Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập cơ lý thuyết

Được đăng lên bởi van-le
Số trang: 173 trang   |   Lượt xem: 2182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP CƠ HỌC
TậpHai: ĐỘNG LỰC HỌC

•
•

ChươngI:ĐỘNG LỰC HỌC CHẤTĐiỂM

ChươngII:ĐỘNG LỰC HỌC CƠ HỆ

GVHD: PGS. TS. TRƯƠNG TÍCH THIỆN

Chương I: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐiỂM

BÀI TẬP 1.2: trang 31 (SGK)
Mộtxegoòngcókhốilượnglà700
0
kgđangchạyxuốngdốcdọctheođưòngraythẳngvànghiêngvớimặtngangmộtgóc15 .
Đểgiữchoxechạyđều,tadùngdâycápsongsongvớimặtdốc.Vậntốcchạyđềucủaxelà1,6
m/s.Xácđịnhlựccăngcủadâycáplúcxechạyđềuvàlúcnóbịhãmdừnglạitrong4giây.Hệsốcảnchuyểnđộngtổngc
ộnglàf =0,015vàlúccảntacoirằngxechạychậmdầnđều.


N

y


T


v
0
15


Fc

x


P

hình 1.2



Dùngtiên đề 2 động lực học điểm:

r r r r
r 4 r
m.a   Fk  P  T  N  Fc
k 1

 1



Trườnghợp 1:



Xechuyểnđộngthẳngđềunên



Tiênđề 2 trở thành:



Chiếuphương trình (2) lên trục y.

r r
a0
r r r r r
0  P  T  N  Fc

0   P cos   N
 N  P.cos   m.g .cos 


Tacó:



Chiếu(2) lên trục x:

Fc  f .N  f .m.g .cos 
0   P.sin   T  Fc
 T  P.sin   Fc  m.g .sin   f .m.g .cos 

 2

 T  m.g .  sin   f .cos  

 700.9,81 sin15  0,15.cos15 
 1677,8  N 




Trườnghợp 2:
Xechuyểnđộngthẳngchậmdầnđều

 a  const 

v1  a.t  v0
Ta có:

v1  0 m s ; t  4 s
v0  1, 6 m s
v0
1, 6
a 
 0, 4 m s 2  0
t
4



Chiếu(1) lên trục x,y:

 m.a   P.sin   T  Fc

0   P.cos   N


 Fc  f .N  f .m.g .cos 
 T  m.a  P.sin   Fc

 m.  a  g  sin   f .cos  
 700  0, 4  9,81 sin15  0, 015.cos15 
 1957,8  N 

Bàitập1:

k , l 0 , m, x0

Cho:.Bỏqualựccảncủakhôngkhívàkhốilượnglòxo.XácđịnhquiluậtchuyểnđộngcủavậtA.

k

l0

t

O
A
P

x0

x
hình1

Bài sửa

Ox



ChọntrụccógốctạivịtrícânbằngcủavậtA,cóphươngthẳngđứngvàchiềudươnghướngxuống.



Xácđịnhluợnggiãnlòxokhihệcânbằng(độgiãntĩnh)

uu
r
Fs

F

jx

 P  Fs  0

 1

 Fs  P  m.g

Fs  k . t
Fs m.g
 t 

k
k

Mà:

ur
P
hình1.1



t 0s

Chọnlúc đó lò xo bị giãn thêm một lượng



 v0  0 m s

 x  t  0   x0

:

  x&0 

x0



Khảosát chuyển động của vật A tại một vị trí bất kỳ:



Ápdụng tiên đề 2 động lực học:

r r
r 2 r
m.a   Fk  P  FS
k 1



 2

Chiếu(2)lêntrụcOx:

m.&
x& P  Fs  m.g  k .

 m.&
x& m.g  k   t  x   k .x
 m.&
x& k .x  0
&
x&  2 .x  0
Với:

k

m

 3

Dạng nghiệm tổng quát:

x  A.sin   t  0 

0

A và

được tìm từ các điều kiện ban đầu:

x  x0  A.sin 0
t 0 s:
x&0  A. .cos   t  0 

t 0

 A. .cos 0  0

 cos 0  0  0 
2
 A  x0
Vậyvậtdaođộngđiềuhoà:


x  x0 .sin   t  
2



Bài 1.5 ...
Ch ngI:ươ Đ NG L C H C CH TĐi M
GVHD: PGS. TS. TR NG TÍCH THI NƯƠ
Ch ngII:ươ Đ NG L C H C C H Ơ
BÀI T P C H C Ơ
T pHai: Đ NG L C H C
Bài tập cơ lý thuyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập cơ lý thuyết - Người đăng: van-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
173 Vietnamese
Bài tập cơ lý thuyết 9 10 442