Ktl-icon-tai-lieu

bài tập hàm tài chính

Được đăng lên bởi chautieuthuy94-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2207 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tìm giá trị tương lai của dòng tiền đều 500 triệu đồng ghép
lãi hằng năm trong thời gian 3 năm với lãi suất :
(a) 10%
(b) 15%
(c) Nếu lãi suất thay đổi từ 11% đến 16% thì giá trị tương lai thay đổi như thế nào?

lai suat
tien gui
so ky gop
gtrituonglai

rate
pmt
nper
fv

10%
500
3
(1,655.00)

11%
12%
13%
14%
15%
16%

(1,736.25)
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16

15%
500
3
(1,736.25)

Đáp số
1655
1736.25
11%
1671.05

triệu đồng
triệu đồng
12%
1687.2

13%
14%
15%
16%
1703.45 1719.8 1736.25 1752.8

Bạn mua một chiếc xe hơi theo hợp đồng trả góp đều không tính lãi là 50 triệu đồng
vào đầu mỗi tháng trong vòng 6 tháng, bắt đầu từ tháng 1/2007
Nhưng do kẹt tiền vào 3 tháng đầu, đến tháng 4/2007, bạn mới trả lần đầu. Vậy tổng
số tiền bạn phải trả vào đầu tháng 4/2007 là bao nhiêu, nếu lãi suất cửa hàng bán xe tính là 12%/năm
lai suat nam
so ky gop
so tien gop moi ki
tong tien tra dau thang

rate
nper
pmt

12%
3
50
$153.02
$203.02

g

ng
e tính là 12%/năm

Đáp số

203.0201 triệu đồng

Bạn dành dụm cuối mỗi năm để gởi vào ngân hàng số tiền 10 triệu đồng
đều nhau mỗi năm, liên tục trong 10 năm. Ngân hàng tính lãi cho bạn như sau:
10% cho 2 năm đầu
12% cho 3 năm giữa
15% cho 5 năm cuối
(a) Hỏi sau 10 năm bạn có được bao nhiêu tiền (Đáp số : 195 triệu đồng chính xác là
194.64)
(b) Tổng tiền lãi trong 10 năm đó là bao nhiêu (Đáp số : 95 triệu đồng chính xác là 94.64)
2 nam dau
rate
nper
pmt
pv
fv

10%
2
10
0
$21.00
$94.64

3 nam zua 5 nam cuoi
12%
15%
3
5
10
10
$21.00
$63.25
$63.25 $194.64

Cần số tiền 104,6 triệu đồng sau 3 năm để mua một chiếc xe hơi, bạn phải
gởi
tiết kiệm từ bây giờ mỗi 6 tháng số tiền đều nhau bao nhiêu nếu ngân
hàng trả lãi suất 12% năm ? (Đáp số 15 triệu đồng)
tính pmt
rate
nper
pv
fv
$15.00

12%
6
0
104.6

fv
nper
rate
pv
($15.00)

104.6
6
12%
0

fv
nper
rate
($15.00)

104.6
6
12%

Cửa hàng bán xe Ware Trung Quốc trả góp như sau: Trả ngay 1 triệu đồng khi
lấy xe, trả 0,5 triệu đồng mỗi tháng trong thời gian liên tục 2 năm, lãi suất 15%
(a)
Nếu mua trả ngay chiếc xe Ware thì trả bao nhiêu? (Đáp số : 11.31 triệu
năm.
đồng)
(b) Tổng số tiền lãi cho việc mua trả chậm là bao nhiêu? (Đáp số : 1.69 triệu
đồng)
so tien gop moi ki

pmt
nper
rate

0.5
24
15%

$10.31
phai tra
so tien bo ra
chiu lai

$11.31
13
$1.69

Cửa hàng ABC bán xe Ware Alpha trả ngay là 25 triệu đồng. Nếu bán trả góp thì khách hàng phải trả trước 5 triệ
và 20 triệu đồng còn lại khách hàng sẽ trả đều hàng tháng trong 2 năm, và sẽ chịu mức lãi suất là 15% năm.
a. Hỏi hàng tháng khách hà...
Đáp số
(a) 10% 1655
(b) 15% 1736.25
(c) Nếu lãi suất thay đổi từ 11% đến 16% thì giá trị tương lai thay đổi như thế nào? 11%
1671.05
lai suat rate 10% 15%
tien gui pmt 500 500
so ky gop nper 3 3
gtrituonglai fv (1,655.00) (1,736.25)
11% (1,736.25)
12% 0.12
13% 0.13
14% 0.14
15% 0.15
16% 0.16
Tìm giá trị tương lai của dòng tiền đều 500 triệu đồng ghép
lãi hằng năm trong thời gian 3 năm với lãi suất :
bài tập hàm tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập hàm tài chính - Người đăng: chautieuthuy94-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
bài tập hàm tài chính 9 10 757