Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Được đăng lên bởi thamgialoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN GIA LỘC
TRƯỜNG TH TOÀN THẮNG

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC: 2015-2016
Họ và tên
: PHẠM THỊ THẮM
Nhiệm vụ được giao: Dạy + chủ nhiệm lớp 2C
MODULE TH 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÂM LÍ HỌC DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC
Thời gian báo cáo: 29 – 10 - 2015
1/ Tâm lí học về sự phát triển trí tuệ học sinh tiểu học:
a/ Khái niệm trí tuệ:
- Trí tuệ là vấn đề phức tạp của cả Triết học, Tâm lí học và Giáo dục học. Ở đây,
chỉ xem xét trí tuệ dưới góc độ Tâm lí học và Giáo dục học. Cũng như nhiều khái
niệm vốn có còn mang nặng màu sắc “đời sống”, thuật ngữ “trí tuệ” cũng được
hiểu theo nhiều cách khác nhau.
- Trí tuệ biểu hiện ra nhiều mặt và liên quan đến nhiều hiện tượng tâm lí khác nhau.
Trí tuệ có thể biểu hiện ở mặt nhận thức như nhanh biết, nhanh hiểu, mau nhớ hoặc
biết suy xét, tìm ra nhanh các quy luật, có óc tưởng tượng phong phú, hình dung
ngay và đúng điều người khác nói, đến hành động nhanh trí, sáng tạo tháo vát, linh
hoạt; đến các phẩm chất: óc tò mò, lòng say mê, sự kiên trì miệt mài.
b/ Những đặc điểm của trí tuệ:
- Nhận thức được đặc điểm bản chất của tình huống mới do người khác đưa ra hoặc
tự mình nêu ra vấn đề cần giải quyết.
- Sáng tạo công cụ mới, phương pháp mới, cách thức mới, phù hợp với hoàn hoàn
cảnh mới (tất nhiên trên cơ sở những tri thức và kinh nghiệm tiếp thu được trước
đó). Do đó, trí tuệ không chỉ bộc lộ qua nhận thức mà qua cả hành động. Đa số các
hành động đều được tổ chức trong óc trước khi đưa vào thực hiện.
c/ Một vấn đề về hình thành trí tuệ:
- Thực chất của việc hình thành trí tuệ là phát triển năng lực suy nghĩ, sáng tạo mà
bước đầu là nhận thức “bài toán”, giải các “bài toán” thực tiễn ở các mức độ khác
nhau.
- Việc hình thành và phát triển trí tuệ phải được tiến hành thường xuyên, liên tục,
thống nhất và có hệ thống đặc biệt khi trẻ em ở tiểu học.
- Hình thành và phát triển trí tuệ không tách rời việc rèn luyện năng lực quan sát,
phát triển trí nhớ.
- Hình thành trí tuệ phải đi song song với việc giáo dục tình cảm đẹp, rèn luyện ý
chí và bồi dưỡng những phẩm chất khác của nhân cách.
- Muốn hình thành trí tuệ cho trẻ em, đặc biệt ở bậc Tiểu học, cần phải thay đổi cấu
trúc, nội dung tài liệu dạy học. Trong dạy học nếu nội dung còn là những trí tuệ cũ,

có tính chất kinh nghiệm chủ nghĩa thì dù phương pháp giảng dạy có được đổi mới,
thì cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ của học sinh. Phải xây dựng nội
dung dạy học sao cho nó không phải “thích nghi” với trình độ sẵn có của trẻ, mà
đòi hỏi trẻ phải c...
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN GIA LỘC
TRƯỜNG TH TOÀN THẮNG
BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC: 2015-2016
Họ và tên : PHẠM THỊ THẮM
Nhiệm vụ được giao: Dạy + chủ nhiệm lớp 2C
MODULE TH 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÂM LÍ HỌC DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC
Thời gian báo cáo: 29 – 10 - 2015
1/ Tâm lí học về sự phát triển trí tuệ học sinh tiểu học:
a/ Khái niệm trí tuệ:
- Trí tuệ là vấn đề phức tạp của cả Triết học, Tâm lí học và Giáo dục học. Ở đây,
chỉ xem xét trí tuệ dưới góc độ Tâm lí học và Giáo dục học. Cũng như nhiều khái
niệm vốn có còn mang nặng màu sắc “đời sống”, thuật ngữ “trí tuệ” cũng được
hiểu theo nhiều cách khác nhau.
- Trí tuệ biểu hiện ra nhiều mặt và liên quan đến nhiều hiện tượng tâm lí khác nhau.
Trí tuệ có thể biểu hiện ở mặt nhận thức như nhanh biết, nhanh hiểu, mau nhớ hoặc
biết suy xét, tìm ra nhanh các quy luật, có óc tưởng tượng phong phú, hình dung
ngay và đúng điều người khác nói, đến hành động nhanh trí, sáng tạo tháo vát, linh
hoạt; đến các phẩm chất: óc tò mò, lòng say mê, sự kiên trì miệt mài.
b/ Những đặc điểm của trí tuệ:
- Nhận thức được đặc điểm bản chất của tình huống mới do người khác đưa ra hoặc
tự mình nêu ra vấn đề cần giải quyết.
- Sáng tạo công cụ mới, phương pháp mới, cách thức mới, phù hợp với hoàn hoàn
cảnh mới (tất nhiên trên cơ sở những tri thức và kinh nghiệm tiếp thu được trước
đó). Do đó, trí tuệ không chỉ bộc lộ qua nhận thức mà qua cả hành động. Đa số các
hành động đều được tổ chức trong óc trước khi đưa vào thực hiện.
c/ Một vấn đề về hình thành trí tuệ:
- Thực chất của việc hình thành trí tuệ là phát triển năng lực suy nghĩ, sáng tạo mà
bước đầu là nhận thức “bài toán”, giải các “bài toán” thực tiễn ở các mức độ khác
nhau.
- Việc hình thành và phát triển trí tuệ phải được tiến hành thường xuyên, liên tục,
thống nhất và có hệ thống đặc biệt khi trẻ em ở tiểu học.
- Hình thành và phát triển trí tuệ không tách rời việc rèn luyện năng lực quan sát,
phát triển trí nhớ.
- Hình thành trí tuệ phải đi song song với việc giáo dục tình cảm đẹp, rèn luyện ý
chí và bồi dưỡng những phẩm chất khác của nhân cách.
- Muốn hình thành trí tuệ cho trẻ em, đặc biệt ở bậc Tiểu học, cần phải thay đổi cấu
trúc, nội dung tài liệu dạy học. Trong dạy học nếu nội dung còn là những trí tuệ cũ,
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Trang 2
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Người đăng: thamgialoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên 9 10 569