Ktl-icon-tai-lieu

bài thảo luận quan hệ lao động

Được đăng lên bởi Hong Anh
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1125 lần   |   Lượt tải: 0 lần
n: Quan hệ lao động

Mô

LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay, đình công đang là một trong những vấn đề nóng bỏng và là một hiện
tượng quan hệ lao động tự nhiên trong nền kinh tế thị trường. Nó biểu hiện một sự
bế tắc trong quan hệ lao động , khi có sự xung đột về quyền và lợi ích giữa người
lao động và người sử dụng lao động mà sự xung đột này không được giải quyết kịp
thời. Bản chất của đình công thường thay đổi và phát triển cũng với sự phát triển
của xã hội trong các giai đoạn khác nhau của quá trình phát triển. Việt Nam là
quốc gia đang trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
pháp luật lao động chưa đạt được độ chặt chẽ cần thiết và đang trong quá trình
hoàn thiện, hoạt động của hệ thống thanh tra lao động tuy có những tiến bộ rõ rệt
trong thời gian qua song tính hiệu quả của nó vẫn chưa được như mong muốn nên
việc bế tắc trong quan hệ lao động dẫn đến đình công gần như là một vấn đề hiển
nhiên. Đình công là vấn đề hết sức phức tạp và nhạy cảm, tác động lớn tới nhiều
lĩnh vực của đời sống như kinh tế, văn hóa, chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã
hội…Ở Việt Nam, hiện tượng đình công đã xuất hiện từ rất lâu và diễn ra ngày
càng phổ biến trong thời gian gần đây. Chính vì vậy, nhóm 01 chúng em xin trình
bày đề tài:
Đình công, giải quyết đình công và liên hệ thực tế tại Việt Nam
Để có thế nhận diện một cách sâu sắc hơn về đình công, về trình tự giải quyết
đình công, cùng tìm hiểu về thực trạng đình công tại Việt Nam trong thời gian vừa
qua, đồng thời nghiên cứu những nguyên nhân gây ra hiện tượng để cùng tìm giải
pháp hạn chế và khắc phục đình công và những ảnh hưởng của nó tới kinh tế chính trị quốc gia.

Nhóm 01

1

n: Quan hệ lao động

Mô

Bài thảo luận gồm có hai chương:
Chương 1: Đình công và giải quyết đình công
Chương 2: Liên hệ thực tế tại Việt Nam
Bài thảo luận được hoàn thành dưới sự hướng dẫn của cô Nguyễn Thị Minh
Nhàn và thầy Tạ Huy Hùng.
Mặc dù đã rất cố gắng để thực hiện và hoàn thiện đề tài nhưng không thể tránh
khỏi những thiếu sót, vậy nhóm chúng em rất mong được sự góp ý của thầy, cô để
đề tài được hoàn thiện hơn.

CHƯƠNG 1: ĐÌNH CÔNG VÀ GIẢI QUYẾT ĐÌNH CÔNG
Đình công

1.1.

Khái niệm đình công

1.1.1.

Đình công là một bộ phận, một giai đoạn của quá trình giải quyết tranh chấp
lao động, tập thể lao động chỉ được tiến hành đình công sau khi vụ tranh chấp lao
động tập thể đã được hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh giải quyết nhưng tập thể
lao động vẫn không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài lao động.
ILO nhận định...
n: Quan hệ lao động
L I M Đ U
Hiện nay, đình công đang một trong những vấn đề nóng bỏng là một hiện
tượng quan hệ lao động tự nhiên trong nền kinh tế thị trường. biểu hiện một s
bế tắc trong quan hệ lao động , khi sự xung đột về quyền lợi ích giữa người
lao động và người sử dụng lao động mà sự xung đột này không được giải quyết kịp
thời. Bản chất của đình công thường thay đổi phát triển cũng với sự phát triển
của hội trong các giai đoạn khác nhau của quá trình phát triển. Việt Nam
quốc gia đang trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
pháp luật lao động chưa đạt được độ chặt chẽ cần thiết đang trong quá trình
hoàn thiện, hoạt động của hệ thống thanh tra lao động tuy những tiến bộ rệt
trong thời gian qua song tính hiệu quả của vẫn chưa được như mong muốn nên
việc bế tắc trong quan hệ lao động dẫn đến đình công gần như một vấn đề hiển
nhiên. Đình công vấn đề hết sức phức tạp nhạy cảm, tác động lớn tới nhiều
lĩnh vực của đời sống như kinh tế, văn hóa, chính trị, an ninh trật tự, an toàn
hội…Ở Việt Nam, hiện tượng đình công đã xuất hiện từ rất lâu diễn ra ngày
càng phổ biến trong thời gian gần đây. Chính vậy, nhóm 01 chúng em xin trình
bày đề tài:
Đình công, giải quyết đình công và liên hệ thực tế tại Việt Nam
Để thế nhận diện một cách sâu sắc hơn về đình công, về trình tự giải quyết
đình công, cùng tìm hiểu về thực trạng đình công tại Việt Nam trong thời gian vừa
qua, đồng thời nghiên cứu những nguyên nhân gây ra hiện tượng để cùng tìm giải
pháp hạn chế khắc phục đình công những ảnh hưởng của tới kinh tế -
chính trị quốc gia.
Nhóm 01 1
bài thảo luận quan hệ lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài thảo luận quan hệ lao động - Người đăng: Hong Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
bài thảo luận quan hệ lao động 9 10 765