Ktl-icon-tai-lieu

bài tập cơ úng dụng

Được đăng lên bởi Phúc Tương
Số trang: 193 trang   |   Lượt xem: 5865 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TS VŨ QUÝ ĐẠC

CƠ ỨNG DỤNG
PHẦN TÓM TẮT LÝ THUYẾT
BÀI TẬP MINH HOẠ VÀ BÀI TẬP CHO ĐÁP SỐ
(In lần thứ nhất)
Sách dùng cho sinh viên các trường Đại học Kỹ thuật không chuyên
cơ khí và các trường đại học Sư phạm Kỹ thuật.

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
HÀ NỘI - 2007

LỜI GIỚI THIỆU
Giáo trình Cơ học ứng dụng là đầu sách được viết nằm trong bộ
giáo trình giảng dạy môn Cơ học ứng dụng. Trên cơ sở nội dung của
giáo trình Cơ học ứng dụng tập một và tập hai của nhóm tác giả GS
Nguyễn Xuân Lạc và PGS Đỗ Như Lân- cán bộ giảng dạy Đại học Bách
khoa Hà Nội, phát triển tiếp nội dung theo hướng khái quát những vấn
đề lý thuyết cần chú ý của từng chương, minh họa bằng những bài giải
sẵn và cho bài tập có đáp số để người học tự kiểm tra kiến thức, phù hợp
với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ.
Ngoài mục đích làm giáo trình giảng dạy trong các trường đại học
đại học cho các ngành không chuyên cơ khí, sách này cũng có thể là tài
liệu tham khảo cho các khoa sư phạm kỹ thuật của các trường đại học sư
phạm, đại học kỹ thuật.
Sách được viết dựa trên các giáo trình cơ học ứng dụng của các tác
giả là giảng viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, với cách tiếp
cận trực tiếp và kinh nghiệm sau nhiều năm giảng dạy của tác giả. Trong
khi biên soạn tác giả luôn nhận được ý kiến góp ý của Bộ môn Cơ sở
thiết kế máy, đặc biệt được Nhà giáo Nhân dân GS, TS Nguyễn Xuân
Lạc, Đại học Bách khoa Hà Nội và PGS, TS Phan Quang Thế - Trưởng
Bộ môn Cơ sở thiết kế máy Trường Đại học kỹ thuật Công nghiệp - Đại
học Thái Nguyên rất quan tâm góp ý và hiệu đính cho cuốn sách.
Trong lần xuất bản thứ nhất, chắc chắn không tránh khỏi những
thiếu sót về nội dung và hình thức trình bày. Tác giả chân thành mong
nhận được sự phê bình góp ý của các bạn đồng nghiệp và các quý vị độc
giả.
Ỳ kiến góp ý xin gửi về :
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật - 70 Trần Hưng Đạo Hà Nội.

TÁC GIẢ

1

Học phần I: CƠ HỌC VẬT RẮN TUYỆT ĐỐI
Chương 1
CÂN BẰNG CỦA HỆ LỰC PHẲNG
Trong chương này lần lượt giải bài toán cân bằng trong các trường
hợp:
- Bài toán một vật không có ma sát;
- Bài toán hệ vật không có ma sát:
- Bài toán có ma sát.
1.1. BÀI TOÁN MỘT VẬT KHÔNG CÓ MA SÁT
Vấn đề cần lưu ý:
I. Lực hoạt động và phản lực liên kết
- Lực hoạt động có quy luật xác định, hoặc
tập trung hoặc phân bố. Hệ lực phân bố thường
được thay bằng lực tập trung Q đi qua trọng
tâm của biểu đồ phân bố: Hệ lực phân bố hình
chữ nhật (hình 1.1a)
Q = ql
q - cường độ lực phân bố (N/m)
l độ dài của biểu đồ phân bố (m). Phản lực
liên kết do vậ...
TS VŨ QUÝ ĐẠC
CƠ NG DNG
PHN TÓM TT LÝ THUYT
BÀI TP MINH HO VÀ BÀI TP CHO ĐÁP S
(In ln th nht)
Sách dùng cho sinh viên các trường Đại hc K thut không chuyên
cơ khí và các trường đại hc Sư phm K thut.
NHÀ XUT BN KHOA HC VÀ K THUT
HÀ NI - 2007
bài tập cơ úng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập cơ úng dụng - Người đăng: Phúc Tương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
193 Vietnamese
bài tập cơ úng dụng 9 10 957