Ktl-icon-tai-lieu

Bài thuyết trình công tác chủ nhiệm lớp

Được đăng lên bởi Miriki Chi
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1044 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI THUYẾT TRÌNH VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP.
ĐỀ TÀI:
" NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN CHO HỌC SINH
THÔNG QUA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP."
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Tầm quan trọng và ý nghĩa của đề tài: Tầm Thế kỷ XXI là thế kỷ của khoa học
công nghệ, giáo dục và nhân văn. Thế kỷ cần có những con người hoàn thiện về mọi
mặt, biết làm chủ xã hội, thích ứng được với mọi hoàn cảnh trong xã hội. Để có được
những con người đủ phẩm chất, năng lực vững bước trong thế kỷ XXI thì đòi hỏi
người giáo viên Tiểu học, người " xây" " Bậc học nền tảng" của giáo dục phải biết
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, một trong những công tác không thể thiếu
của người giáo viên trong giảng dạy, giáo dục là làm công tác chủ nhiệm giỏi.
Trong mỗi giờ học, học sinh muốn lĩnh hội được tri thức tốt thì việc giữ nề nếp
là yếu tố ảnh hưởng tích cực nhất. Cũng từ yếu tố này học sinh mới say mê, hứng thú
tiếp thu bài một cách chủ động, sáng tạo.
Phải dạy đủ các môn học nên giáo viên tiểu học luôn gắn liền với công tác chủ
nhiệm lớp theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.
Làm công tác chủ nhiệm lớp không phải là một công việc dễ. Bởi công tác chủ
nhiệm hội tụ đủ cả kĩ năng sư phạm, khả năng nắm bắt tâm lý học sinh và phương
pháp giảng dạy học sinh tiểu học. có khi giáo viên đóng vai trò như người mẹ, có khi
như người chị, có khi chỉ như người bạn của các em. Làm công tác chủ nhiệm làm
thế nào để tạo cho các em có hứng thú khi đến trường, các em ham học và học đạt
hiệu quả cao. Điều đó luôn thôi thúc tôi cố gắng bằng mọi nỗ lực nắm bắt ở các em và
đưa hết khả năng của bản thân để đạt được mong muốn.
Qua nhiều năm tôi được phân công làm chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5 tại trường
Tiểu học Lê Văn Thọ, lúc đầu tôi thấy việc rèn nề nếp cho học sinh của các giáo viên
1

nói chung là chưa được tốt, nhất là vào dự giờ thăm lớp, việc quản lý học sinh từ lời
nói đến cách đối xử của giáo viên...chưa thực sự chuẩn mực khiến "Tâm" của người
giáo viên trong tôi trăn trở, suy nghĩ. Hơn nữa, trong giai đoạn hiện nay, việc quản lý,
giảng dạy học sinh của giáo viên là vấn đề "nhạy cảm". Chỉ cần một sơ suất nhỏ của
giáo viên sẽ dẫn đến hậu quả khó lường.
Trải qua 19 năm giảng dạy, nhất là 3 năm gần đây, bản thân tôi mạnh dạn chọn
đề tài này trao đổi với các đồng nghiệp để cùng nhau tham khảo

về công tác chủ

nhiệm lớp trong buổi thuyết trình .
PHẦN II. NỘI DUNG
1. Một số vấn đề về công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học:
1.1. Mỗi lớp ở tiểu học có một giáo viên vừa làm công tác, vừa làm công tác
chủ nhiệm lớp ( T...
BÀI THUYẾT TRÌNH VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP.
ĐỀ TÀI:
" NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN CHO HỌC SINH
THÔNG QUA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP."
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Tầm quan trọng và ý nghĩa của đề tài: Tầm Thế kỷ XXI thế kỷ của khoa học
công nghệ, giáo dục nhân văn. Thế kỷ cần những con người hoàn thiện về mọi
mặt, biết làm chủ hội, thích ứng được với mọi hoàn cảnh trong hội. Để được
những con người đủ phẩm chất, năng lực vững bước trong thế kỷ XXI thì đòi hỏi
người giáo viên Tiểu học, người " xây" " Bậc học nền tảng" của giáo dục phải biết
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, một trong những công tác không thể thiếu
của người giáo viên trong giảng dạy, giáo dục là làm công tác chủ nhiệm giỏi.
Trong mỗi giờ học, học sinh muốn lĩnh hội được tri thức tốt thì việc giữ nề nếp
yếu tố ảnh hưởng tích cực nhất. Cũng từ yếu tố này học sinh mới say mê, hứng thú
tiếp thu bài một cách chủ động, sáng tạo.
Phải dạy đủ các môn học nên giáo viên tiểu học luôn gắn liền với công tác chủ
nhiệm lớp theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.
Làm công tác chủ nhiệm lớp không phải là một công việc dễ. Bởi công tác chủ
nhiệm hội tụ đủ cả năng sư phạm, khả năng nắm bắt tâm học sinh phương
pháp giảng dạy học sinh tiểu học. khi giáo viên đóng vai trò như người mẹ, khi
như người chị, khi chỉ như người bạn của c em. Làm công tác chủ nhiệm làm
thế nào để tạo cho c em hứng thú khi đến trường, các em ham học học đạt
hiệu quả cao. Điều đó luôn thôi thúc tôi cố gắng bằng mọi nỗ lực nắm bắt ở các em và
đưa hết khả năng của bản thân để đạt được mong muốn.
Qua nhiều năm tôi được phân công làm chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5 tại trường
Tiểu học Văn Thọ, lúc đầu tôi thấy việc rèn nề nếp cho học sinh của các giáo viên
1
Bài thuyết trình công tác chủ nhiệm lớp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thuyết trình công tác chủ nhiệm lớp - Người đăng: Miriki Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài thuyết trình công tác chủ nhiệm lớp 9 10 880