Biên soạn: Ths Lê Hoàng Anh

Bài giảng Vi điều khiển
Biên soạn: Ths Lê Hoàng Anh

CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU
I.Lịch sử xuất hiện bộ vi điều khiển 8051:
Năm 1980 tập đoàn Intel giới thiệu chip 8051 bộ vi điều khiển đầu
tiên của họ vi điều khiển MSC-51.
Chip 8051 chứa trên 60000 transistor bao gồm 4K byte ROM , 128
byte RAM , 32 đường xuất nhập , 1 port nối tiếp và 2 bộ định thời 16 bit .
8051 là bộ vi điều khiển 8 bit tức là CPU chỉ có thể làm việc với 8 bit
dữ liệu . Dữ liệu lớn hơn 8 bit được chia thành các dữ liệu 8 bit để xử lý.
8051 đã trở nên phổ biến sau khi Intel cho phép các nhà sản xuất
khác ( Siemens , Atmel , Philips … ) sản xuất và bán bất kỳ dạng biến thể
nào của 8051 mà họ muốn với điều kiện họ phải để mã chương trình tương
thích với 8051 . Từ đó dẫn đến sự ra đời của nhiều phiên bản của 8051 với
các tốc độ và dung lượng ROM trên chip khác nhau .
Tuy nhiên , điều quan trọng là mặc dù có nhiều biến thể của 8051 ,
như khác nhau về tốc độ , dung lượng ROM nhưng tất cả các lệnh đều tương
thích với 8051 ban đầu . Điều này có nghĩa là nếu chương trình được viết
cho một phiên bản 8051 nào đó thì cũng sẽ chạy được với mọi phiên bản
khác không phụ thuộc vào hãng sản xuất .
II. Sơ đồ khối một hệ máy tính và các khái niệm cơ bản :

Address bus ( 16 )

Data bus ( 8)

Control bus ( 6 )

CPU

Interface circuitry

RAM

ROM

1. Bộ nhớ bán dẫn RAM và ROM :

Trang 1

Peripheral devices

Bài giảng Vi điều khiển
Biên soạn: Ths Lê Hoàng Anh

Các bộ nhớ được truy xuất trực tiếp bởi CPU bao gồm các IC (
integrated circuit ) bán dẫn gọi là ROM và RAM , có hai đặc trưng dùng để
phân biệt ROM và RAM :
 RAM ( Random access memory ) : bộ nhớ có thể đọc / ghi , không
tiếp tục lưu trữ nội dung khi mất nguồn cấp điện .
 ROM ( Read only memory ) : bộ nhớ chỉ đọc ,vẫn tiếp tục lưu trữ
nội dung khi mất nguồn cấp điện .
2. Bus : Bus dữ liệu, Bus địa chỉ, Bus điều khiển
Bus là một tập các dây mang thông tin có cùng một mục đích . Việc
truy xuất tới một mạch xung quanh CPU sử dụng ba loại bus : bus địa chỉ (
Address bus ) , bus dữ liệu ( Data bus ) và bus điều khiển ( Control bus ) .
Với mỗi thao tác đọc hoặc ghi , CPU xác định rõ vị trí của dữ liệu ( hoặc
lệnh ) bằng cách đặt một địa chỉ lên bus địa chỉ ,sau đó tích cực một tín hiệu
trên bus điều khiển để chi ra thao tác đó là đọc hay ghi .
 Bus dữ liệu mang thông tin giữ CPU và bộ nhớ cũng như giữa CPU
và các thiết bị xuất nhập . Bus dữ liệu là bus hai chiều.
 Bus địa chỉ mang thông tin địa chỉ , luôn...
Bài giảng: Vi Điều Khiển
Biên soạn: Ths Lê Hoàng Anh
Bài giảng Vi điều khiển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Vi điều khiển - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng Vi điều khiển 9 10 669