Ktl-icon-tai-lieu

bài tập ôn tập vật lí 10

Được đăng lên bởi khuyen-le
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3492 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
Câu 1: Một vật chuyển động thẳng đều theo chiều dương của trục tọa độ. Gọi x(t) và v(t) là tọa độ và
vận tốc của vật tại thời điểm t. Kết luận nào sau đây là đúng:
A. v(t) < 0
B. x(t) < 0
C. x(t) > 0
(Đáp án đúng) D.
v(t) > 0
Câu 2: Một ô tô chuyển động từ A đến B trên một đoạn đường thẳng mất khoảng thời gian là t. Biết vận
tốc ô tô đi trong nửa thời gian đầu là 60km/h và trong nửa thời gian cuối là 40km/h. Vận tốc trung bình
của ô tô trên cả đoạn đường AB là bao nhiêu?
A. 48km/h
B. 45km/h
(Đáp án đúng) C. 50km/h
D.
52km/h
Câu 3: Một chiến sỹ bắn thẳng một viên đạn pháo B40 vào một xe tăng của địch cách 200m. Khoảng
thời gian từ lúc bắn đến lúc nghe thấy tiếng đạn nổ khi trúng xe tăng là 1s. Coi chuyển động của viên
đạn trong không khí là chuyển động thẳng đều và vân tốc truyền âm trong không khí là 340m/s. Vận tốc
của viên đạn B40 bắn ra là bao nhiêu?
A. 330m/s
(Đáp án đúng) B. 488m/s
C. 380m/s
D. 440m/s
Câu 4: Trên một đoạn sồng AB dài 7,5km. Một ca nô đi xuoi dòng từ A đến B và quay trở lại A mất thời
gian tổng cọng là 48 phút. Nếu nước sông không chảy thì ca nô đi chỉ mất 45 phút. Vận tốc của dòng
nước chảy là bao nhiêu?
A. 4,5km/h
B. 2,5km/h
(Đáp án đúng) C. 5km/h
D.
1,5km/h
Câu 5: Một chiếc thuyền đi ngược dòng sông 5km, đổ lại 30 phút rồi đi xuôi về nơi xuất phát. Thời gian
từ lúc xuất phát đến lúc về tới đích là 2h30phút. Vận tốc của thuyền khi chạy trong nước không chảy là
6km/h. Vận tốc của dòng nước là bao nhiêu?
A. 1,55km/h
B. 3,55km/h (Đáp án đúng) C. 2,45km/h
D.
4,45km/h
Câu 6: Một người đi xe máy chạy với vận tốc 60km/h đuổi theo một đoàn tàu đang chạy song song với
đường cái. Đoàn tàu dài 200m. Thời gian từ lúc người đó gặp đoàn tàu đến lúc vượt qua đoàn tàu là 25s.
Vận tốc của đoàn tàu là bao nhiêu?
A. 34,4km/h
B. 25,6km/h
C. 28,8km/h
(Đáp án đúng) D. 31,2km/h
CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
Câu 1: Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 8m/s thì tăng tốc và chuyển động nhanh dần đều, sau 16s
vận tốc của nó đạt được là 12m/s. Quảng đường mà ô tô đi được từ lúc tăng tốc đến khi vận tốc của nó
đạt 16m/s là bao nhiêu?
A. s = 256m
B. s = 64m (Đáp án đúng) C. s = 384m
D. s = 192m
Câu 2: (3.17)Một vật chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu là 18km/h, trong giây thứ 5 vật đi
được 5,9m. Gia tốc của vật là bao nhiêu?
2
2
2
2
A. a = 0,4m/s
(Đáp án đúng) B. a = 0,2m/s
C. a = 0,1m/s
D. a = 0,5m/s
Câu 3: Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 18km/h. Trong giây thứ 4 kể từ
lúc xét chuyển động vật đi được...
CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
Câu 1: Một vật chuyển động thẳng đều theo chiều dương của trục tọa độ. Gọi x(t) v(t) tọa độ
vận tốc của vật tại thời điểm t. Kết luận nào sau đây là đúng:
A. v(t) < 0 B. x(t) < 0 C. x(t) > 0 (Đáp án đúng) D.
v(t) > 0
Câu 2: Một ô tô chuyển động từ A đến B trên một đoạn đường thẳng mất khoảng thời gian là t. Biết vận
tốc ô đi trong nửa thời gian đầu 60km/h trong nửa thời gian cuối 40km/h. Vận tốc trung bình
của ô tô trên cả đoạn đường AB là bao nhiêu?
