Ktl-icon-tai-lieu

Bài Thu Hoạch

Được đăng lên bởi 2930-thien
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 14350 lần   |   Lượt tải: 13 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ MỸ THO

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
MODULE TH 34: CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TIỂU HỌC
Họ và tên : Lê Quốc Thiện
Chức vụ : Giáo viên
Dạy lớp: Thể dục K2, K4, K5
Qua module TH 34 công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học, anh (chị) học tập
được những nội dung gì?
Tiểu học là bậc nền tảng, là nền móng cho hệ thống giáo dục, đặt cơ sở ban
đầu cho sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh sau này. Đối với học
sinh tiểu học, hoạt động trong nhà trường là chủ đạo, nhà trường là nơi tổ chức
các hoạt động chuyên biệt, là nơi giáo dục trẻ theo mục tiêu giáo dục của bậc
học. Bởi vậy nhà trường là nơi diễn ra cuộc sống của trẻ, là nơi trẻ bộc lộ khả
năng, năng lực, nhân cách một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.
1. Vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp:
- Giáo viên chủ nhiệm lớp được thay mặt hiệu trưởng quản lí và giúp lớp tổ
chức học tập, rèn luyện đạt mục tiêu đào tạo, giáo viên chủ nhiệm vừa đóng vai
quản lí hành chính nhà nước, vừa đóng vai trò người thầy giáo, đồng thời còn
đóng vai trò người đại diện cho quyền lợi của tập thể lớp.
- Là người chủ chốt của trường làm công tác giáo dục học sinh.
- Nắm chắc tư tưởng, tinh thần thái độ và kết quả học tập, rèn luyện của học
sinh, phối hợp với gia đình và đoàn thể để giúp đỡ, cảm hóa học sinh trong rèn
luyện để trở thành người tốt cho xã hội.
- Giáo viên chủ nhiệm có vai trò rất lớn trong việc nâng cao chất lượng cũng
như hình thành nhân cách cho học sinh. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm khi
tham gia công tác giáo dục không chỉ là nắm được những chỉ số của quản lí
hành chính đơn thuần như tên, tuổi, số lượng, hoàn cảnh gia đình của học sinh,
trình độ học sinh về học lực, hạnh kiểm mà còn phải dự báo xu hướng, tổ chức
giáo dục, dạy học phù hợp điều kiện khả năng của từng học sinh.
2. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp:
- Giảng dạy các bộ môn, tổ chức giáo dục rèn luyện học sinh.
- Học tập, nâng cao sự hiểu biết, đạt trình độ chuẩn, phấn đấu đạt trên chuẩn.
- Nêu cao các phẩm chất trong công tác giáo dục học sinh:
+ Gần gũi yêu thương, tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh, an tâm
với nghề dạy học ở tiểu học.
+ Có ý thức trách nhiệm, tinh thần khắc phục khó khăn, tận tụy sáng tạo
trong lao động sư phạm.
+ Gắn bó mật thiết với tập thể sư phạm và cộng đồng.

+ Sống giản dị, lành mạnh, trung hậu, bao dung, vui tươi, cởi mở. Có tác
phong mẫu mực.
+ Ham hiểu biế...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ MỸ THO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ
BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
MODULE TH 34: CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TIỂU HỌC
Họ và tên : Lê Quốc Thiện
Chức vụ : Giáo viên
Dạy lớp: Thể dục K2, K4, K5
Qua module TH 34 công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học, anh (chị) học tập
được những nội dung gì?
Tiểu học là bậc nền tảng, là nền móng cho hệ thống giáo dục, đặt cơ sở ban
đầu cho sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh sau này. Đối với học
sinh tiểu học, hoạt động trong nhà trường là chủ đạo, nhà trường là nơi tổ chức
các hoạt động chuyên biệt, là nơi giáo dục trẻ theo mục tiêu giáo dục của bậc
học. Bởi vậy nhà trường là nơi diễn ra cuộc sống của trẻ, là nơi trẻ bộc lộ khả
năng, năng lực, nhân cách một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.
1. Vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp:
- Giáo viên chủ nhiệm lớp được thay mặt hiệu trưởng quản lí và giúp lớp tổ
chức học tập, rèn luyện đạt mục tiêu đào tạo, giáo viên chủ nhiệm vừa đóng vai
quản lí hành chính nhà nước, vừa đóng vai trò người thầy giáo, đồng thời còn
đóng vai trò người đại diện cho quyền lợi của tập thể lớp.
- Là người chủ chốt của trường làm công tác giáo dục học sinh.
- Nắm chắc tư tưởng, tinh thần thái độ và kết quả học tập, rèn luyện của học
sinh, phối hợp với gia đình và đoàn thể để giúp đỡ, cảm hóa học sinh trong rèn
luyện để trở thành người tốt cho xã hội.
- Giáo viên chủ nhiệm có vai trò rất lớn trong việc nâng cao chất lượng cũng
như hình thành nhân cách cho học sinh. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm khi
tham gia công tác giáo dục không chỉ là nắm được những chỉ số của quản lí
hành chính đơn thuần như tên, tuổi, số lượng, hoàn cảnh gia đình của học sinh,
trình độ học sinh về học lực, hạnh kiểm mà còn phải dự báo xu hướng, tổ chức
giáo dục, dạy học phù hợp điều kiện khả năng của từng học sinh.
2. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp:
- Giảng dạy các bộ môn, tổ chức giáo dục rèn luyện học sinh.
- Học tập,ng cao shiu biết, đạt tnh đchuẩn, phấn đấu đạt tn chuẩn.
- Nêu cao các phẩm chất trong công tác giáo dục học sinh:
+ Gần gũi yêu thương, tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh, an tâm
với nghề dạy học ở tiểu học.
+ Có ý thức trách nhiệm, tinh thần khắc phục khó khăn, tận tụy sáng tạo
trong lao động sư phạm.
+ Gắn bó mật thiết với tập thể sư phạm và cộng đồng.
Bài Thu Hoạch - Trang 2
Bài Thu Hoạch - Người đăng: 2930-thien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài Thu Hoạch 9 10 580