Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kế toán tài chính nợ phải trả

Được đăng lên bởi hongngoc2801
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 2: NỢ PHẢI TRẢ
Công ty Cổ phần Vinh Quang (đây là một Công ty ví dụ, không phải số liệu cụ thể của
bất kỳ Công ty nào) có các thông tin sau:
Địa chỉ: 114A Nguyễn Thị A, P.6, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303116848
Chế độ kế toán:

Áp dụng theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC

Ngày bắt đầu:

01/01/2014

Tháng đầu tiên của năm tài chính:

Tháng 01

Đồng tiền hạch toán:

VND

Số dư đầu quý 4/2014 của 1 số tài khoản như sau:
 TK 1122VCB: 800.000.000 VND (chi tiết 40.000 USD)
 TK 1121VCB: 1.000.000.000 VND
 TK 341SG: 200.000.000 VND (Hợp đồng vay 12 tháng của ngân hàng TMCP Sài
Gòn, đáo hạn 31/12/2014; lãi suất 1,0%/ tháng, lãi trả khi đáo hạn) )(giả sử DN
trích trước khoản lãi vay vào ngày cuối tháng)
 TK 331HQ (Số dư có): 100.000.000 VND (Nợ phải trả Công ty Cổ phần Hoàng
Quân; Chi tiết theo Hóa đơn GTGT số 0000247, ký hiệu AA/14T, ngày 10/9/2014,
hạn thanh toán 10/10/2014)
 TK 331LK: 500.000.000 VND (số dư nợ) (Nợ NCC Long Khang gồm
100.000.000 VND và 20.000 USD).
 TK 331BV (Số dư nợ): 50.000.000 VND (Nợ phải trả Công ty TNHH Bách Việt)
 TK 331XM (Số dư có): 300.000.000 VND (Nợ phải trả Công ty TNHH Xuân
Minh)
 TK 341ACB: 1.000.000.000 VND (Vay ngân hàng ACB, thời hạn vay 24 tháng,
đáo hạn ngày 31/12/2015, trả lãi hàng tháng 1%/tháng vào cuối mỗi tháng)
 Các tài khoản khác có cố dư hợp lý.
Một số nghiệp vụ liên quan đến nợ phải trả phát sinh trong quý 4/2014 như sau:
1. Ngày 03/10/2014, Công ty chuyển tiền gởi ngân hàng Vietcombank thanh toán
tiền nợ cho Công ty Cổ phần Hoàng Quân theo giấy báo nợ GBN0015, số tiền
50.000.000 VND.

2. Ngày 05/10/2014, Công ty chuyển tiền gởi ngân hàng Vietcombank (GBN0020)
để trả khoản nợ Cty Long Khang bao gồm: 100.000.000 VND và 10.000 USD.
Biết: Tỷ giá giao dịch thực tế ngày này là 20.150 VND/USD.
3. Ngày 31/10/2014, chuyển khoản tiền gởi ngân hàng Vietcombank trả lãi tiền vay
của Ngân hàng ACB tháng 10/2014 (GBN0021).
4. Ngày 05/11/2014, đơn vị mua hàng của Công ty TNHH Bách Việt, chưa thanh
toán:
Tên hàng/mã hàng
Số lượng
Đơn giá
Tivi Sony 24 inches/TV24
20
6.000.000
Đơn giá trên là giá chưa thuế, thuế GTGT 10%, theo HĐ GTGT số 0001804, ký
hiệu AA/14T, ngày 05/11/2014. Phiếu nhập kho PNK11/004. Tiền hàng sau khi
cấn trừ số đã ứng trước, số còn lại được thanh toán trước ngày 05/12/2014.
5. Ngày 10/11/2014, vay ngân hàng Vietcombank 300.000.000 VND theo hợp đồng
vay nợ HD04167/VCB. Sau đó chuyển khoản trả hết nợ cho Công ty Xuân Minh
theo giấy báo nợ GBN0341. Biết rằng: hợp đồng vay có thời hạn 6 tháng,...
CHƯƠNG 2: NỢ PHẢI TRẢ
Công ty Cphần Vinh Quang ây một Công ty dụ, không phải số liệu c thể của
bất kỳ Công ty nào) có các thông tin sau:
Địa chỉ: 114A Nguyễn Thị A, P.6, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303116848
Chế độ kế toán: Áp dụng theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC
Ngày bắt đầu: 01/01/2014
Tháng đầu tiên của năm tài chính: Tháng 01
Đồng tiền hạch toán: VND
Số dư đầu quý 4/2014 của 1 số tài khoản như sau:
TK 1122VCB: 800.000.000 VND (chi tiết 40.000 USD)
TK 1121VCB: 1.000.000.000 VND
TK 341SG: 200.000.000 VND (Hợp đồng vay 12 tháng của ngân hàng TMCP Sài
Gòn, đáo hạn 31/12/2014; lãi suất 1,0%/ tháng, lãi trả khi đáo hạn) )(giả sử DN
trích trước khoản lãi vay vào ngày cuối tháng)
TK 331HQ (Số có): 100.000.000 VND (Nợ phải tr Công ty Cổ phần Hoàng
Quân; Chi tiết theo Hóa đơn GTGT số 0000247, ký hiệu AA/14T, ngày 10/9/2014,
hạn thanh toán 10/10/2014)
TK 331LK: 500.000.000 VND (số dư nợ) (Nợ NCC Long Khang gồm
100.000.000 VND và 20.000 USD).
TK 331BV (Số dư nợ): 50.000.000 VND (Nợ phải trả Công ty TNHH Bách Việt)
TK 331XM (Số có): 300.000.000 VND (Nợ phải trả Công ty TNHH Xuân
Minh)
TK 341ACB: 1.000.000.000 VND (Vay ngân hàng ACB, thời hạn vay 24 tháng,
đáo hạn ngày 31/12/2015, trả lãi hàng tháng 1%/tháng vào cuối mỗi tháng)
Các tài khoản khác có cố dư hợp lý.
Một số nghiệp vụ liên quan đến nợ phải trả phát sinh trong quý 4/2014 như sau:
1. Ngày 03/10/2014, Công ty chuyn tiền gởi ngân hàng Vietcombank thanh toán
tiền nợ cho Công ty Cổ phần Hoàng Quân theo giấy báo nợ GBN0015, số tiền
50.000.000 VND.
bài tập kế toán tài chính nợ phải trả - Trang 2
bài tập kế toán tài chính nợ phải trả - Người đăng: hongngoc2801
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài tập kế toán tài chính nợ phải trả 9 10 794