Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1795 lần   |   Lượt tải: 13 lần
BÀI TẬP QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN
Bài 1: (trang 36) Lực lượng bán hàng của doanh nghiệp gồm 20 nhân viên bán trên
phạm vi toàn quốc. Dựa vào các dữ liệu sau, anh (chị) hãy xác định xem qui mô của
lực lượng bán trên có hợp lý không?
1. Những người bán được nghỉ 5 tuần lễ, 2 tuần để đào tạo và một tuần ở nơi
triển lãm. Mặt khác để đề phòng những lý do bất khả kháng, người ta dành 1 tuần dự
trữ.
2. Theo qui định mỗi tuần được nghỉ 2 ngày (thứ bảy và chủ nhật), thứ hai dành
cho công việc hành chính: Họp nhóm, khởi thảo báo cáo, hẹn gặp khách hàng...
3. Tính đến sự phân tán của khách hàng, trưởng bộ phận bán hàng đánh giá công
việc của mỗi người bán như sau:
- Làm việc 9 giờ mỗi ngày trong đó 2 giờ không gắn trực tiếp với việc bán hàng
(điện thoại, ăn uống, khởi thảo báo cáo ngày...).
- Hành trình di chuyển khoảng 25.000 km mỗi năm với tốc độ trung bình là
40km/giờ.
4. Thời gian trung bình của mỗi lần gặp gỡ được đánh giá là 1 giờ 30 phút.
5. Trưởng bộ phận bán hàng đã tiến hành nghiên cứu và phân loại 1.600 khách
hàng theo phương pháp A,B,C thành 3 loại: A chiếm 10%, B chiếm 40%, C chiếm
50% và ông ta muốn rằng:
- Khách hàng A được gặp gỡ 20 lần mỗi năm.
- Khách hàng B được gặp gỡ 15 lần mỗi năm.
- Khách hàng C được gặp gỡ 5 lần mỗi năm.
Mặt khác, ông ta đánh giá có 600 khách hàng tiềm năng và sẽ được gặp gỡ một
lần của năm.
Không vì cần 1305 h / người ( ko kể thời gian di chuyển) trong khi mỗi người chỉ
có 1204 h
Bài 2: Công ty X mong muốn tổ chức một chiến dịch khuyến mãi trong tháng 3 về sản
phẩm mới của công ty được bán với giá 500 usd. Ba nhân viên bán liên quan đến chiến
dịch này nhận được mỗi người 1 khoản lương cố định hàng tháng là 3000 usd ngoài ra
còn được hưởng 5% hoa hồng tính trên doanh thu thực hiện được. Những khoản chi
cho tổ chức và quản lý của công ty được tính toán là 60% tiền lương phải trả. Biết tỷ lệ
lãi gộp là 40%.
Trưởng bộ phận bán hàng đã dự tính những chi phí cần thiết để tổ chức chiến dịch này
bao gồm:
+ Chi phí biến đổi khác chiếm 7% của doanh số bán.
+ Chi phí cố định khác là 16 250 usd.
Yêu cầu:
1/ Xác định số lượng sản phẩm bán để đảm bảo hoà vốn cho chiến dịch này.
Doanh thu hòa vốn là 30764=> sản phẩm hòa vốn là 62 sản phẩm
2/ Đâu là mục tiêu của việc bán (Qb) mà công ty phải xác định cho mỗi nhân viên
để đạt được mức lợi nhuận là 30 000 usd trong tháng thực hiện chiến dịch.
DT-CP=LN => doanh thu để có mức lợi nhuận là 30000 là 66606,9 => là 134
sản phẩm, mỗi nhân viên bán 45 sản phẩm

Bài 3: Lực lượng bán hàng của một công ty ...
BÀI TẬP QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN
Bài 1: (trang 36) Lực lượng bán hàng của doanh nghiệp gồm 20 nhân viên bán trên
phạm vi toàn quốc. Dựa vào các dữ liệu sau, anh (chị) hãy xác định xem qui mô của
lực lượng bán trên có hợp lý không?
1. Những người bán được nghỉ 5 tuần lễ, 2 tuần để đào tạo và một tuần ở nơi
triển lãm. Mặt khác để đề phòng những lý do bất khả kháng, người ta dành 1 tuần dự
trữ.
2. Theo qui định mỗi tuần được nghỉ 2 ngày (thứ bảy và chủ nhật), thứ hai dành
cho công việc hành chính: Họp nhóm, khởi thảo báo cáo, hẹn gặp khách hàng...
3. Tính đến sự phân tán của khách hàng, trưởng bộ phận bán hàng đánh giá công
việc của mỗi người bán như sau:
- Làm việc 9 giờ mỗi ngày trong đó 2 giờ không gắn trực tiếp với việc bán hàng
(điện thoại, ăn uống, khởi thảo báo cáo ngày...).
- Hành trình di chuyển khoảng 25.000 km mỗi năm với tốc độ trung bình là
40km/giờ.
4. Thời gian trung bình của mỗi lần gặp gỡ được đánh giá là 1 giờ 30 phút.
5. Trưởng bộ phận bán hàng đã tiến hành nghiên cứu và phân loại 1.600 khách
hàng theo phương pháp A,B,C thành 3 loại: A chiếm 10%, B chiếm 40%, C chiếm
50% và ông ta muốn rằng:
- Khách hàng A được gặp gỡ 20 lần mỗi năm.
- Khách hàng B được gặp gỡ 15 lần mỗi năm.
- Khách hàng C được gặp gỡ 5 lần mỗi năm.
Mặt khác, ông ta đánh giá có 600 khách hàng tiềm năng và sẽ được gặp gỡ một
lần của năm.
Không vì cần 1305 h / người ( ko kể thời gian di chuyển) trong khi mỗi người chỉ
có 1204 h
Bài 2: Công ty X mong muốn tổ chức một chiến dịch khuyến mãi trong tháng 3 về sản
phẩm mới của công ty được bán với giá 500 usd. Ba nhân viên bán liên quan đến chiến
dịch này nhận được mỗi người 1 khoản lương cố định hàng tháng là 3000 usd ngoài ra
còn được hưởng 5% hoa hồng tính trên doanh thu thực hiện được. Những khoản chi
cho tổ chức và quản lý của công ty được tính toán là 60% tiền lương phải trả. Biết tỷ lệ
lãi gộp là 40%.
Trưởng bộ phận bán hàng đã dự tính những chi phí cần thiết để tổ chức chiến dịch này
bao gồm:
+ Chi phí biến đổi khác chiếm 7% của doanh số bán.
+ Chi phí cố định khác là 16 250 usd.
Yêu cầu:
1/ Xác định số lượng sản phẩm bán để đảm bảo hoà vốn cho chiến dịch này.
Doanh thu hòa vốn là 30764=> sản phẩm hòa vốn là 62 sản phẩm
2/ Đâu là mục tiêu của việc bán (Qb) mà công ty phải xác định cho mỗi nhân viên
để đạt được mức lợi nhuận là 30 000 usd trong tháng thực hiện chiến dịch.
DT-CP=LN => doanh thu để có mức lợi nhuận là 30000 là 66606,9 => là 134
sản phẩm, mỗi nhân viên bán 45 sản phẩm
BÀI TẬP QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN - Trang 2
BÀI TẬP QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÀI TẬP QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN 9 10 721