Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo

Được đăng lên bởi royal-tung90
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 890 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LĐLĐ HUYỆN ÂN THI
CĐ TRƯỜNG MẦM NON HẠ LỄ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN
TRƯỜNG MẦM NON HẠ LỄ
NĂM HỌC 2013-2014
Căn cứ vào công văn số 79/HD-CĐ ngày 12/5/2014 của công đoàn ngành
GD&ĐT huyên Ân Thi về việc hướng dẫn tổng kết công tác công đoàn năm
2013-2014
Ban chấp hành công đoàn trường mầm non Hạ Lễ xin báo cáo tình hình hoạt
động của công đoàn trường trong năm học 2013-2014 như sau:
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2013-2014
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

1. Tình hình chung
Năm học 2013-2014 công đoàn trường tiếp tục thực hiện cuộc vận động “hai
không”, cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và
năm tiếp theo thực hiện phong trào thi đua”xây dựng trường học thân thiện học sinh
tích cực
Năm học 2013-2014, công đoàn cùng nhà trường tiếp tục xây dựng trường là
cơ quan văn hóa năm 2014
Công đoàn đã được sự quan tâm chỉ đạo của BCH công đoàn ngành, BCH
công đoàn trường, ban giám hiệu nhà trường và sự nhiệt tình ủng hộ của đội ngũ
công đoàn viên trong nhà trường
Các cuộc vận động được BCH công đoàn, cấp ủy đảng nhân dân địa phương
nhiệt tình tạo điều kiện triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả. Chính vì vậy
mà công đoàn trường đã thu được nhiều thành tích nổi bật trong năm học
2. Tình hình cán bộ giáo viên và lao động
Số lượng chất lượng và cơ cấu đội ngũ
Tông số GV, NV trong toàn trường là 17 người, 17 nữ
Trình độ chuyên môn ĐH và CĐ là 17/17 tỷ lệ đạt 100%
Trong đó BCH công đoàn là 3 người
biên chế 17 người
đảng viên là 16 người
 Thuận lợi:
1

Công đoàn trường mầm non Hạ Lễ có phong trào giáo dục tốt. Hầu hết là đảng
viên, công đoàn trẻ. Nhiệt tình trong mọi hoạt động, BCH công đoàn luôn kết
hợp cùng với BGH nhà trường tập chung chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh về
công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật tại trường về mọi các hoạt
động chăm lo đến đời sống tinh thần của cán bộ giáo viên. Công đoàn trường
mầm non cũng được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo địa phương động viên
trong mọi phong trào đó cũng là động lực để thúc đẩy công đoàn trường hoàn
thành tốt nhiệm vụ trong năm học
 Khó khăn
Do đội ngũ còn trẻ nên kinh nghiệm nghề nghiệp còn hạn chế
Về cơ sở vật chất 2 khu chưa có tường bao và sân chơi cho trẻ
Các chế độ chính sách của nhà nước về tiền lương, phụ cấp chưa được
thực hiện đầy đủ, kịp thời.
Đời sống vật chất tinh thần của đội ngũ nhà giáo và lao động nhìn chung ổn
định và từng bước được cải thiện; đội ngũ nhà giáo ...
LĐLĐ HUYỆN ÂN THI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐ TRƯỜNG MẦM NON HẠ LỄ Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN
TRƯỜNG MẦM NON HẠ LỄ
NĂM HỌC 2013-2014
Căn cứ vào công văn số 79/HD-CĐ ngày 12/5/2014 của công đoàn ngành
GD&ĐT huyên Ân Thi về việc hướng dẫn tổng kết công tác công đoàn năm
2013-2014
Ban chấp hành công đoàn trường mầm non Hạ Lễ xin báo cáo tình hình hoạt
động của công đoàn trường trong năm học 2013-2014 như sau:
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2013-2014
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
1. Tình hình chung
Năm học 2013-2014 công đoàn trường tiếp tục thực hiện cuộc vận động “hai
không”, cuộc vận động “học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
năm tiếp theo thực hiện phong trào thi đua”xây dựng trường học thân thiện học sinh
tích cực
Năm học 2013-2014, công đoàn cùng nhà trường tiếp tục xây dựng trường
cơ quan văn hóa năm 2014
Công đoàn đã được sự quan tâm chỉ đạo của BCH công đoàn ngành, BCH
công đoàn trường, ban giám hiệu nhà trường sự nhiệt tình ủng hộ của đội ngũ
công đoàn viên trong nhà trường
Các cuộc vận động được BCH công đoàn, cấp ủy đảng nhân dân địa phương
nhiệt tình tạo điều kiện triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả. Chính vậy
mà công đoàn trường đã thu được nhiều thành tích nổi bật trong năm học
2. Tình hình cán bộ giáo viên và lao động
Số lượng chất lượng và cơ cấu đội ngũ
Tông số GV, NV trong toàn trường là 17 người, 17 nữ
Trình độ chuyên môn ĐH và CĐ là 17/17 tỷ lệ đạt 100%
Trong đó BCH công đoàn là 3 người
biên chế 17 người
đảng viên là 16 người
Thuận lợi:
1
báo cáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo - Người đăng: royal-tung90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
báo cáo 9 10 462