Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo công tác chủ nhiệm giỏi

Được đăng lên bởi Tín Văn Phan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 16193 lần   |   Lượt tải: 82 lần
PHÒNG GD&ĐT AN BIÊN
TRƯỜNG TH ĐÔNG YÊN 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do –Hạnh phúc
Đông Yên, ngày 9 tháng 01 năm 2015

BẢN BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
NĂM HỌC 2013-2014
Họ và tên GVCN: Phan Văn Tín
Sinh năm 1981
Trình độ chuyên môn: Cử nhân GDTH
Năm vào ngành: 2002
Phân công chủ nhiệm lớp: 4
Năm học 2014-2015
Sau học kỳ thực hiện nhiệm vụ GVCN, tôi và các em học sinh lớp 4 đã
đạt được các thành tích sau:
I. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của giáo viên
theo quy định thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ
nhiệm:
1. Mức độ hoàn thành hồ sơ công tác chủ nhiệm (sổ chủ nhiệm, Sổ
điểm lớp, Sổ ghi đầu bài, Giáo án GD NGLL); việc thực hiện các báo cáo
trong công tác chủ nhiệm và tham gia các buổi sinh hoạt tập trung (chào
cờ, NGLL, …):
a/ Hồ sơ: Thực hiện Tốt các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.
b/ Thực hiện các báo cáo: thực hiện Tốt công tác báo cáo lớp phụ trách
cũng như báo cáo tổ khối.
c/ Tham gia sinh hoạt tập trung: Tham gia đầy đủ cácbuổi sinh hoạt tập
trung và đạt kết quả tốt.
2. Chất lượng giáo dục:
Chất lượng cuối năm học:
Học lực:
Giỏi
Khá
TB
Yếu
TB trở lên
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
7
31,82 11
50
4
18,1
22
100
8
Hạnh kiểm:
Tổng số HS
Đạt
%
Chưa đạt
%
22
22
100
- Đánh giá sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện trong
năm học:

1

Kết quả học tập và rèn luyện của các em trong học kì I có nhiều chuyển
biến tích cực so với đầu năm học. Các em đều đạt về chuẩn kiến thức và kĩ năng
ở các môn trong chương trình học kì I, cụ thể: Có nhiều em đọc tốt, chữ viết
đẹp và đúng mẫu, ít sai lỗi; viết được bài văn chọn vẹn đủ ý. Thực hiện thành
thạo các phép tính với số tự nhiên; giải tương đối tốt các bài toán có lời văn.
Tuy nhiên vẫn còn vài em thực hiện chia cho số có ba chữ số còn chậm
và chưa chính xác.
3. Tham gia các hoạt động phong trào và kết quả thi đua của lớp:
a/ Tham gia hoạt động phong trào:
Tham gia tốt và đạt kết quả khá cao trong các phong trào do trường tổ
chức. cụ thể:
- Giáo viên: Tham gia tốt cuộc thi người giáo viên tài năng, cùng anh em
trong tổ khối đạt giải nhất hội thi này. Tham gia đầy đủ các buổi vệ sinh trường
lớp, góp quỹ xây dựng điểm trường xanh-sạch-đẹp,…
- Học sinh: Tham gia đầy đủ quỹ đội, kế hoạch nhỏ; Bảo hiểm y tế đạt
95,45%; cha mẹ học sinh tham gia quỹ xây dựng đạt khá cao. Các loại quỹ do
trường quy định như giấy thi, phù hiệu,… tham gia đạt 100%. Các phong trào
đều tham gia tích cực và đạt kết quả cao như: Hội thi Văn hay chữ tốt đạt 1 giải
nhất, 1 g...
PHÒNG GD&ĐT AN BIÊN
TRƯỜNG TH ĐÔNG YÊN 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do –Hạnh phúc
Đông Yên, ngày 9 tháng 01 năm 2015
BẢN BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
NĂM HỌC 2013-2014
Họ và tên GVCN: Phan Văn Tín Sinh năm 1981
Trình độ chuyên môn: Cử nhân GDTH Năm vào ngành: 2002
Phân công chủ nhiệm lớp: 4 Năm học 2014-2015
Sau học kỳ thực hiện nhiệm vụ GVCN, tôi các em học sinh lớp 4 đã
đạt được các thành tích sau:
I. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của giáo viên
theo quy định thể hiện các thành tích đạt đượcsự tiến bộ của lớp chủ
nhiệm:
1. Mức độ hoàn tnh hồ công tác chủ nhiệm (sổ chủ nhiệm, Sổ
điểm lớp, Sổ ghi đầu bài, Giáo án GD NGLL); việc thực hiện các báo cáo
trong công tác chủ nhiệm tham gia các buổi sinh hoạt tập trung (chào
cờ, NGLL, …):
a/ Hồ sơ: Thực hiện Tốt các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.
b/ Thực hiện c báo cáo: thực hiện Tốt công tác báo cáo lớp ph trách
cũng như báo cáo tổ khối.
c/ Tham gia sinh hoạt tập trung: Tham gia đầy đủ cbuổi sinh hoạt tập
trung và đạt kết quả tốt.
2. Chất lượng giáo dục:
Chất lượng cuối năm học:
Học lực:
Giỏi Khá TB Yếu TB trở lên
SL % SL % SL % SL % SL %
7 31,82 11 50 4 18,1
8
22 100
Hạnh kiểm:
Tổng số HS Đạt % Chưa đạt %
22 22 100
- Đánh giá sự tiến bộ của học sinh trong học tập rèn luyện trong
năm học:
1
Báo cáo công tác chủ nhiệm giỏi - Trang 2
Báo cáo công tác chủ nhiệm giỏi - Người đăng: Tín Văn Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Báo cáo công tác chủ nhiệm giỏi 9 10 656