Ktl-icon-tai-lieu

bài tập ôn thi đại học toán

Được đăng lên bởi Olive Sieu Nhan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 331 lần   |   Lượt tải: 3 lần
bài tập ôn thi đại học toán
LUYN THI ĐẠI HC MÔN TOÁN Thy Nguyn Chuyên đề: HÌNH HC KHÔNG GIAN THUN TÚY
Trung tâm luyn thi Ca Học Đường 0986 636 056
Bài tp rèn luyn
Bài 1. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A,
3AB a
, AC = a. Gọi I là đim trên BC
sao cho
1
2
BI IC
và H là trung đim ca AI. Biết rng
()SH ABC
và góc gia mt phng (SBC) và
(ABC) bng
0
60
. Tính khong ch :
a) t B đến mt phng (SHC).
b) t C đến mt phng (SAI).
Bài 2. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có đáy là tam giác đu cnh 2a, cnh bên bng 3a. Gi O làm
ca mặt đáy ABC.
a) Tính khong ch t O đến mt phng (SAB).
b) Gọi M, N là trung điểm ca AB, BC. Tính khong cách t O đến mt phng (SMN).
Bài 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nht vi AB = 2a, AD =
3a
. Biết tam giác SAB
đều và nm trong mt phng vuông góc vi đáy. Tính khoảng cách:
a) t A đến mt phng (SBC).
b) t A đến mt phng (SCD).
c) t A đến mt phng (SBD).
d) Gọi M là trung điểm ca AB. Tính khong cách t A đến (SCM), t A đến (SDM).
Bài 4. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA
(ABCD), SA = 2a.
a) Tính khong ch t A ti mt phng (SBC)
b) Tính khong cách t A ti mt phng (SBD)
Bài 5. ( ĐH khối B 2011)
Cho lăng trụ
1 1 1 1
ABCDABC D
, ABCD là hình ch nht, AB = a; AD = a
3
. Hình chiếu vuông góc ca
1
A
trên (ABCD) trùng vi giao điểm ca AC và BD. Tính khongch t
1
B
ti mt phng
.
Bài 6. Cho hình chóp đều S.ABC, đáy ABC có cạnh bng a, mt bên to với đáy góc α. Tính khoảng cách
t A ti mt phng (SBC).
Bài 7. Cho hình chóp S.ABC, SA = 3a, SA
(ABC), AB=2a,
0
120ABC
. Tính khong ch t A ti mt
phng (SBC).
Bài 8. (ĐH khối D 2009)
Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’, tam giác ABC vuông tại B, AB = a, AA’=2a, A’C=3a, M là trung
đim của A’C’, I là giao điểm của AM và A’C.Tính khoảng cách t A ti mt phng (IBC).
Bài 9. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B. BA=BC=a, AD = 2a,
()SA ABCD
,
2SA a
. CMR: Tam giác SCD vuông. Tính khong ch t H ti mt phng (SCD).
Bài 10. (ĐH khối D 2011)
Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, BA=3a, BC=4a, mt phng (SBC) vuông
góc vi mt phng (ABC). Biết
23SB a
và
0
30SBC
. Tính khong cách t B đến mt phng (SAC)
theo a.
Bài 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nht AB = a, AD = 2a, SA vuông góc vi mt
phng (ABCD), SA = a. Gi I là trung điểm ca SC. Tính khong cách t I ti (SBD).
bài tập ôn thi đại học toán - Trang 2
bài tập ôn thi đại học toán - Người đăng: Olive Sieu Nhan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bài tập ôn thi đại học toán 9 10 791