Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 620 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO TRẺ
Tên:………………………………
Ngày:…………………………….
1. Khoanh tròn những số nhỏ nhất

2. Khoanh tròn những con số lớn nhất

3. Điền những số thiếu vào ô trống

4. Khoanh tròn con số lớn nhất trong mỗi phần

5. Vẽ vòng tròn bao quanh mỗi loài động vật

6. Khoanh tròn con số đúng

7. Làm phép cộng

...
BÀI TẬP PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO TRẺ
Tên:………………………………
Ngày:…………………………….
1. Khoanh tròn những số nhỏ nhất
2. Khoanh tròn những con số lớn nhất
3. Điền những số thiếu vào ô trống
Bài tập phát triển tư duy cho trẻ - Trang 2
Bài tập phát triển tư duy cho trẻ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập phát triển tư duy cho trẻ 9 10 987