Ktl-icon-tai-lieu

bài tập toán A1

Được đăng lên bởi Nhân Nguyễn
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1038 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài Tập Toán ĐH A1 và C1

Đề 111:
Câu 1: Cho F(x)=
Bài Tp Toán ĐH A1 và C1
Đề 111:
Câu 1: Cho F(x)=



. Tính F’(x)
A.


B.


C.


   

D.

Câu 2: Tính phân suy rng loi 1:



A. B.
B.
D.
Câu 3: Xét s hi t ca 2 tính phân sau:




A. I hi t và J phân k B. I và J cùng hi t
C. I phân k và J hi t D. I và J cùng phân k
Câu 4: Tính th tích V ca vt th tròn xoay do hình hc phng
gii hn bởi các đường sau quay quanh Ox:


A. V= 2n B. V= 3n
C. V= 4n D. V= n
bài tập toán A1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập toán A1 - Người đăng: Nhân Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
bài tập toán A1 9 10 636