Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Cơ lý thuyết

Được đăng lên bởi dtaq123
Số trang: 469 trang   |   Lượt xem: 17446 lần   |   Lượt tải: 21 lần
BK
TP.HCM

Copyright By Focebk.com

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH

CƠ HỌC LÝ THUYẾT

Phần I: TĨNH HỌC

PGS. TS. TRƯƠNG Tích Thiện

Design
haughtycool
Tp.By
Hồ Chí
Minh, 01/ 2007

Bộ môn Cơ Kỹ Thuật

PGS. TS. Trương Tích Thiện
Copyright By Focebk.com

 Tĩnh học là một phần của cơ học lý thuyết, nhằm giải
quyết hai nhiệm vụ sau:
 Thu gọn một hệ nhiều lực phức tạp đang tác động lên hệ
thống thành một hệ ít lực hơn, đơn giản và tương đương
(tối giản). Tập hợp các dạng tối giản khác nhau của các
hệ lực được gọi là các dạng chuẩn của hệ lực.
 Xây dựng các điều kiện cân bằng cho một hệ thống
nhiều lực.
Chương 1: CƠ SỞ CỦA TĨNH HỌC
1.1 Các định nghĩa của tĩnh học
1.1.1. Ba định nghĩa cơ bản của tĩnh học
Design
By haughtycool
CƠ HỌC LÝ THUYẾT 1: Tĩnh Học
và Động
Học

Phần I: Tĩnh học

PGS. TS. Trương Tích Thiện
Copyright By Focebk.com

1.1.1.1. Vật rắn tuyệt đối
Là loại vật rắn có hình dáng và thể tích không thay đổi dưới
mọi tác động từ bên ngoài.
1.1.1.2. Trạng thái cân bằng
Trạng thái cơ học của vật rắn tuyệt đối là quy luật chuyển
động của vật rắn trong không gian theo thời gian.
Trạng thái cân bằng là một trạng thái cơ học đặc biệt của
vật rắn sao cho mọi chất điểm thuộc vật đều có gia tốc bằng
không.
 Có hai dạng cân bằng của vật:
 Tịnh tiến thẳng đều.
 Vật đứng yên (có thêm tính chất vận tốc bằng 0).
1.1.1.3. Lực
Design
By haughtycool
CƠ HỌC LÝ THUYẾT 1: Tĩnh Học
và Động
Học

Phần I: Tĩnh học

PGS. TS. Trương Tích Thiện
Copyright By Focebk.com

a). Định nghĩa:
Lực là một đại lượng vector được dùng để đo lường sự tương
tác cơ học giữa các vật chất với nhau.
b). Các đặc trưng của lực (hình 1.1):


F

 Điểm đặt.
 Phương và chiều.
 Độ lớn.

A

l 

 Với l : đường tác dụng của lực.
 Ký hiệu của lực:

F  N ;

Hình 1.1

1 N  1 kg .m / s 2

Design
By haughtycool
CƠ HỌC LÝ THUYẾT 1: Tĩnh Học
và Động
Học

Phần I: Tĩnh học

PGS. TS. Trương Tích Thiện
Copyright By Focebk.com

1.1. 2. Các định nghĩa khác về lực
1.1.2.1. Hệ lực
Là một tập hợp nhiều lực đang tác động lên đối tượng khảo
sát.
 Ký hiệu hệ n lực như sau:

Fj , j  1, n

 

1.1.2.2. Hệ lực tương đương
Hai hệ lực được gọi là tương đương với nhau về cơ học nếu
hai hệ lực này cùng gây ra một kết quả cơ học trên một vật.
 Ký hiệu:



( F j ) ~ (Qk )
j  1, n

k  1, m

Design
By haughtycool
CƠ HỌC LÝ THUYẾT 1: Tĩnh Học
và Động
Học

Phần I: Tĩnh học

PGS. TS. Trương Tích Thiện
Copyright By Focebk.com

1.1.2.3. Hợp lực
a). Định nghĩa:
Nếu một hệ nhiều lực tương đương với m...
BK
TP.HCM
B môn Cơ K Thut
Tp. H Chí Minh, 01/ 2007
TRƯỜNG ĐI HC BÁCH KHOA TP. H CHÍ MINH
PGS. TS. TRƯƠNG Tích Thiện
CƠ HỌC LÝ THUYẾT
Phn I: TĨNH HỌC
Copyright By Focebk.com
Design By haughtycool
Bài tập Cơ lý thuyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Cơ lý thuyết - Người đăng: dtaq123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
469 Vietnamese
Bài tập Cơ lý thuyết 9 10 665