Ktl-icon-tai-lieu

bài thuyết trình gis

Được đăng lên bởi Nhutckot Pham
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 548 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM
Bài thuyết trình môn
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ(GIS)
Giảng viên: LÊ MINH VĨNH
Nhóm 6:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Phạm Mnh Nhựt
Phan Huỳnh Như
Trần Thị Yến Nhi
Võ Ngô Ái Nhân
Đặng Quốc Đạt
Ngô Phan Hồng Ngọc Trai
Huỳnh Võ Ngọc Bích

Phần 1 câu hỏi l.thuyết
I. Câu 1
a. Việt BẢn Đồ là gì?
Việt bản đồ là hệ thống bản đồ điện tử do người Việt tạo ra nhằm giúp cho người dùng sử
dụng các dịch vụ trên Bản Đồ. Hệ thống cung cấp thông tin Bản Đồ hành chính của 63 tỉnh thành
Việt Nam với nhiều tỷ lệ bản đồ phóng to thu nhỏ tương ứng. Bản đồ có đầy đủ các lớp bản đồ hành
chính, ranh giới hành chính, ủy ban các cấp, thủy hệ, dân cư,... Cùng với các công cụ dể nhìn, tiện
lợi giúp cho việc sử dung dễ dàng, nhanh chóng.
Các thông tin hệ thống luôn được cập nhật mới nhất giúp cho người xem dễ tra cứu.
Mô tả hoạt đông?:
Ví dụ minh họa: tính đoạn đường đi từ địa chỉ: 33 đường số 9, phường linh trung, quận
thủ đức, thành phố hồ chí minh (A) đến 387 đường lê văn sỹ, phường 2, quận tân bình,
thành phố hồ chí minh (B)
Vào trang web 
Chọn tìm đường rồi nhập địa chỉ A, B

b. Ứng dụng của việt bản đồ?
 Xem thông tin trên bản đồ
Tìm địa chỉ: tìm kiếm tất cả các địa điểm trên Việt Nam.
Tìm bản đồ hành chính các cấp: tìm tỉnh thành, quận huyện,... Trên đất nước Việt Nam.
Tìm tên đường , tìm giao lộ: tìm địa điểm như tên đường, giao lộ.
Tìm địa danh: xem thông tin và tìm kiếm địa danh đó.





Tìm đường, lộ trình và các dịch vụ hỗ trợ cả trang web và điện thoại di động.
MAPS API: Đây là dịch vụ cho người dùng có thể tích hợp chỉnh sửa, cập nhập, chồng xếp,
khoanh vùng, tìm địa điểm, đánh dấu vị trí,tình trạng giao thông và tạo ứng dụng loi cuốn thu
hút trên trang cá nhân của mình thông qua lớp dữ liệu bản đồ có sẵn....(Lưu ý là nó chỉ lưu lại
trên trang cá nhân chứ không làm thay đổi dữ liệu góc)
DỊCH VỤ HỖ TRỢ DANH NGHIỆP: Là ứng dụng hỗ trợ danh nghiệp quảng cáo thông tin
về vị trí, thông tin sản phẩm, dịch vụ....mà các công ty danh nghiệp đang đang muốn quản cáo
sản phẩn của mình ở một khu vực nào đó..... Các danh nghiệp có thể chỉnh sửa cập nhật thông
tin một cách chính xác nhanh chóng đến người dùng.....Đối với người dùng thì có thể ứng
dụng nó vào việc tìm vị trí cũng như đường đi đến sản phẩm đó một cách nhanh chóng ít tốn
thời
gian
và
chi
phí.....

II. Câu 2
a. .Phần mềm argis desktop là gì(phần này là giới thiệu về gis)
Sản phẩm viện nghiên cứu ESRI, là phần mềm hoàn thiện nhất thực hiện nhiều chức năng gồm

1. Ar...
Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM
Bài thuyết trình môn
H THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ(GIS)
Ging viên: LÊ MINH VĨNH
Nhóm 6:
1. Phm Mnh Nht
2. Phan Huỳnh Như
3. Trn Th Yến Nhi
4. Võ Ngô Ái Nhân
5. Đặng Quốc Đạt
6. Ngô Phan Hng Ngc Trai
7. Hunh Võ Ngc Bích
Phn 1 câu hi l.thuyết
I. Câu 1
a. Vit BẢn Đồ là gì?
Vit bản đồ là h thng bản đồ điện t do người Vit to ra nhằm giúp cho người dùng s
dng các dch v trên Bản Đồ. H thng cung cp thông tin Bản Đồ hành chính ca 63 tnh thành
Vit Nam vi nhiu t l bản đồ phóng to thu nh tương ứng. Bản đồ có đầy đủ các lp bản đồ hành
chính, ranh gii hành chính, y ban các cp, thy hệ, dân cư,... Cùng với các công c d nhìn, tin
li giúp cho vic s dung d dàng, nhanh chóng.
Các thông tin h thống luôn được cp nht mi nht giúp cho người xem d tra cu.
Mô t hoạt đông?:
Ví d minh họa: tính đoạn đường đi từ địa chỉ: 33 đường s 9, phường linh trung, qun
th đức, thành ph h chí minh (A) đến 387 đường lê văn sỹ, phường 2, qun tân bình,
thành ph h chí minh (B)
Vào trang web www.vietbando.com
Chọn tìm đường ri nhập địa ch A, B
bài thuyết trình gis - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài thuyết trình gis - Người đăng: Nhutckot Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
bài thuyết trình gis 9 10 108