Ktl-icon-tai-lieu

Bài ôn Lí chương II

Được đăng lên bởi coheoch
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập ôn luyện chương II VL 9
1. Phát biểu quy tắc bàn tay trái, quy tắc nắm tay phải.
2. Động cơ điện một chiều là gì? Tại sao dòng điện trong khung dây phải đổi chiều
liên tục?
3. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng là gì?
4. Khi nào thì dòng điện cảm ứng đổi chiều? Nguyên tắc của máy phát điện xoay
chiều. Roto là gì, Stato là gì?
5. Dòng điện xoay chiều có tần số 10Hz thì đổi chiều mấy lần trong một giây?
6. Khi dùng một máy phát điện xoay chiều quay tay có tần số f = 5Hz để thắp sáng
một đèn LED, ta thây đèn bật-tắt liên tục, tại sao? Nếu thay đèn LED bằng một đèn dây
tóc bình thường thì đèn sẽ sáng như thế nào?
7*. Tại sao mạng điện dân dụng của điện lưới quốc gia lại sử dụng dòng điện xoay
chiều có tần số 50Hz chứ không phải là 5Hz hay 500Hz?
8. Viết công thức tính công suất tiêu thụ của dòng điện trên một điện trở R? Từ đó tìm
biếu thức của công suất hao phí Php theo điện trở R của dây dẫn, công suất truyền tải P và
hiệu điện thế U giữa hai đầu dây dẫn. Biết công suất truyền tải được tính theo công thức
P = U.I
9. Từ biểu thức đã thành lập, nếu muốn giảm công suất hao phí thì phài làm như thế
nào? Phân tích tính thực tế của mỗi phương pháp?
10. Mạng điện lưới quốc gia truyền tải dòng điện 500kV. Giả sử dòng điện truyền từ
Bắc vào Nam (1700km), công suất được truyền tải là 5000MW. Hỏi công suất hao phí là
bao nhiêu, biết mỗi km dây điện có điện trở 1Ω. Tính tỉ số Php/P? Nhận xét.
11. Máy biến thế là gì? Viết biểu thức liên hệ giữa hiệu điện thế ở hai cuộn dây với số
vòng dây ở mỗi cuộn?
12. Trong thiết bị nắn dòng và sạc điện (vd sạc pin điện thoại) là một máy biến thế
nhỏ dùng điều chỉnh dòng điện 220V xuống còn 4,8V. Nếu cuộn dây sơ cấp của máy biến
thế có 11000 vòng thì cuộn dây thứ cấp phải cần có bao nhiêu vòng?
13. Vợt muỗi là một thiết bị làm tăng hiệu điện thế của pin sạc (có điện áp 3V) lên
đến 1200V và đưa ra lưới vợt. Trong cấu tạo của vợt có một máy biến thế nhỏ. Nếu cuộn
dây sơ cấp có 100 vòng thì số vòng dây thứ cấp phải quấn là bao nhiêu?
14. Một máy biến áp có cuộn dây sơ cấp 1000 vòng, cuộn thứ cấp 200 vòng.
a. Đây là máy tăng áp hay giảm áp? Nếu cho dòng điện 220V vào hai đầu cuộn dây
sơ cấp thì điện áp đầu ra ở cuộn dây thứ cấp là bao nhiêu?
b. Nếu muốn điện áp đầu ra tăng thêm 6V nữa thì số cuộn dây ở mỗi cuộn sẽ phải
thay đổi như thế nào nếu:
b1. Giữ nguyên cuộn dây sơ cấp, thay đổi số vòng dây ở cuộn thứ cấp?
b2. Giữ nguyên cuộn dây thứ cấp, thay đổi số vòng dây ở cuộn sơ cấp?

...
Bài tập ôn luyện chương II VL 9
1. Phát biểu quy tắc bàn tay trái, quy tắc nắm tay phải.
2. Động điện một chiều gì? Tại sao dòng điện trong khung dây phải đổi chiều
liên tục?
3. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng là gì?
4. Khi nào thì dòng điện cảm ứng đổi chiều? Nguyên tắc của máy phát điện xoay
chiều. Roto là gì, Stato là gì?
5. Dòng điện xoay chiều có tần số 10Hz thì đổi chiều mấy lần trong một giây?
6. Khi dùng một máy phát điện xoay chiều quay tay tần số f = 5Hz đ thắp sáng
một đèn LED, ta thây đèn bật-tắt liên tục, tại sao? Nếu thay đèn LED bằng một đèn dây
tóc bình thường thì đèn sẽ sáng như thế nào?
7*. Tại sao mạng điện n dụng của điện lưới quốc gia lại s dụng dòng điện xoay
chiều có tần số 50Hz chứ không phải là 5Hz hay 500Hz?
8. Viết công thức tính công suất tiêu thụ của dòng điện trên một điện trở R? Từ đó tìm
biếu thức của công suất hao phí P
hp
theo điện trở R của dây dẫn, công suất truyền tải P và
hiệu điện thế U giữa hai đầu dây dẫn. Biết công suất truyền tải được tính theo công thức
P = U.I
9. Từ biểu thức đã thành lập, nếu muốn giảm công suất hao phí thì phài làm như thế
nào? Phân tích tính thực tế của mỗi phương pháp?
10. Mạng điện lưới quốc gia truyền tải dòng điện 500kV. Giả sử dòng điện truyền từ
Bắc vào Nam (1700km), công suất được truyền tải là 5000MW. Hỏi công suất hao phí
bao nhiêu, biết mỗi km dây điện có điện trở 1Ω. Tính tỉ số P
hp
/P? Nhận xét.
11. Máy biến thế là gì? Viết biểu thức liên hệ giữa hiệu điện thế ở hai cuộn dây với số
vòng dây ở mỗi cuộn?
12. Trong thiết bị nắn dòng sạc điện (vd sạc pin điện thoại) một y biến thế
nhỏ dùng điều chỉnh dòng điện 220V xuống còn 4,8V. Nếu cuộn dây sơ cấp của máy biến
thế có 11000 vòng thì cuộn dây thứ cấp phải cần có bao nhiêu vòng?
13. Vợt muỗi một thiết bị làm tăng hiệu điện thế của pin sạc (có điện áp 3V) lên
đến 1200V và đưa ra lưới vợt. Trong cấu tạo của vợt có một máy biến thế nhỏ. Nếu cuộn
dây sơ cấp có 100 vòng thì số vòng dây thứ cấp phải quấn là bao nhiêu?
14. Một máy biến áp có cuộn dây sơ cấp 1000 vòng, cuộn thứ cấp 200 vòng.
a. Đây máy tăng áp hay giảm áp? Nếu cho dòng điện 220V vào hai đầu cuộn dây
sơ cấp thì điện áp đầu ra ở cuộn dây thứ cấp là bao nhiêu?
b. Nếu muốn điện áp đầu ra tăng thêm 6V nữa thì số cuộn dây mỗi cuộn sẽ phải
thay đổi như thế nào nếu:
b1. Giữ nguyên cuộn dây sơ cấp, thay đổi số vòng dây ở cuộn thứ cấp?
b2. Giữ nguyên cuộn dây thứ cấp, thay đổi số vòng dây ở cuộn sơ cấp?
Bài ôn Lí chương II - Người đăng: coheoch
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài ôn Lí chương II 9 10 255