A. 48km/h B. 45km/h (Đáp án đúng) C. 50km/h D.
52km/h
Câu 3: Một chiến sỹ bắn thẳng một viên đạn pháo B40 vào một xe tăng của địch ch 200m. Khoảng
thời gian từ lúc bắn đến lúc nghe thấy tiếng đạn nổ khi trúng xe tăng 1s. Coi chuyn động của viên
đạn trong không khíchuyển động thẳng đều và vân tốc truyền âm trong không khí là 340m/s. Vận tốc
của viên đạn B40 bắn ra là bao nhiêu?
A. 330m/s (Đáp án đúng) B. 488m/s C. 380m/s D. 440m/s
Câu 4: Trên một đoạn sồng AB dài 7,5km. Một ca nô đi xuoi dòng từ A đến B và quay trở lại A mất thời
gian tổng cọng 48 phút. Nếu nước sông không chảy thì ca đi chỉ mất 45 phút. Vận tốc của dòng
nước chảy là bao nhiêu?
A. 4,5km/h B. 2,5km/h (Đáp án đúng) C. 5km/h D.
1,5km/h
Câu 5: Một chiếc thuyền đi ngược dòng sông 5km, đổ lại 30 phút rồi đi xuôi về nơi xuất phát. Thời gian
từ lúc xuất phát đến lúc về tới đích 2h30phút. Vận tốc của thuyền khi chạy trong nước không chảy
6km/h. Vận tốc của dòng nước là bao nhiêu?
A. 1,55km/h B. 3,55km/h (Đáp án đúng) C. 2,45km/h D.
4,45km/h
Câu 6: Một người đi xe máy chạy với vận tốc 60km/h đuổi theo một đoàn tàu đang chạy song song với
đường cái. Đoàn tàu dài 200m. Thời gian từ lúc người đó gặp đoàn tàu đến lúc vượt qua đoàn tàu là 25s.
Vận tốc của đoàn tàu là bao nhiêu?
A. 34,4km/h B. 25,6km/h C. 28,8km/h (Đáp án đúng) D. 31,2km/h
CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
Câu 1: Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 8m/s thì tăng tốc và chuyển động nhanh dần đều, sau 16s
vận tốc của đạt được 12m/s. Quảng đường ô đi được từ lúc tăng tốc đến khi vận tốc của
đạt 16m/s là bao nhiêu?
A. s = 256m B. s = 64m (Đáp án đúng) C. s = 384m D. s = 192m
Câu 2: (3.17)Một vật chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu là 18km/h, trong giây thứ 5 vật đi
được 5,9m. Gia tốc của vật là bao nhiêu?
A. a = 0,4m/s
2
(Đáp án đúng) B. a = 0,2m/s
2
C. a = 0,1m/s
2
D. a = 0,5m/s
2
Câu 3: Một ô chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 18km/h. Trong giây thứ 4 kể từ
lúc xét chuyển động vật đi được 12m. Quảng đường vật đi được sau 10s là bao nhiêu?
A. 250m B. 100m (Đáp án đúng) C. 150m D. 200m
Câu 4: Một vật chuyển động nhanh dần đều, trong giây thứ 4 vật đi ddược 5,5m, trong giây thứ 5 vật đi
được 6,5m. Vận tốc ban đầu cảu vật là bao nhiêu?
A. 0,5m/s (Đáp án đúng) B. 2m/s C. 1m/s D. 4m/s
Câu 5: Một vật chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 5m/s và gia tốc 0,5m/s
2
. Quảng đường
vật đ được trong giây thứ 2 là bao nhiêu?
A. 6,25m B. 5,25m C. 11m (Đáp án đúng) D. 5,75m
Câu 6: Một vật chuyển động nhanh dần đều, trong 4s đầu tiên vật đi được quảng đường 24m và trong 4s
tiếp theo vật đi được quảng đường 64m. Vận tốc ban đầu của vật là bao nhiêU?
A. v
o
= 1,5m/s B. v
o
= 2m/s (Đáp án đúng) C. v
o
= 1m/s D. v
o
=
1
bài tập ôn tập vật lí 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập ôn tập vật lí 10 - Người đăng: khuyen-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
bài tập ôn tập vật lí 10 9 10 33